MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Z końcem października Collegium Civitas nawiązało porozumienie z Wyższą Szkołą Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza w zakresie konsolidacji studiów dziennikarskich obu uczelni. W ramach nawiązanego porozumienia w strukturze Collegium Civitas powstaje w formie instytutu Szkoła Dziennikarstwa i Mediów Collegium Civitas im. Melchiora Wańkowicza.

Od semestru wiosennego 2013 studenci dziennikarstwa uczelni im. Wańkowicza będą mogli kontynuować naukę już w ramach Szkoły Dziennikarstwa i Mediów Collegium Civitas im. Melchiora Wańkowicza.

Studenci zostaną przyjęci na studia na kierunku politologia ze specjalnością dziennikarstwo bez konieczności podejmowania ponownie postępowania rekrutacyjnego. Collegium Civitas uznaje wyniki podstępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego uprzednio przez uczelnię Wańkowicza. Studenci będą mogli rejestrować się na przedmioty i rozpocząć zajęcia już od semestru wiosennego 2013 roku wspólnie z obecnymi rocznikami dziennikarstwa Collegium Civitas.

Proces konsolidacji obejmuje studia w zakresie dziennikarstwa na poziomie licencjackim i magisterskim w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Dotychczasowe czesne obowiązujące studentów WSD im. Melchiora Wańkowicza nie ulega zmianie.

Po wielu rozproszonych inicjatywach w zakresie kształcenia dziennikarstwa przyszedł czas na proces ich konsolidacji – mówi prof. Stanisław Mocek, rektor Collegium Civitas – W obecnych czasach uczenie rzemiosła dziennikarskiego ma sens tylko wtedy, gdy odniesiemy je do ery nowych mediów i umiejętności zarządzania mediami. Mamy nadzieję, że ten proces nowoczesnego kształcenia dziennikarzy, pracowników mediów i ich menedżerów spotka się z zainteresowaniem studentów i przychylnością ich pracodawców.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt