MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Celem badań socjologii jest sposób funkcjonowania społeczeństwa i zmiany w nim zachodzące. Socjologowie zajmują się badaniem społecznych reguł, procesów i struktur, które wpływają na ludzi na różne sposoby tworząc pomiędzy nimi relacje. Te mechanizmy łączą i dzielą ludzi, tworzą lub są przejawem więzi między jednostkami, a także pokazują proces ich zmian.

Jeżeli interesują Cię zachowania ludzi w kontekście społecznym, ich reakcje, poglądy, zamierzenia, jesteś dobrym obserwatorem, intrygują Cię stosunki międzyludzkie w kontekście problemów społecznych – to jest to kierunek dla Ciebie. Kandydat na socjologa powinien mieć łatwość nawiązywania kontaktów i być osobą komunikatywną. Umieć obserwować świat i ludzi, być wyczulonym na specyfikę problemów społecznych.

Sprawdź, gdzie najlepiej studiować socjologię

Na studiach I stopnia przedmioty ogólne to: podstawy socjologii, dynamika zmian współczesnego społeczeństwa, historia myśli socjologicznej i myśli społecznej, systemy, struktury i procesy społeczne w różnych perspektywach teoretycznych. W grupie treści kierunkowych znajdziemy takie przedmioty jak: metody badań społecznych, statystyki, współczesne teorie socjologiczne, etyczne problemy zawodu socjologa.

Absolwent studiów I stopnia powinien dysponować wiedzą z zakresu socjologii poszerzoną o podstawy nauk społecznych.

Katarzyna Malec, absolwentka kierunku socjologia na Uniwersytecie Wrocławskim, pracuje jako organizatorka imprez masowych. – Zaintrygowała mnie w szczególności psychologia społeczna, która wyjaśniała wiele bardzo ciekawych zasad funkcjonowania jednostek w społeczeństwie, a także antropologia kulturowa np. zwyczaje i styl życia społeczności plemiennych okazały się absolutnie fascynujące. Na tych studiach trzeba się zmierzyć z ekonomią i statystykami. Ja akurat dałam sobie radę, ponieważ byłam w klasie z rozszerzonym programem matematyki, ale myślę, że jeżeli ktoś jest słaby z tego przedmiotu, to korepetycje niestety będą konieczne. Pracować zaczęłam już na studiach, najpierw zatrudniłam się jako ankieterka, a później w firmie przy badaniach rynku. Obecnie zajmuję się organizacją imprez masowych, jak koncerty, plenery, warsztaty. Wiedza socjologiczna przydaje mi się w mojej pracy, zwłaszcza znajomość psychologii tłumu.

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt