MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


money3 t

Przed każdym rokiem akademickim na wszystkich uczelniach w kraju ustalana jest wysokość stypendiów dla studentów. W zależności od osiągniętych wyników twój budżet może zwiększyć się miesięcznie od 200 do 700 zł.

Musisz oczywiście spełnić warunki określone w regulaminie zawartym na stronach komisji stypendialnej swojej uczelni. Pamiętaj jednak, że nie tylko najlepsi studenci otrzymują wsparcie.

Oferta stypendialna jest różnorodna i każdy ma możliwość ubiegać się o pieniądze na własne badania, udział w konkursach, studiach zagranicznych i wymianach międzynarodowych.

O tym, czy masz szansę na otrzymanie stypendium mogą decydować oceny

W największych uczelniach w Polsce, stypendia przyznawane są studentom, którzy zdobywają wysoką średnią ocen za rok studiów, lub posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu lub sztuki. Należy podkreślić fakt, iż każda uczelnia samodzielnie określa wysokość i zasady przyznawania stypendiów. W przypadku, gdy uczysz się na kilku kierunkach jednocześnie, możesz uzyskać stypendium tylko z jednego kierunku. Pamiętaj, że stypendia dla najlepszych może uzyskać 10 proc. osób na danym kierunku.

Studia-nauka, a badania naukowe

Wraz ze wzrostem Twojego zainteresowania studiami i nauką możesz starać się o fundusze z programów stypendialnych przygotowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Diamentowy Grant oraz Generacja Przyszłości. Obydwa projekty mają na celu wspieranie młodych naukowców w ich badaniach (już na 3 roku jednolitych studiów magisterskich, lub po studiach I stopnia).

W trudnej sytuacji uczelnia Cię nie zostawi, możesz liczyć na pomoc

Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć na pomoc w postaci stypendium socjalnego w wysokości do 1000 zł. Aby uzyskać takie wsparcie, należy złożyć odpowiednie dokumenty odnośnie dochodów w rodzinie. Z myślą o wyrównywaniu szans w zdobywaniu wykształcenia, osoby o orzeczonej niepełnosprawności mogą ubiegać się o specjalną pomoc finansową przeznaczoną wyłącznie dla nich.

W sytuacjach losowych student może liczyć na zapomogę pieniężną od uczelni. Nie jest ona przyznawana „z automatu” – trzeba wypełnić wniosek, dołączyć dokumenty potwierdzające, np. policyjny protokół potwierdzający, że padliśmy ofiarą kradzieży, czy zaświadczenie lekarskie dotyczące skutków wypadku i złożyć je w dziale obsługi studenta. Zapomoga ma charakter doraźny i jest bezzwrotna.

Pierwszy rok studiów ze stypendium rektora? Być może już w 2014!

Być może już na I roku studiów, jeśli miałeś/aś już wysokie wyniki w szkole pondagimnazjalnej, będziesz mieć szansę na otrzymanie stypendium. Stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane na początku studiów są projektem, nad którym obecnie trwają konsultacje społeczne i jeżeli wszystko pójdzie po myśli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, to już w 2014 roku Ci z was, którzy dostaną się na studia, będą mogli ubiegać się o stypendium dla najlepszych studentów.

Jeśli wybierasz się na studia, warto śledzić uważnie informacje na stronach MNiSW,
jak i na stronie www uczelni, na którą aplikujesz. Wsparcie finansowe to dla wielu osób szansa uzyskania niezależności, spełnienia swoich marzeń oraz motywacja do intensywniejszej pracy. Korzyści płynących ze stypendium jest bardzo wiele, dlatego warto śledzić wszelkie możliwości uzyskania finansowego wsparcia!

Iga Mazurek

Potrzebujesz więcej informacji?

Zapraszamy na strony internetowe:

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt