MegaBaza edukacyjna Perspektywy®









 

U-Multirank, nowy globalny ranking uniwersytetów, został dzisiaj udostępniony w Internecie (www.umultirank.org). To oryginalne, nowe narzędzie pozwalające porównywać wyniki uniwersytetów, zawiera w obecnej chwili informacje o ponad 850 uczelniach, ponad 1000 wydziałów oraz 5000 programów studiów z 70 państw.

U-Multirank stosuje podejście odmienne od istniejących globalnych rankingów uniwersytetów. Jest wielowymiarowy i porównuje wyniki uczelni pod kątem wielu różnych rodzajów działalności, przyznając im oceny od „A” (bardzo dobrze) do „E” (słabo). Nie tworzy tabeli 100 „najlepszych” na świecie uniwersytetów w oparciu o łączny wskaźnik punktowy. Zamiast tego pozwala użytkownikowi na zidentyfikowanie mocnych i słabych stron danego uniwersytetu lub aspektów, które najbardziej go interesują. „Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że udało nam się zaprojektować i stworzyć ten nowy wielowymiarowy ranking, dopasowujący się do użytkownika, który daje coś więcej niż proste tabelki wyników i jest odpowiedzią na wiele krytycznych uwag dotyczących istniejących globalnych rankingów uniwersytetów” – powiedział Prof. Dr Frans van Vught z Centrum Studiów nad Polityką Szkolnictwa Wyższego (Center for Higher Education Policy Studies) holenderskiego Uniwersytetu Twente, jednego z głównych partnerów w konsorcjum.

U-Multirank pozwala użytkownikom na porównywanie konkretnych typów uczelni (w systemie „like with like” - podobnego z podobnym) w tych obszarach ich działalności, które są dla danego odbiorcy najbardziej interesujące. Wskazuje, jakie wyniki osiągają uniwersytety, pokazując ich pozycję w ramach pięciu grup (od A = „bardzo dobrze” do E = „słabo”) w każdym z 30 różnych obszarów. Chociaż system porównywania z użyciem U-Multirank dopasowuje się do potrzeb użytkownika, zawiera on także trzy „gotowe” rankingi – dotyczące badań, silnych stron ekonomicznej działalności uniwersytetów oraz programów typu Business Studies.

Szeroki zakres nowych wskaźników dotyczących wyników obejmuje pięć szeroko pojętych wymiarów: kształcenie i nauczanie, zaangażowanie w sprawy regionu, transfer wiedzy, umiędzynarodowienie i badania. Studenci i inni interesariusze odegrali zasadniczą rolę w opracowywaniu U-Multirank, ranking był też testowany przez organizacje studenckie. „ESU uważa, że U-Multirank będzie dla studentów z całego świata niezwykle użytecznym narzędziem, jako pierwszy globalny ranking, który w poważny sposób obejmuje dziedzinę kształcenia i nauki" – powiedział Fernando Galán, wiceprzewodniczący europejskiego Związku Studentów (European Student Union).

Jest to także pierwsze porównanie międzynarodowe, które obejmuje wszystkie rodzaje uczelni. „Bardzo ważną cechą U-Multirank jest to, że znacznie lepiej odzwierciedla różnorodność uczelni. Skupiamy się nie tylko na kompleksowych międzynarodowych uczelniach zajmujących się badaniami, ale na wszystkich: także na uczelniach wyspecjalizowanych, instytucjach regionalnych oraz wyższych szkołach zawodowych" – mówi Prof. Dr Frank Ziegele z niemieckiego Centrum Szkolnictwa Wyższego (Centre for Higher Education), także jednego z dwóch głównych partnerów w konsorcjum. U-Multirank pokazuje wyniki uczelni jako całości, ale także szereguje je w ramach wybranych dziedzin akademickich: w 2014 roku do dziedzin tych zaliczały się studia biznesowe, elektrotechnika, inżynieria mechaniczne oraz fizyka; w roku 2015 dodane zostaną psychologia, informatyka oraz medycyna. Wyniki uzyskane w U-Multirank pokazują, że podczas gdy ponad 95% instytucji osiąga ocenę „A” (bardzo dobrze) w przynajmniej jednej dziedzinie, tylko 12% z nich może się wykazać bardzo dobrym wynikiem pod wieloma względami (ponad 10 ocen „A”). Takiej różnorodności wyników nie wykazano dotąd w żadnym z rankingów.

Dodatkowe informacje

U-Multirank jest niezależnym rankingiem przygotowanym dzięki otrzymaniu kapitału zalążkowego z Unii Europejskiej, prowadzonym przez konsorcjum kierowane przez Prof. Dr Fransa van Vughta z Centrum Studiów nad Polityką Szkolnictwa Wyższego (Center for Higher Education Policy Studies – CHEPS) na Uniwersytecie Twente w Holandii oraz Prof. Dr Franka Ziegele z niemieckiego Centrum Szkolnictwa Wyższego (CHE). Do pozostałych organizacji partnerskich należą Centrum Studiów Naukowych i Technologicznych (Centre for Science and Technology Studies – CWTS) Uniwersytetu w Leiden, Katolicki Uniwersytet w Leuven, wydawnictwo akademickie Elsevier, Fundacja Bertelsmann, organizacja doradztwa studenckiego Push oraz firma zajmująca się oprogramowaniem komputerowym Folge 3. Konsorcjum współpracuje także blisko z szeregiem partnerów zajmujących się rankingami narodowymi (m.in. z Francji, Hiszpanii i Polski) oraz z innymi zainteresowanymi organizacjami.

U-Multirank opiera się na metodologii odzwierciedlającej zarówno różnorodność instytucji oferujących wykształcenie wyższe, jak i wielość aspektów, według których można oceniać osiągnięcia uniwersytetu w kontekście międzynarodowym. Dane zawarte w U-Multirank pobierane są z licznych źródeł, dzięki czemu użytkownik ma do dyspozycji kompleksowy zestaw informacji: informacje dostarczone przez uczelnie, dane pochodzące z międzynarodowych baz danych bibliometrycznych i patentowych, a także sondaże przeprowadzone wśród ponad 60.000 studentów z uczestniczących w rankingu uniwersytetów – jest to jedna z największych na świecie próbek i daje studentom jedyną w swoim rodzaju okazję zapoznania się z opiniami kolegów.

Kolejna edycja rankingu U-Multirank zostanie opublikowana w marcu 2015 roku. Uczelnie, które chciałyby w nich uczestniczyć, mogą zgłosić swoje zainteresowanie na stronie internetowej U-Multirank (www.umultirank.org).

U-Multirank otrzymał 2 miliony EUR z funduszy UE w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” na lata 2013-2015, z możliwością otrzymania kolejnych funduszy na lata 2015-2017. Celem jest utworzenie niezależnej organizacji, która przejęłaby po tym czasie zarządzanie rankingiem w ramach zrównoważonego modelu biznesowego.

Więcej informacji i kontakt

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, www.umultirank.org
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Telefon: +49 0 5241 9761 58
U-Multirank na Twitter @UMultirank

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt