MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


interstudent 2013 t

Wybrali Polskę jako miejsce studiów. Do życia akademickiego wnoszą własne pomysły, zaangażowanie, odmienne doświadczenia i perspektywę. Dzięki nim na polskich uczelniach robi się różnorodnie, radośnie i bardziej interesująco. Studentów zagranicznych w Polsce jest już prawie 30 tysięcy. I będzie coraz więcej. W konkursie INTERSTUDENT wyróżniamy tych najlepszych. Honorowy patronat nad konkursem objął prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Studenci zagraniczni stali się integralną, choć nie zawsze docenianą, częścią polskiego środowiska akademickiego. Konkurs INTERSTUDENT to pierwsza w Polsce tego typu inicjatywa, która w pełni koncentruje się na środowisku studentów zagranicznych w Polsce. 

mnsiwKonkurs, zorganizowany po raz pierwszy w 2009 r., jest kierowany do studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich (w uczelniach publicznych i niepublicznych); na studiach w języku polskim i języku obcym, których działalność wzbogaca lokalne środowisko akademickie i buduje pomosty między kulturami. Warunkiem udziału w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim – kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa, działania na rzecz wielokulturowości oraz dobre wyniki w nauce, czy też udział w ciekawych projektach badawczych.

Kandydatów zgłaszały władze uczelni, biura współpracy międzynarodowej, wykładowcy, samorząd studencki, koledzy. Cechą wspólną wszystkich kandydatów jest to, że nie poprzestają na studiowaniu. Doskonale aklimatyzują się w nowym środowisku, współdziałają z innymi zagranicznymi studentami, popularyzują kulturę swojego kraju wśród kolegów, a po powrocie do ojczyzny są najlepszymi ambasadorami polskich uczelni na świecie.

Kapituła w składzie: prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior – prorektor ds. studentów i jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim (przewodnicząca Kapituły), Robert Kiliańczyk – przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Piotr Műller – przewodniczący Parlamentu Studentów RP i Waldemar Siwiński – prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, po zapoznaniu się z kilkudziesięcioma kandydaturami, postanowiło nagrodzić:

Alenę Varaksa z Białorusi, studiującą w Collegium Polonicum na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w kategorii: studia licencjackie),

Aliaksandra M. Bialiayeva z Białorusi, studiującego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (w kategorii: studia magisterskie),

Kun Zheng z Chin, doktoryzującego się na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (w kategorii: studia doktoranckie) i

Namuun Dashbold z Mongolii, studentkę Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Nagroda Specjalna).

Przeglądając na posiedzeniu Kapituły zgłoszenia do konkursu INTERSTUDENT, zwracaliśmy szcze- gólną uwagę na tych kandydatów, którzy swoimi działaniami przyczyniają się do integracji środowiska akademickiego, popularyzują wiedzę o swoim rodzinnym kraju w Polsce, a zarazem są ambasadorami naszego kraju w swoich ojczyznach – mówi prof. Marta Kicińska-Habior, przewodnicząca Kapituły. – Znaleźliśmy czworo znakomitych młodych ludzi, którzy nie tylko świetnie radzą sobie na studiach, ale także wykazują się ogromnym zaangażowaniem społecznym. Cieszę się bardzo, że tacy studenci wybierają Polskę i mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej.

Wejdź na www.studyinpoland.pl/interstudent

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt