MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Technologia żywności i żywienie człowieka, bezpieczeństwo żywności, dietetyka to grupa kierunków cieszących się coraz większą popularnością wynikającą z dbałości o zdrowy tryb życia, ekologię, ale i ekonomię…

food m

Każdy człowiek powinien przynajmniej w ograniczonym zakresie posiadać wiedzę o prawidłowym odżywianiu. Jednak absolwenci studiów związanych z żywnością i żywieniem powinni mieć tę wiedzę bardzo rozszerzoną, gdyż będą odpowiedzialni za żywienie innych. A jak wiadomo – zdrowe odżywianie jest podstawą zdrowego życia.

Kandydaci na studia z zakresu żywności i żywienia powinni cechować się sumiennością i dokładnością oraz szczerą chęcią pomocy innym, dlatego że w wielu przypadkach od ich kompetencji i działania będzie zależeć zdrowie wielu ludzi. Powinni oni również odznaczać się ciekawością świata i chęcią ciągłego dokształcania się. Są to raczej studia dla osób zainteresowanych naukami ścisłymi, gdyż w programie dominuje chemia, analityka oraz zagadnienia techniczne.

rank zywnosc

Kierunki związane z żywieniem można znaleźć na wielu uczelniach, to, na którą się zdecydujemy, zależy od naszych przyszłych planów. Na uczelniach medycznych można studiować dietetykę, na uczelniach technicznych i przyrodniczych – technologię żywności i żywienia człowieka. Każda z tych uczelni ma własny, dostosowany do swego profilu, program nauczania, jednak są przedmioty, które pojawiają się we wszystkich planach kształcenia – dominują chemia i biochemia, analiza i ocena jakości żywności, mikrobiologia i parazytologia (nauka o pasożytach), technologia żywności, żywienie człowieka.

Na uczelniach medycznych w programie znajdziemy również fizjologię człowieka, higienę, farmakologię i farmakoterapię żywnościową oraz interakcję leków z żywnością, dietoprofilaktykę i leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i dietozależnych, elementy psychologii klinicznej, zasady zbiorowego żywienia w szpitalach, zdrowie publiczne.

sugar mUczelnie techniczne i przyrodnicze, które mają za zadanie wykształcenie pracowników do różnych gałęzi przemysłu, w programie umieszczają również: bezpieczeństwo produkcji żywności, maszynoznawstwo i inżynierię procesową, projektowanie technologiczne, zarządzanie i ekonomikę przedsiębiorstw żywnościowych, informatykę oraz statystykę stosowaną, politykę wyżywienia ludności oraz współczesne trendy w nauce o żywności i żywieniu.

Absolwenci kierunków związanych z żywnością i żywieniem mają wiele możliwości podjęcia pracy zgodnie z wykształceniem. Po ukończeniu studiów na kierunku dietetyka można prowadzić własną działalność (zajmującą się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka), pracować w poradniach i oddziałach szpitalnych, w zakładach żywienia zbiorowego, w klubach fitness, w zakładach opiekuńczo-leczniczych, instytucjach naukowo-badawczych. Można też prowadzić działalność szkoleniową. Studia na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka pozwalają podjąć pracę jako inżynier w instytucjach, zakładach i przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywnością i żywieniem człowieka.

Absolwent tego kierunku posiada umiejętności organizowania produkcji, włącznie z doborem odpowiednich maszyn i urządzeń, kalkulacji produkcji, zasad marketingu produktu oraz potrafi wykorzystywać technologię komputerową na każdym etapie produkcji oraz przy zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Adam Nutowski, właściciel prywatnego studia dietetycznego w Londynie: – Zawsze słyszałem od moich rodziców – mama jest psychologiem, a ojciec lekarzem – że dieta jest podstawą zdrowia, a nawyki żywieniowe mamy w głowie. Pomyślałem, że skojarzę w moim wymarzonym zawodzie ich doświadczenia z moją pasją, jaką było od dawna układanie diet dla wszystkich, którzy chcieli mnie słuchać. Robiłem to tak długo, jak długo nie nakrzyczał na mnie ojciec. Umówiliśmy się, że dopóki nie skończę studiów na kierunku „dietetyka” nie wolno mi doradzać nikomu. Skończyłem takie studia w Warszawie dwa lata temu, moja dziewczyna z Anglii, psycholożka, dołączyła do mnie i dzisiaj prowadzimy w Londynie własne studio zatrudniające także lekarzy różnych specjalności i trenerów. Takie wieloaspektowe podejście jest jedyną skuteczną formą dbałości o zdrowie.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt