MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Zapraszamy przyszłych inżynierów

wiz put mCiągle potrzebni są kompetentni inżynierowie, dysponujący zarówno profesjonalną wiedzą techniczną, jak i „wyposażeni” w umiejętności społeczne, odważnie podejmujący się rozwiązywania problemów. Pracodawcy potrzebują kreatywnych specjalistów, otwartych na zmiany. Naszym celem – realizowanym od lat 70 XX wieku – jest kształcenie fachowców o najwyższych kwalifikacjach, profesjonalistów, którzy potrafią dostrzegać i wykorzystać pojawiające się szanse, zapewniając tym samym sukces organizacji.

 • Wydział Inżynierii Zarządzania (WIZ) gwarantuje profesjonalny poziom kształcenia (Certyfikat Jakości Kształcenia TÜV uzyskany w 2011r.), wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną oraz unikalną bazę laboratoryjną.
 • Oferta kształcenia jest dostosowania do wymagań krajowego i międzynarodowego rynku pracy.
 • Nasi wykładowcy, przekazujący aktualną wiedzę są w większości praktykami.
 • Współpracujemy z licznymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi, aby przybliżyć naszym studentom realia otoczenia gospodarczego.
 • Studenci Wydziału mają możliwość studiowania zagranicą w ramach programu Life Long Learning Programme Erasmus.
 • Podczas studiów studenci mogą wzbogacać i doskonalić poziom umiejętności praktycznych – organizujemy liczne warsztaty z udziałem ekspertów z różnych dziedzin.
 • Nasi studenci mają możliwości działania w ramach studenckich organizacji naukowych, kulturalnych i sportowych.
 • W ofercie dydaktycznej Wydziału Inżynierii Zarządzania realizowane są studia I stopnia  inżynierskie, II stopnia  magisterskie na kierunkach Inżynierii Zarządzania, Logistyki i Inżynierii Bezpieczeństwa oraz studia III stopnia – doktoranckie „Zarządzanie i systemy produkcyjne”.

Studia Inżynierskie – prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (weekendowym). Służą przyswojeniu praktycznej wiedzy inżynierskiej oraz umiejętności menedżerskich. Kluczową umiejętnością jest zdolność łączenia problemów technicznych z ekonomicznymi, operacyjna znajomość procesów informatycznych oraz biegła znajomość wybranego języka obcego. Studia inżynierskie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Inżynieria Zarządzania

 • Absolwent kierunku potrafi zarządzać zasobami organizacji, gromadzić niezbędne informacje i podejmować optymalne decyzje w zakresie realizowanej przez przedsiębiorstwo strategii.
 • Specyfika kierunku jest związana z wiedzą techniczno handlową z zakresu techniki, handlu, marketingu oraz ekonomii.
 • Studia inżynierskie I stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym trwają 7 semestrów. Studia stacjonarne realizowane są zarówno w języku polskim, jak i angielskim (Engineering Management).

Logistyka

 • Znaczenie tego kierunku nabrało szczególnego znaczenia ze względu na globalizację biznesu.
 • Wiedza z zakresu zarządzania procesowego oraz kształtowania strategii logistycznej
 • Wszechstronne przygotowanie studentów tej specjalności stwarza duże możliwości znalezienia pracy.

Inżynieria Bezpieczeństwa

 • Wiedza z zakresu kształtowania bezpieczeństwa warunków pracy zgodnie z wymaganiami europejskimi.
 • Absolwenci uzyskują pełne uprawnienia do prowadzenia własnych firm, świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa pracy oraz pełne uprawnienia do pracy dydaktycznej w szkolnictwie ( podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym) w zakresie kształcenia w tej dziedzinie.

Wydział Inżynierii Zarządzania oferuje bezpłatne warsztaty dla przyszłych maturzystów z zakresu: „Sztuki wystąpień publicznych”, „Skutecznej komunikacji interpersonalnej” oraz „Zarządzania czasem”. Warsztaty są realizowane podczas spotkań promujących Wydział, na terenie Politechniki Poznańskiej.

Politechnika Poznańska

Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań
tel. 61 665 35 37

Wydział Inżynierii Zarządzania

wiz put logoul. Strzelecka 11
60-965 Poznań
tel: 61 665 34 23
tel: 61 665 34 25

wiz put m3

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt