MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


artykuł sponsorowany

Nowości w ofercie UAM

Twórcy programów studiów i nauczyciele akademiccy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wiedzą doskonale – kandydatów i studentów interesuje nie tylko przebieg nauki, ale również to, co będą robili po obronie pracy dyplomowej. Uniwersytet skoncentrowany na ogólnoakademickich profilach studiów dba więc szczególnie o to, aby kształcić w coraz większej zgodzie z rytmem przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych – nie tylko na wielkopolskim rynku pracy.

W roku akademickim 2013/2014 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaoferował kandydatom na studia 64 kierunki (łączna liczba kierunków i specjalności wynosi 178). W największej wielkopolskiej uczelni studiuje ponad 47 tys. studentów studiów I i II stopnia oraz ponad 1300 doktorantów. Innowacyjne podejście do celów kształcenia skutkuje poszerzaniem oferty o nowe kierunki.

W październiku wystartowały:

 • Bezpieczeństwo narodowe – profil praktyczny – studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia prowadzone przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,
 • Dialog i doradztwo społeczne – profil ogólnoakademicki – studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone przez Wydział
 • Teologiczny,
 • Geodezja i kartografia – profil ogólnoakademicki – studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) prowadzone przez Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych,
 • Kierunek prawno-ekonomiczny – profil ogólnoakademicki – studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 • Komunikacja europejska – profil ogólnoakademicki – studia stacjonarne oraz niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia prowadzone przez Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie,
 • Polacy i Niemcy w Europie – profil ogólnoakademicki – studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej,
 • Prawo europejskie – profil ogólnoakademicki – studia stacjonarne oraz niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia prowadzone przez Wydział Prawa i Administracji,
 • Zarządzanie państwem – profil praktyczny – studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia prowadzone przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

Największym zainteresowaniem wśród kandydatów cieszył się kierunek prawno-ekonomiczny (7,37 osób na jedno miejsce).

Warto pamiętać, że Uniwersytet Adama Mickiewicza jest matecznikiem najlepszych filologów angielskich; uczelnia jako pierwsza wyodrębniła Wydział Anglistyki oraz kierunek anglistyka ze wspólnego filologicznego pnia. To jedna z dodatkowych przesłanek umożliwiających uruchomienie studiów z innych dziedzin prowadzonych w języku angielskim. Są to:

 • Bałkanistyka – studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej,
 • Biotechnologia – studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone przez Wydział Biologii,
 • Filologia specjalność studia śródziemnomorskie – studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej,
 • Etnologia – studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone przez Wydział Historyczny,
 • Kulturoznawstwo specjalność komunikacja międzykulturowa – studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone przez Wydział Nauk Społecznych,
 • Ochrona środowiska – studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone przez Wydział Biologii.

Dla maturzystów 2015 przygotowywany jest kierunek zarządzanie środowiskiem – studia pierwszego i drugiego stopnia będą prowadzone przez Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych. O ich uruchomieniu zadecyduje ostatecznie Senat UAM.

UAM wnikliwie analizuje potrzeby kandydatów na studia oraz potrzeby rynkowe. Nowe specjalności i kierunki studiów są tego najlepszym przykładem. Nowe oferty przygotowywane są bardzo ostrożnie i systemowo- z wielką troską o jakość kształcenia. System badania jakości kształcenia powoduje, że wymaga się od nowych kierunków nie tylko dobrego zabezpieczenia programowego, kadrowego i finansowego, ale jasnego określenia kompetencji i sylwetki absolwenta.

Dział Promocji i Marketingu UAM

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. Актуальное Леон бет зеркало всегда под рукой для ставок в любое время.