MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


kola zeb t

Wynalazki, które odniosły sukces w 2013 roku na międzynarodowych targach i wystawach będzie można oglądać w Warszawie, w dniach 11-12 lutego, w części konferencyjnej Centrum Nauki Kopernik.

Głównym celem wystawy jest promocja osiągnięć i międzynarodowych sukcesów jednostek sfery nauki, innowacyjnych podmiotów gospodarczych oraz indywidualnych wynalazców poza środowiskiem naukowym dla zwiększenia zainteresowania przedsiębiorców polskimi rozwiązaniami naukowo-technicznymi oraz produktami innowacyjnymi, a także uhonorowanie medalistów targów wynalazczości za ich międzynarodowe sukcesy. Na Giełdzie zostaną przedstawione wyroby i technologie zaawansowane w procesie badawczo-wdrożeniowym jak również gotowe do wdrożenia i komercjalizacji

W Giełdzie wezmą udział laureaci targów w Paryżu, Brukseli, Norymberdze, Seulu, Tajpej, Makau, Pradze, Sewastopolu, Kuala Lumpur, Stanach Zjednoczonych, Rumunii, Turcji oraz Chorwacji.

Pierwszego dnia imprezy odbędzie się uroczysta ceremonia wręczania dyplomów i statuetek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego medalistom wystaw i targów wynalazczości z 2013 roku. W uroczystości wezmą udział wystawcy Giełdy – laureaci wystaw i targów wynalazczości z 2013 roku, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Patentowego oraz innych instytucji promujących lub wspomagających rozwój wynalazczości w Polsce, dziennikarze reprezentujący rozgłośnie radiowe, programy telewizyjne i wydawnictwa prasowe. Inauguracja Giełdy odbędzie się w Sali Audytoryjnej Centrum Nauki Kopernik.

Drugi dzień wystawy, czyli 12 luty jest otwarty dla wszystkich zwiedzających. Każdy zainteresowany będzie miał okazję odwiedzić Giełdę i zapoznać się z prezentowanymi przez jej uczestników innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi w formie oryginalnych wyrobów, prototypów, modeli, fotografii, prezentacji multimedialnej, ulotek, tablic informacyjnych, folderów. Wstęp jest bezpłatny.

Wystawcami Giełdy są przedstawiciele akademickich ośrodków naukowych, instytutów badawczych, przemysłu a także twórcy indywidualni, uczniowie, studenci, doktoranci, których innowacyjne rozwiązania otrzymały
w 2013 roku medale oraz inne wyróżnienia na światowych targach i wystawach wynalazków.

Podczas ubiegłorocznej edycji Giełdy przedstawiono ponad 170 projektów, głównie z dziedziny ekologii, chemii, biologii, elektroniki, technik medycznych, mechaniki, budownictwa i informatyki. W tym roku przewidywana jest podobna ilości prezentowanych rozwiązań.

 

RAMOWY PROGRAM GIEŁDY WYNALAZKÓW 2014

11 lutego 2014 /13:00-17:00/ Sala Audytoryjna w części konferencyjnej Centrum Nauki Kopernik

UROCZYSTOŚĆ OFICJALNEGO OTWARCIA GIEŁDY

Oficjalne otwarcie Giełdy Wynalazków, połączone z wręczeniem dyplomów i statuetek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyróżnionym twórcom (Sala Audytoryjna Centrum Nauki Kopernik).

 • 13:00 - Rozmowy wystawców z dziennikarzami na stoiskach Giełdy (I piętro)
 • 14:00 - Powitanie gości i uczestników (Sala Audytoryjna)
 • Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki
 • Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Patentowego RP
 • Wręczenie dyplomów i statuetek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyróżnionym twórcom
 • wynalazków za aktywność promocyjną oraz za uzyskany medal złoty z wyróżnieniem
 • Wystąpienie dwóch przedstawicieli nagrodzonych wynalazców
 • Prezentacja wynalazków gościom honorowym oraz rozmowy wystawców z dziennikarzami na stoiskach Giełdy (I piętro)
 • Bankiet (parter)

Uczestnicy:

Goście honorowi: przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Patentowego i innych instytucji wspomagających rozwój wynalazczości; laureaci wystaw i targów wynalazczości w 2013 roku; media (dziennikarze reprezentujący rozgłośnie radiowe, programy telewizyjne, prasę).

12 lutego 2014 /10:00-17:00/ I piętro w części konferencyjnej Centrum Nauki Kopernik

NAUKA DLA GOSPODARKI DZIEŃ OTWARTY DLA WSZYSTKICH ZWIEDZAJĄCYCH

 • Wręczenie Wystawcom Giełdy dyplomów za złote, srebrne i brązowe medale uzyskane na targach wynalazczości w roku 2013 ( I piętro, na stoiskach)
 • Dzień otwarty dla mediów, przedstawicieli przemysłu oraz wszystkich zwiedzających
© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt