MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


prison t

36 skazanych rozpoczęło studia licencjackie na kierunku praca socjalna – streetworkig, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Inauguracja roku akademickiego dla tych studentów odbyła się 31 października w Areszcie Śledczym w Lublinie.

Dyrektor Instytutu Psychologii KUL, prof. Iwona Niewiadomska mówi, że idea kształcenia na poziomie studiów wyższych dla osób skazanych jest tak naprawdę eksperymentalna i nowatorska. Podstawowym celem jest stworzenie szansy skazanym na powrót do społeczeństwa oraz przeciwdziałanie ich stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu.

Według niej w sposób szczególny może temu służyć kształcenie na kierunku pomoc socjalna – streetworkig, w którym ci właśnie studenci z jednej strony nabywać będą umiejętności, kompetencje i wiedzę, ale z drugiej sami mogą wiele wnieść.

– Te osoby mają wiedzę nieraz znacznie szerszą o problemach występujących w tych trudnych środowiskach, niż pracownik socjalny. Dzięki temu mogą wskazać na wiele spraw dotyczących metod i sposobów wykonywania takiej pracy socjalnej na ulicy, jeśli będziemy ich słuchać – mówi.

Uruchomienie studiów dla osób skazanych było możliwe dzięki współpracy uczelni z Inspektoratem Służby Więziennej. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane w czerwcu.

Studia rozpoczęło 36 skazanych (sami mężczyźni) z różnych zakładów karnych w Polsce. Zajęcia na pierwszym roku odbywać się będą na terenie Aresztu Śledczego w Lublinie. Na dwóch kolejnych latach studiów zajęcia będą realizowane w trybie grupy półotwartej – więźniowie będą mogli uczestniczyć w nich na uniwersytecie. Nadzór i koordynacja projektu leży w gestii Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie a zajęcia dydaktyczne prowadzą pracownicy KUL.

Osoby zakwalifikowane na studia musiały spełnić określone wymagania stawiane przez służbę więzienną oraz przejść na uczelni taką samą procedurę rekrutacji na studia jak wszyscy inni kandydaci.

Prof. Niewiadomska zapowiedziała, że cały proces kształcenia osób odbywających karę pozbawienia wolności na studiach wyższych będzie monitorowany i badany. Pracownicy Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej KUL przeprowadzą badania sprawdzające skuteczność idei ułatwienia więźniom studiowania w procesie ich readaptacji społecznej.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt