MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


fnp t

Rada Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła tegorocznych laureatów Nagrody FNP, cieszącej się opinią najpoważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce. Otrzymują je wybitni uczeni za osiągnięcia naukowe, które przesuwając granice poznania, otwierają nowe perspektywy badawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają mu znaczące miejsce w nauce światowej.

Wysokość nagrody, przyznanej w tym roku po raz dwudziesty drugi, wynosi 200 tys. zł. Uroczyste wręczenie Nagród odbędzie się 4 grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie.

Zwycięzcami edycji 2013 zostali:

W obszarze nauk o życiu i o Ziemi

fnp m2

Prof. Andrzej K. Tarkowski z Instytutu Zoologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego za odkrycia wyjaśniające fundamentalne mechanizmy odpowiedzialne za wczesny rozwój zarodków ssaków.

 

 

W obszarze nauk chemicznych i o materiałach

fnp m1

Prof. Sylwester Porowski z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN za opracowanie wysokociśnieniowej metody otrzymywania monokryształu azotku galu.

 

 

W obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich

fnp m4

Prof. Marek Żukowski z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego za badania wielofotonowych stanów splątanych, które doprowadziły do sformułowania przyczynowości informacyjnej jako zasady fizyki.

 

 

W obszarze nauk humanistycznych i społecznych

fnp m3

Prof. Jan Woleński emerytowany profesor Instytutu Filozofii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie za wszechstronną analizę prac szkoły lwowsko-warszawskiej i wprowadzenie jej dokonań do międzynarodowego dyskursu współczesnej filozofii.

 

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przyznaje się od 1992 r. Kandydci do tego wyróżnienia zgłaszani są przez wybitnych uczonych zaproszenych przez Radę i Zarząd Fundacji. Wyboru laureatów dokonuje rada FNP, na podstawie opinii niezależnych recenzentów i ekspertów, wśród których są w większości autorytety zagraniczne. Grono zdobywców Nagrody, łącznie z tegorocznymi laureatami, liczy już 80 osób.

Więcej o działaniach Fundacji na stronie: www.fnp.org.pl.

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt