Patroni medialni

 

Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2014
- woj. podkarpackie

Przejdź do rankingu w województwie:
Rozwiń tabelę
2014 Nazwa uczelni '13'12'11'10WSKPrestiż 20%Siła naukowa 38%Warunki kształ- cenia 22%Innowa- cyjność 5%Umiędzy- narodo- wienie 15%
9 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie976544.488.7040.0763.7961.8468.52

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt