MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. Wiesław Banyś otrzymał w poniedziałek doktorat honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Uhonorowano go za dokonania naukowe i działalność na rzecz szkolnictwa wyższego.

Prof. Banyś jest przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Jest językoznawcą – romanistą. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. gramatykę semantyczną, językoznawstwo kognitywne i językoznawstwo komputerowe, a w obrębie tego ostatniego tłumaczenia automatyczne i wspomaganie tłumaczeń przy pomocy komputera.

Zastępca dyrektora Instytutu Neofilologii UP ds. filologii romańskiej, prof. Teresa Muryn podkreśliła w laudacji, że prof. Banyś ma ogromne osiągnięcia w dziedzinie językoznawstwa, zwłaszcza francuskiego i romańskiego, godzi jednocześnie aktywność naukową ze sprawowaniem licznych funkcji. „Funkcji przeróżnych sprawuje prof. Wiesław Banyś tak wiele, że uzasadniałby pytanie, czy nie należy zrelatywizować pojęcia czasu do osoby, a nie materii. Jest również znakomitym organizatorem nauki na poziomie międzynarodowym” – mówiła prof. Muryn.

Dziękując za doktorat honoris causa prof. Banyś powiedział, że traktuje jego przyznanie jako powód do dumy, ale jednocześnie i zobowiązanie do wytężonej pracy na rzecz środowiska akademickiego.

Odnosząc się do toczącej się w Polsce debaty o kondycji humanistyki prof. Banyś mówił, że jego zdaniem w naukach humanistycznych nie ma kryzysu. Według niego konieczna jest współpraca między różnymi dyscyplinami nauk społecznych, a jednocześnie między tymi naukami a naukami przyrodniczo–matematycznymi. "Jeżeli mamy badać wielkie problemy współczesności, trzeba nam interdyscyplinarności i pracy zespołowej. W naukach humanistycznych i społecznych musimy budować wielkie zespoły naukowców na kształt tych, które działają w naukach przyrodniczo-matematycznych i technicznych” - postulował prof. Banyś. Dodał, że konieczna jest także koordynacja badań na poziomie europejskim.

Jak zauważył, współczesne uniwersytety nie są już „wieżami z kości słoniowej”, ale wychodzą poza swoje mury i współpracują z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Prof. Banyś powiedział, że w Polsce potrzebne są: promowanie jakości kształcenia i zmiana finansowania szkolnictwa wyższego tak, by opierało się ono o mierniki jakości.

"Na nas - ludziach uczelni wyższych spoczywa olbrzymia odpowiedzialność za propagowanie +rozumu naukowego+, to znaczy tego, byśmy nie spotykali się z tym, że jakiś profesor wypowiada się na temat rzeczy, na których się nie zna. Nie możemy dopuścić do tego, żeby etos nauczyciela akademickiego był kalany przez skandaliczne wypowiedzi co poniektórych profesorów, w tym posłów” – mówił prof. Banyś. „Powalczmy, żeby nasza młodzież czerpała lepsze przykłady niż te, które widzimy. Powinniśmy znaleźć mechanizmy, które pozwolą nam na banicję ze środowiska akademickiego tego typu ludzi (…). Kształcenie światłych obywateli, odpowiedzialnych za przyszłość Rzeczypospolitej, Europy i świata jest naszym zadaniem” – podkreślił.

Godność doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego otrzymali do tej pory m.in.: prof. Henryk Samsonowicz, ks. prof. Józef Tischner, prof. Jan Baszkiewicz, Adam Michnik, kard. Stanisław Dziwisz, bp Tadeusz Pieronek, prof. Jacek Majchrowski, Jerzy Owsiak.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. Michał Śliwa przypomniał, że 7 maja prof. Banyś został kawalerem Orderu Legii Honorowej.

Uniwersytet Pedagogiczny świętuje 12 maja 68. rocznicę działalności. Na 35 kierunkach na tej uczelni studiuje ok. 4 tys. studentów i doktorantów. "Wolę bycia nowoczesną uczelnią o wyrazistym profilu naukowym i dydaktycznym potwierdzamy na co dzień wszechstronnymi badaniami naukowymi, dotyczącymi również procesów edukacyjnych, współpracą z partnerami zagranicznymi, przeorientowaniem kształcenia w kierunku nabywania umiejętności samoedukacji i samorozwoju. Chcemy lepiej i skuteczniej wypełniać misję edukacyjnego Uniwersytetu Pedagogicznego” - mówił rektor UP, prof. Michał Śliwa.

PAP - Nauka w Polsce

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt