MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


215 osób z 73 uczelni oraz 25 instytucji wspierających szkolnictwo wyższe wzięło udział w konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2014” zorganizowanej wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu i Fundację Edukacyjną Perspektywy w ramach programu „Study in Poland” w dniach 17-18 stycznia br. w Poznaniu. W supernowoczesnym gmachu Collegium Iuridicum Novum UAM spotkali się wszyscy, którym internacjonalizacja polskiego szkolnictwa wyższego leży na sercu, a prezentowane i dyskutowane podczas konferencji tematy ułożyły się w czytelny zestaw działań, których podjęcie jest niezbędne dla przyspieszenia internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego.

– KRASP przywiązuje dużą wagę do kwestii umiędzynarodowienia, bo jest to jeden z najważniejszych problemów szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie. Nie wyobrażamy sobie ani badań ani dydaktyki prowadzonych bez tego kontekstu. A jednym z najważniejszych jego aspektów jest zagadnienie obecności studentów zagranicznych na polskich uczelniach. Tempo wzrostu ich liczby jest wysokie, ale nie znaczy to, że poziom ten nas satysfakcjonuje. Chcielibyśmy być bardzo atrakcyjni jako miejsce studiów, chcielibyśmy pozyskiwanie studentów obcokrajowców organizować jeszcze bardziej efektywnie – mówił otwierając konferencję prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, przewodniczący Komisji Zagranicznej KRASP, rektor Uniwersytetu Łódzkiego  Ta konferencja stanowi przegląd stanu obecnego oraz wyzwań związanych z internacjonalizacją szkolnictwa wyższego i jest próbą rozwiązywania najbardziej palących problemów związanych z tym procesem.

Występując jako gospodarz Konferencji, prof. dr hab. Bronisław Marciniak podkreślił, że Uniwersytet im Adama Mickiewicza traktuje internacjonalizację jako ważną część strategii Uniwersytetu. Zwrócił też uwagę na potrzebę koordynacji wysiłków w tym zakresie.

Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy", zaprezentował aktualną mapę umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w Polsce  w kontekście światowym. Przypomniał też o sformułowanym już na poprzedniej konferencji celu osiągnięcia do 2020 roku liczby 100.000 zagranicznych studentów w polskich uczelniach.

Podczas konferencji poruszono szerokie spektrum tematów. Uczelnie medyczne z Poznania i Warszawy przedstawiły „anatomię sukcesu” w zakresie pozyskiwania studentów zagranicznych przez. Pokazano także wyzwania związane z umiędzynarodowieniem kształcenia ekonomicznego i artystycznego. Ciekawą prezentację ukazującą sposoby internacjonalizacji w uczelni muzycznej przedstawiła prof. dr hab. Ewa Iżykowska-Kłosiewicz, prorektor ds. zagranicznych i studenckich, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie.

Nowy projekt wspólnej promocji uczelni technicznych przedstawił prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT). Projekt „Study Engineering in Poland” prowadzony będzie przez KRPUT, we współpracy z Fundacją Edukacyjną Perspektywy, w ramach programu „Study in Poland”. – Za cel postawiliśmy sobie budowanie międzynarodowej marki polskiego technicznego szkolnictwa wyższego, w bardzo szerokiej perspektywie – powiedział prof. Więckowski. W przededniu konferencji na Politechnice Poznańskiej odbyło się spotkanie prorektorów wszystkich polskich uczelni technicznych inaugurujące tę nową inicjatywę w dziedzinie umiędzynarodowienia.

W sesji „Jak to robią inni?” przygotowanej i znakomicie poprowadzonej w języku angielskim przez prof. dr hab. Jacek Witkosia, prorektora UAM ds. nauki i współpracy międzynarodowej, wystąpili goście z zagranicy: dr Sabine Kunst, minister ds. nauki, badań i kultury Brandenburgii, była prezydent DAAD, Antje Schlamm, kierownik sekcji regionalnej DAAD obejmującej swym działaniem kraje nadbałtyckie, Polskę, Czechy i Słowację oraz dr inż. Sébastien Reymond, attaché ds. naukowych i współpracy uniwersyteckiej Ambasady Francji w Warszawie, reprezentujący zarazem agencję CampusFrance. Goście konferencji przedstawili, w jaki sposób  na poziomie państwa  zorganizowane jest w ich krajach systemowe wsparcie internacjonalizacji uczelni – i jak funkcjonują agencje wspierające umiędzynarodowienie, niemiecka DAAD i francuska CampusFrance. Warto tu dodać, że wciąż nieznane są plany powstania podobnej polskiej agencji (PAWA, KAWA, NAWA…) postulowanej od 2008 roku przez KRASP.

Prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, Uniwersytet Warszawski, poprowadziła z panel na temat polskiej polityki migracyjnej oraz implikacjach nowej Ustawy o cudzoziemcach, w którym uczestniczyli przedstawiciele MSW, MSZ i Straży Granicznej.

W drugim dniu konferencji Mirosław Marczewski, dyrektor Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przedstawił nowy program ERASMUS+. Tłumaczył, że opóźnienie w decyzjach w zakresie jego ustanowienia spowodowały, że terminy aplikowania w niektórych programach są bardzo krótkie (np. początek kwietnia) i sugerował, że warto się z nimi szybko zapoznać na stronie frse.org.pl.

Działania mające doprowadzić do udziału polskich uczelni w brazylijskim programie „Science without borders” przedstawił prof. dr hab. Wiesław Banyś, przewodniczący KRASP, rektor Uniwersytetu Śląskiego. Wykonał on też pierwsze symboliczne kliknikęcie inaugurujące nową stronę portalu „Study in Poland” – w języku portugalskim – skierowaną przede wszystkim do studentów brazylijskich zainteresowanych podjęciem studiów w Polsce. A program „Study in Poland” zawita do Sao Paulo, największego ośrodka akademickiego w Brazylii, już w marcu br.!

Dr Bianka Siwińska, autorka pierwszej w Polsce pracy doktorskiej nt. umiędzynarodowienia uczelni przedstawiła rekomendacje w zakresie wsparcia internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego zawarte w jej nowej książce pt. „Uniwersytet ponad granicami”. Zestaw tych rekomendacji dostępny będzie od czwartku (30 stycznia) pod adresem: www.studyinpoland.pl/rekomendacje. Już teraz zapraszamy do lektury i dyskusji! Jest naszą ambicją, aby powstał dzięki temu, przedyskutowany środowiskowo, zestaw najważniejszych problemów polskiej internacjonalizacji, bez których rozwiązania nasze uczelnie będą w dalszym ciągu w upośledzonej sytuacji w stosunku do rozwiniętego świata.

Już teraz Organizatorzy zapraszają na konferencję „Studenci zagraniczni w Polsce 2015”, która odbędzie się za rok w Lublinie!

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt