MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


abstr1 t

Od roku akademickiego 2014/2015 na Uniwersytecie Rzeszowskim powstanie nowy kierunek praktyczny – muzeologia. W jego ramach będą działać studia I stopnia o profilu ogólnomuzealnym i II stopnia o specjalności edukator muzealny i popularyzator nauki.

Studia magisterskie będą adresowane przede wszystkim do absolwentów I stopnia: muzeologii, ochrony dziedzictwa kulturowego, archeologii, historii, historii sztuki, kulturoznawstwa, antropologii kulturowej/etnografii, turystyki.

24 stycznia na Uniwersytecie Rzeszowskim została podpisana, w ramach nowego kierunku, umowa o współpracy między uczelnią a kilkoma placówkami muzealnymi z regionu: Muzeum – Zamek w Łańcucie, Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.

Współpraca ta będzie odbywała się w zakresie badań, ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego Podkarpacia – mówił podczas konferencji prasowej prorektor ds. nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Sylwester Czopek. Studenci tego kierunku będą odbywali zajęcia praktyczne w muzeach z regionu.

Obecni na konferencji dyrektorzy muzeów, którzy podpisali umowę o współpracy, zadeklarowali udostępnienie studentom muzealnych obiektów, pomieszczeń oraz wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Absolwenci I stopnia muzeologii uzyskują ogólną wiedzę w zakresie muzealnictwa, teorii i historii kolekcjonerstwa, organizacji i zarządzania muzeami oraz ochrony dziedzictwa kulturowego. Będą również posiadać umiejętności praktyczne potrzebne w pracy muzealnej, dotyczące np. muzealnictwa archeologicznego, historycznego, etnograficznego i sztuki.

Natomiast absolwenci studiów magisterskich zdobędą umiejętności popularyzowania wiedzy, szczególnie z zakresu tradycyjnych dyscyplin muzealnych, a także organizowania zajęć edukacyjnych, w tym interaktywnych, eksperymentalnych, plenerowych, warsztatowych, dla różnych grup odbiorców. Poznają też zagadnienia z zakresu metodyki edukacji muzealnej oraz podstaw psychologii, pedagogiki i marketingu.

Prorektor podkreśla, że swoją wiedzę będą mogli wykorzystywać nie tylko w pracy w muzeach, ale także np. w szkołach na zajęciach poświęconych dziedzictwu kulturowemu regionu. Będą bowiem, w odróżnieniu od absolwentów studiów teoretycznych, znać zasoby okolicznych muzeów.

Nowy kierunek powstanie na Wydziale Socjologiczno-Historycznym. Na każdy ze stopni zostanie przyjętych po 30-40 studentów. Jak zapowiada prof. Czopek, jeżeli kierunek będzie się cieszył dużym zainteresowaniem, zostaną uruchomione dodatkowe grupy studentów, a także – w razie potrzeby – studia niestacjonarne.

Uniwersytet będzie też w przyszłości dążył do nawiązania współpracy z innymi placówkami z regionu i całego kraju.

Absolwenci muzeologii będą mogli – jak podkreślali uczestnicy konferencji – znaleźć zatrudnienie w placówkach muzealnych czy np. galeriach sztuki nie tylko na Podkarpaciu, ale w całej Polsce.

Uniwersytet Rzeszowski będzie drugą po Uniwersytecie Warszawskim uczelnią kształcącą przyszłych pracowników muzeów.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt