MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Etnologia i pedagogika to tradycyjne kierunki uniwersyteckie, jednak nowe, dostosowane do potrzeb rynku pracy specjalności nadają im zupełnie inny wymiar.

us zdj stud swiat mEtnolog może być, na przykład, menedżerem kultury, a pedagog rehabilitować osoby niepełnosprawne za pomocą sztuki. Takie możliwości oferuje studentom Uniwersytet Śląski na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie.

Program studiów na kierunku etnologia obejmuje m.in. funkcjonowanie tradycji w społeczeństwie nowoczesnym, problematykę związaną z pograniczem kulturowym i etnicznym, wiedzę o kulturze regionalnej, problemy etnologicznej / antropologicznej interpretacji zjawisk społeczno-kulturowych, wiedzę o możliwościach ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata.

Na kierunku etnologia będą realizowane od roku akademickiego 2014/2015 dwie ścieżki kształcenia. Jedna z nich – dziedzictwo kulturowe w sektorze kreatywnym – ma uczyć łączenia indywidualnej kreatywności z wiedzą na temat dziedzictwa kulturowego w kontekście możliwości marketingowych (działania zawodowe w zakresie: etnodizajnu, sztuk performatywnych w oparciu o folklor wokalny i instrumentalny, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej nawiązującej do sztuki ludowej). Realizowane będą zajęcia w pracowni ceramicznej oraz pracowni projektowania graficznego.

Druga specjalność planowana na kierunku etnologia to studia kulturowe i antropologia stosowana. Koncepcja powstała w odpowiedzi na przemiany kultury współczesnej, które wymagają dostosowania aparatury badawczej, silnie łączącej się z praktyką. Studia na proponowanej specjalności będą realizować zatem krytyczną refleksję nad wieloma obszarami kultury, analizując poszczególne zagadnienia w ramach szerokiego kontekstu społecznego. W ramach praktyk zawodowych studenci wyjeżdżają na obozy naukowe, prowadzą badania w terenie, współpracują z instytucjami kultury. Pod okiem pracowników naukowych uczestniczą w ekspedycjach badawczych i naukowych do Sudanu, Chin, Serbii, Czech, Słowacji.

Szeroka oferta dydaktyczna w ramach kierunku pedagogika ujęta jest w ramy specjalności. Nowościami edukacyjnymi są:

  • doradztwo zawodowe i edukacyjne z socjoterapią (studia I st.) – wykształcenie pedagogów, którzy będą pełnić rolę doradców zawodowych i edukacyjnych, a także socjoterapeutów;
  • pedagogika społeczna z geragogiką (studia II st.) – wykształcenie pedagogów, animatorów, terapeutów, podejmujących zadania opiekuna środowiskowego wspomagającego osoby starsze;
  • pedagogika społeczna z socjoterapią (studia II st.) – przygotowuje studentów do pracy opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej na wszystkich stopniach edukacji.

Na uwagę zasługują nowości edukacyjne, które mają być powołane od roku akademickiego 2014/2015. Są to dwa nowe kierunki:

  • oligofrenopedagogika z arteterapią – kierunek ten ma być dedykowany osobom chcącym rozwijać swoje kompetencje zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, poprzez realizację zajęć i działań o charakterze arteterapeutycznym;
  • animacja społeczno-kulturalna z edukacja kulturalną – przygotowuje do samodzielnych działań animacyjnych, twórczych, popularyzatorskich, poprzez zajęcia o charakterze praktycznym – ćwiczeniowym i warsztatowym.

Planowane jest także powołanie dwóch nowych specjalności na kierunku pedagogika:

- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny, której absolwenci będą posiadali pełne kwalifikacje pedagogiczne, a przede wszystkim przygotowani będą do pełnienia roli asystenta rodziny, nowego, ważnego społecznie zawodu;

- zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i metodyka edukacji na odległość skierowana do osób zainteresowanych uzyskaniem nowoczesnego i innowacyjnego zawodu w instytucjach świadczących usługi edukacji na odległość.

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie  Uniwersytet Śląski

us logoul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
tel. 33 85 46 150 – etnologia
tel. 33 85 46 112/113/109 – pedagogika
www.weinoe.us.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. Актуальное Леон бет зеркало всегда под рукой для ставок в любое время.