MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Kun Zheng, Chiny

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Rekomendacja:
dr hab. inż. Konrad Świerczek, prof. AGH

kun-zheng1

W dobrym miejscu, z dobrymi ludźmi

Przyjechał do Polski przekonany, że będzie studiować w Warszawie, po angielsku. Gdy okazało się, że ma studiować po polsku, nauczył się naszego języka i tak się tutaj zadomowił, że… ożenił się z Polką!

Każdy Chińczyk nauczył się w szkole podstawowej, że Polska jest ojczyzną noblistki Marii Curie-Skłodowskiej, że tutaj urodził się wielki kompozytor i pianista: Fryderyk Chopin oraz że to kraj, który był bardzo dotknięty przez II wojnę światową – mówi mgr inż. Kun Zheng. – Tyle wiedziałem jadąc do Polski. Chciałem lepiej poznać ten, egzotyczny dla nas Chińczyków, kraj o interesującej historii, głębokiej tradycji oraz pełen pięknych dziewczyn.

Jadąc do Polski był przekonany, że będzie przez dwa lata studiować po angielsku w Warszawie. Na miejscu okazało się, że będzie studiował w Krakowie i po polsku! Czekał go dodatkowy zerowy rok nauki języka: osiem godzin dziennie. – Nie ukrywam, że była to szokująca wiadomość, ale dziś nie wyobrażam sobie, żeby moje życie potoczyło się inaczej – mówi. – Kraków to moje ukochane miasto.

Dziś Kun Zheng często prezentuje walory Krakowa przyjeżdżającym w ramach wymiany i stażów do AGH zagranicznym studentom oraz doktorantom.

– Pana Zhenga poznałem na początku roku 2010, kiedy wybrał zgłoszony przeze mnie temat pracy magisterskiej. Pracę zatytułowaną Crystal structure and transport properties of selected A2MO4+δ oxides (A = La, Pr, Nd; M = Co, Ni, Cu) obronił 6 czerwca 2011 roku na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH – mówi dr hab inż. Konrad Świerczek, prof. AGH. – W roku 2012 otrzymał nagrodę zespołową pierwszego stopnia J. M. Rektora AGH za osiągnięcia naukowe. Obecnie mgr inż. Kun Zheng zajmuje się badaniami składu fazowego, właściwości strukturalnych, niestechiometrii tlenowej, właściwości transportowych, rozszerzalności termicznej, jak również pomiarami właściwości elektrochemicznych nowej grupy tzw. perowskitów podwójnych o składzie Sr2-xBaxMMoO6-δ (M: Mg, Mn, Fe, Co, Ni) w celu znalezienia korelacji pomiędzy właściwościami fizykochemicznymi tych materiałów a ich właściwościami elektrochemicznymi w ogniwie SOFC. Znalezienie tej korelacji pozwoli na opracowanie i optymalizację materiału anodowego mogącego znaleźć zastosowanie w ogniwach SOFC zasilanych gazem syntezowym, a więc w nowoczesnych i ekologicznych generatorach energii elektrycznej i ciepła.

Kun Zheng czynnie uczestniczy w promocji kultury Dalekiego Wschodu, w szczególności Chin, dla studentów i doktorantów AGH. Ale to nie wszystkie formy budowania przez niego mostów między Polską i Chinami.

Od początku roku pracuję z moim promotorem prof. Świerczkiem nad projektem nawiązania współpracy między AGH oraz Politechniką Pekińską. Ukończyłem tam studia inżynierskie, to moja macierzysta uczelnia, do której mam wielki sentyment. Dlatego bardzo się cieszę i jestem dumny, że nasza propozycja nawiązania współpracy została przyjęta podczas 35. posiedzenia Polsko-Chińskiej Komisji ds. Współpracy Naukowo-Technicznej. A dzięki naszej ostatniej wizycie w Pekinie została już podpisana oficjalna umowa o współpracy między AGH a Politechniką Pekińską. To pozwoli na dalszą współpracę naukową oraz umożliwi studentom zdobycie podwójnych dyplomów.

Jeżeli musiałbym jeszcze raz wybrać, do którego kraju jechać na studia, wybrałbym Polskę – mówi. – W Polsce spotkałem dobrych ludzi w dobrym czasie.

Najważniejszym człowiekiem spotkanym w Polsce jest niewątpliwie jego żona. Państwo Zheng są rodzicami córeczki Lilki.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!