MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


pit t

15 listopada br. rozpoczęło działalność konsorcjum Polski Instytut Technologii (PIT). Inicjatorami i jednocześnie członkami-założycielami konsorcjum jest osiem jednostek: politechniki – Warszawska, Łódzka, Poznańska, Gdańska i Śląska, Wojskowa Akademia Techniczna oraz dwa instytuty: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN i Państwowy Instytut Geologiczny.

Konsorcjum ma charakter otwarty, mogą się doń przyłączać kolejne instytucje sfery badawczo-rozwojowej. Twórcy brali pod uwagę rosnące znaczenie sfery badawczo-rozwojowej dla procesu modernizacji Polski, a szczególnie potrzebę zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki. W jego ramach będą realizowane wspólne przedsięwzięcia z zakresu tworzenia oraz rozwijania nowoczesnych technologii we współpracy z podmiotami gospodarczymi i w powiązaniu programami badawczo-rozwojowymi krajowymi i międzynarodowymi.

Celami strategicznymi PIT są:

  • integracja potencjału badawczo-rozwojowego członków PIT oraz pogłębienie współpracy z sektorem gospodarczym i podmiotami administracji publicznej;
  • inicjowanie, przygotowywanie i realizacja kluczowych dla polskiej gospodarki programów badawczych i wdrożeniowych;
  • podnoszenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój polskich strategicznych technologii i umiędzynarodowienie polskiej myśli technicznej.

Konsorcjum będzie te cele realizować m.in. poprzez:

  • inicjowanie, przygotowywanie i realizację programów badawczych i wdrożeniowych wspólnie z polskimi przedsiębiorstwami;
  • stymulowanie tworzenia dużych projektów badawczych i wdrożeniowych finansowanych ze środków UE i krajowych;
  • współudział w koordynowaniu działań sieci Polskich Platform Technologicznych oraz współpracę z Europejskimi Platformami Technologicznymi;
  • współpracę z podmiotami administracji publicznej, agendami UE oraz organizacjami międzynarodowymi działającymi w obszarze nowych technologii;
  • działalność ekspercką w zakresie innowacyjności i transferu wiedzy;
  • doradztwo i szkolenia w zakresie zarządzania sferą badań i innowacji;
  • promocję polskiego potencjału technologicznego.

Na konferencji prasowej na Politechnice Warszawskiej, inaugurującej działalność PIT byli obecni inicjatorzy i członkowie założyciele konsorcjum: prof. Jan Szmidt, rektor PW, prof. Stanisław Bielecki, rektor Politechniki Łódzkiej, prof. gen. Zygmunt Mierczyk, rektor – komendant WAT, prof. Andrzej Nowicki, dyrektor Podstawowych Problemów Techniki PAN, prof. Tomasz Łodygowski, rektor Politechniki Poznańskiej, prof. Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Andrzej Karbownik, rektor Politechnki Śląskiej, prof. Jerzy Nawrocki, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego.

Obecni byli: były premier prof. Jerzy Buzek i prezes PAN prof. Michał Kleiber.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt