Patroni medialni

 

Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2014
- woj. mazowieckie

Przejdź do rankingu w województwie:
Rozwiń tabelę
2014 Nazwa uczelni '13'12'11'10WSKPrestiż 20%Siła naukowa 38%Warunki kształ- cenia 22%Innowa- cyjność 5%Umiędzy- narodo- wienie 15%
1 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie111110010010088.6713.46100
2 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie322270.8055.8296.5067.4818.7528.11
3 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie233459.3641.6590.4941.7831.2620.60
4 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie455653.1725.8046.6382.8213.5073.69
5 Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie612111352.3623.3743.2870.927.5996.09
6 Collegium Civitas w Warszawie5691148.5815.1163.2448.3817.1562.11
13 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku883339.8128.3132.1698.521.778.97
16 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie2017263836.3314.1061.6440.767.405.23
17 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie (pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk)1820334034.988.2637.3066.6510.1734.12
24 Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie5055414129.568.7529.6556.666.4530.57
32 Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie3373979227.172.8230.6268.783.1111.90
35 Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie3938466926.394.1434.1440.663.6527.50
37 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie3841363026.370.4737.9659.063.584.54
40 Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa3442452925.514.1633.1359.880.424.48
43 Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki4745665224.644.3237.3137.1925.344.93
51-60 Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu57-7251-4.9017.3063.501.229.85
51-60 Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie65776458-2.2520.1966.4118.705.65
61-70 Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach (d. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania)54527059-5.8415.6168.487.223.74
61-70 Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie829296--2.8230.9926.3810.342.99
71-80 Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie-----3.3012.6930.963.953.30
71-80 Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa w Warszawie7790100--2.3115.5229.140.007.77
71-80 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie-----0.8515.3230.400.000.00
71-80 Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie60809589-1.3322.7930.887.150.00
71-80 Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie79868364-3.3420.1141.394.371.62

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt