MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Bazując na reklamach telewizyjnych czy radiowych można by stwierdzić, że najbardziej niezbędnym do życia produktem są leki i suplementy diety. Koncerny farmaceutyczne wydają miliony na to, by przekonać odbiorców, że to ich produkt jest najlepszy i najlepiej zaspokoi nasze potrzeby. O tym, czy jest tak naprawdę, wiedzą farmaceuci.

vitc mObsługa pacjenta na najwyższym poziomie, umiejętnie stosowane techniki sprzedaży, empatia to cechy wyjątkowych farmaceutów. Ale to zawód nie tylko dla frontmanów zatrudnionych za ladami punktów aptecznych. Farmacja to wielki przemysł w kraju znanym z wyjątkowej skłonności do przyjmowania leków, antybiotyków, suplementów diety.

Dzięki swojej dokładności, sumienności i skrupulatności przez całe studia zdobywają oni „tajemną wiedzę” o składzie leków oraz o możliwych interakcjach między poszczególnymi substancjami (zawartymi w lekach, ale też w żywności). Są prawie jak alchemicy, a na pewno są traktowani jako autorytet przez wielu pacjentów. Muszą, więc wykazywać się dużą dozą empatii i mówić zrozumiałym językiem, by mogli udzielić rad nie tylko młodym, ale również starszym klientom apteki. Konieczną cechą farmaceuty jest również analityczny umysł, potrzebny nie tylko przy rozważaniu składu leków, ale też przy dobieraniu leków do potrzeb pacjentów – muszą wiedzieć, o co zapytać, co jest ważne przy stosowaniu danego preparatu, a o czym chory nie zawsze powie.

W toku studiów adepci sztuki farmaceutycznej będą poszerzać swoją wiedzę w dziedzinie fizjologii i patofizjologii, biologii i genetyki, biochemii, wielu dziedzin chemii (m.in. ogólnej i nieorganicznej, organicznej, analitycznej, fizycznej, chemii leków), matematyki, syntezy i technologii środków leczniczych, farmakologii i farmakodynamiki, farmakoterapii i informacji o lekach, toksykologii, ale też prawa farmaceutycznego oraz ekonomiki i zarządzania w farmacji. Wszystko po to, by sprostać wymaganiom każdej pani Goździkowej.

rank farmacja

Farmacja, jako nauka wielodyscyplinarna, łączy takie dziedziny wiedzy jak: medycyna (z farmakologią, fizjologią, diagnostyką ambulatoryjną), chemia (zwłaszcza synteza substancji leczniczych i analiza chemiczna leków), biologia (botanika, genetyka, parazytologia, mikrobiologia), biochemia, fizyka (głównie metody analizy instrumentalnej w analizie leków), technologią (przemysłowa synteza substancji leczniczych, nadawanie lekom postaci), ekonomia (optymalizacja kosztów leczenia i profilaktyki), statystyka (niezbędna w procesach kontroli jakości, rejestracji, dystrybucji), psychologia (kontakt z chorym!), informatyka.

Tajemnicze nazwy dyscyplin współtworzących farmację, jak farmakodynamika, farmakokinetyka, bromatologia, farmakoekonomika czy mikrobiologia farmaceutyczna opisują tylko część zagadnień, jakimi żyje środowisko naukowe i absolwenci farmacji na swoich docelowych stanowiskach pracy.

Absolwenci kierunku farmacja mają do wyboru wiele miejsc pracy. Mogą oczywiście znaleźć zatrudnienie w ogólnodostępnych aptekach, ale to nie jedyna opcja. Do wyboru są też apteki szpitalne i hurtownie farmaceutyczne, firmy farmaceutyczne odpowiedzialne za wprowadzenie nowych produktów leczniczych na rynek, jednostki prowadzące badania kliniczne, terapię monitorowaną stężeniem
leku, jednostki zajmujące się
monitorowaniem niepożądanych działań leków, laboratoria branży chemicznej i kosmetycznej. Praca czeka również w inspekcji farmaceutycznej i w innych urzędach i instytucjach (państwowych i samorządowych) zajmujących się farmacją i ochroną zdrowia.

Istnieje też możliwość dalszego rozwoju naukowego po ukończeniu studiów. Jest wiele dziedzin, w których farmaceuta z dyplomem może się specjalizować – m.in. farmacja apteczna, kliniczna, szpitalna, farmakologia, analityka farmaceutyczna. Każdy znajdzie coś dla siebie, zgodnie z zainteresowaniami lub charakterem pracy.

Można też oczywiście występować jako ekspert w reklamach, choć kwestie reguluje kodeks etyki zawodowej, któremu podlegają farmaceuci. Czy więc ufać reklamie? Może lepiej zapytać „prawdziwego” farmaceutę, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża naszemu życiu i zdrowiu.

W przysiędze farmaceutów znajduje się zobowiązanie: ... Będę uważał za swój obowiązek podać do wiadomości świata naukowego wszystko to, co stanowi postęp w dziedzinie wiedzy farmakologicznej. To wyjątkowe przyrzeczenie pokazuje jeszcze jeden, etyczny wymiar zawodu. Zdaniem Barbary R., farmaceutki z Krakowa, osoby, która od czwartego pokolenia związana jest z zawodem, to najpiękniejszy aspekt jej profesji. – Nieustanne śledzenie wyników badań, pozyskiwanie i przekazywanie informacji na temat skutków działania leków traktuję jako swoją podstawową powinność. Z tej części mojej zawodowej aktywności czerpię też najwięcej satysfakcji.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt