MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Ranking Techników 2014

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200   201-250   251-300  

Ranking Maturalny Techników 2014

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  

Ranking Szkół Olimpijskich 2014

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  

Ranking Egzaminów Zawodowych 2014

Miejsca: 1-50   51-100   101-150  

Przy Wiśniowej nie gubią talentów
W tegorocznym rankingu szkół ponadgimnazjalnych warszawskie technikum przy ulicy Wiśniowej wykonało imponujący skok: z trzeciej do pierwszej dziesiątki najlepszych tego typu szkół w Polsce. Zajęło szóste miejsce. Wysiłku uczniów i nauczycieli nie da się przecenić. Praca skupia się na tym, aby wyłowić talenty i ich nie zgubić.

W jaki sposób szkoła wyławia talenty?Diagnozujemy uzdolnienia pierwszoklasistów i tworzymy bazę danych, którą wykorzystują nauczyciele we współpracy z uczniami – mówi Sławomir Kasprzak, dyrektor placowki. – Motywujemy i inspirujemy do rozwijania talentów – pokazujemy uczniom i rodzicom różne możliwości rozwoju zainteresowań w różnych obszarach aktywności, np. naukowych, społecznych, sportowych, artystycznych. Każdy z zespołów przedmiotowych realizuje obszar związany z pracą z uczniami uzdolnionymi i rozwijaniem zainteresowań, który jest spójny z programem wspierania uczniów uzdolnionych i koncepcją pracy psychologiczno -pedagogicznej w obszarze pracy z uczniami uzdolnionymi. Staramy się wspierać talenty naukowe – na bieżąco monitorujemy osiągnięcia w trakcie nauki, sprawdzamy potem, jak wypadają na egzaminach zewnętrznych. Typujemy uczniów, którym można wyznaczyć indywidualnych opiekunów naukowych.

Za osiągniecia w zakresie opracowania i wdrożenia szkolnego programu wspierania uczniów uzdolnionych szkoła otrzymała Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy WARSA i SAWY. Najzdolniejsi są nagradzani stypendiami. Szkoła realizuje projekty edukacyjne finansowane z funduszy europejskich i z budżetu miasta – motywujące i angażujące młodzież o określonych uzdolnieniach.

Szkoła kształci młodzież w dwóch zawodach: technik mechatronik oraz technik informatyk. W obydwu zawodach nauka trwa 4 lata, przedmiotami rozszerzonymi są: matematyka i fizyka. Podstawowym językiem obcym jest język angielski. Jako drugi język uczniowie wybierają jeden spośród trzech języków: j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski. Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych, na różnych poziomach zaawansowania opisywanych zgodnie z europejskim systemem kształcenia językowego.

W obydwu zawodach szkoła realizuje nową podstawę programową w oparciu o program modułowy wg metodologii MES (Module of Employable Skills – Moduły Umiejętności Zawodowych). W każdym z zawodów uczniowie realizują trzy kwalifikacje zawodowe. Egzaminy kwalifikacyjne odbywają się po: 5, 6 i 7 semestrze nauki. W ostatnim – 8 semestrze uczniowie przygotowują się do egzaminu maturalnego. Szczegółowy opis kwalifikacji realizowanych w poszczególnych zawodach znajduje się na stronach dotyczących zawodów: technik mechatronik i technik informatyk.

Uczniowie mają możliwość potwierdzania swoich umiejętności za pomocą certyfikatów honorowanych w kraju i za granicą. Są to certyfikaty: ECDL-Core, ECDL-Advanced, ECDL-CAD, SEP, CAD – Autodesk. Od 6 lat szkoła posiada status Akademii Lokalnej Cisco – uczniowie zdobywają certyfikaty honorowane na całym świecie: Cisco IT Essentials, Cisco CCNA Discovery, Cisco CCNA Exploration. Szkoła jest też partnerem Novell Academic Training Partner (NATP), umożliwia uczniom ukończenie autoryzowanych szkoleń Novella i zdobycie certyfikatu CLA (Certified Linux Administrator).

W klasie 3 technikum uczniowie odbywają 4-tygodniowe praktyki zawodowe w firmach i instytucjach współpracujących ze szkołą. Są to firmy wykorzystujące nowoczesne technologieW latach 2008 – 2012 najlepsi uczniowie (nienaganne zachowanie, wysoka średnia ocen, dobra znajomość języka angielskiego) odbywali praktyki zawodowe w Hiszpanii: Cordoba (Andaluzja), Fene (Galicja), Las Palmas (Wyspy Kanaryjskie) w ramach programu „Leonardo da Vinci”.

Nasi uczniowie uzyskują bardzo dobre wyniki w konkursach, olimpiadach, na egzaminach maturalnych i egzaminach zawodowych – podkreśla dyr. S. Kasprzak. – Sami także organizujemy wiele konkursów wykorzystujących i rozwijających umiejętności, wiedzę i kompetencje młodzieży. Staramy się nie gubić talentów.

www.technikummechatronicznenr1.szkolnictwa.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt