AWANS 2014
niepubliczne uczelnie magisterskie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Na 20-lecie działalności poznańska Wyższa Szkoła Bankowa dostała znakomity i bardzo cenny prezent – akredytację międzynarodową IACBE (International Assembly For Collegiate Business Education) na kierunkach finanse i bankowość oraz zarządzanie I i II stopnia, czyli wszystkie biznesowe. Weszła w globalną grupę szkół biznesowych, ponieważ uzyskanie takiej akredytacji jest potwierdzeniem jakości kształcenia, spełniającego uznawane w środowisku i czytelne dla otoczenia kryteria. Podnosi także wiarygodność uczelni w kraju i za granicą.

Nie była to zupełna niespodzianka, ponieważ starania o tę akredytację rozpoczęły się w kwietniu 2009 r. Przez kolejnych pięć lat trwały intensywne przygotowania zakończone obszernymi raportami o osiągniętych efektach kształcenia (w sumie ważyły 80 kilogramów!) Wydziału Finansów i Bankowości z dwóch ostatnich lat akademickich. Po wizycie Komisji akredytacyjnej w październiku 2013 roku oceniającej stopień, w jakim WSB spełnia standardy IACBE, w kwietniu 2014 przyszła tak wyczekiwana wiadomość…

Prorektor Piotr Dawidziak podkreśla, że to szczególnie cenna akredytacja, gdyż dotyczy kierunków studiów, które w procesie akredytacyjnym są wnikliwie oceniane, począwszy od programów nauczania, poprzez jakość kształcenia, na infrastrukturze skończywszy. No i WSB jest pierwszą w Polsce uczelnią, która ma tę akredytację i drugą w kraju, która zyskała międzynarodową akredytację programów biznesowych…

IACBE to amerykańska instytucja akredytująca o zasięgu globalnym, która skupia się na szkołach biznesowych, mierzy i ocenia ich jakość kształcenia, opierając się na efektach uzyskiwanych w procesie nauczania – wyjaśnia prorektor Dawidziak. Dodaje że akredytacja międzynarodowa jest wyróżnikiem na rynku edukacyjnym, ponieważ świadczy o tym, że uczelnia dąży do samodoskonalenia się. Akredytację IACBE można porównać do certyfikatu ISO, który w świecie biznesu jest gwarantem jakości. I to działa, uczelnia już otrzymała trzy propozycje współpracy z uniwersytetami amerykańskimi, dotyczące wymiany studentów i staży.

Drugi prezent zafundowali sobie sami, skacząc o 9 miejsc w rankingu, z 24. pozycji na 15., co przyniosło im prestiżowy tytuł Awans 2014 – skok wśród uczelni niepublicznych magisterskich.

– Taki tytuł utwierdza nas w wyraźnie określonym profilu uczelni. Sukces, dobre opinie i zainteresowanie studentów są wynikiem tego, że postawiliśmy na zawodowość. A to oznacza, że mamy duży, bo około 30 proc., udział praktyków w realizacji I i II stopnia studiów – podkreśla prof. dr hab. Józef Orczyk, rektor WSB w Poznaniu.

Kształcenie w WSB odbywa się w sekwencji: case study, tutoring, projekty. Unikatową w skali kraju inicjatywą jest stworzenie stanowiska menedżer kierunku do każdego kierunku prowadzonego w uczelni. Do jego zadań należy m.in. ocena potencjału kierunku, w tym ocena tendencji na rynku pracy, analiza konkurencji, ocena profilu klienta, monitorowanie procesu dydaktycznego i dbałość o jego jakość oraz dobór i ocena kadry prowadzącej zajęcia na kierunku.

Od kilku lat uczelnia przeprowadza co roku badania atrybutów marki (BAM), które obejmują wiele grup interesariuszy uczelni – studentów I i II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych, słuchaczy studiów MBA, absolwentów, pracodawców współpracujących z WSB. A raz na trzy lata badania obejmują pracodawców nie współpracujących z uczelnią oraz studentów z innych uczelni.

– Obserwujemy i analizujemy bardzo wnikliwie, decyzje wprowadzamy kolegialnie. Jakościowa strona procesu kształcenia zawodowego jest naszą siłą, a badania satysfakcji i oceny współpracy pozwalają zdobyć wiedzę na temat potrzeb oraz tego, co wymaga doskonalenia. Cieszymy się z każdej dobrej opinii, nie lekceważymy uwag o potrzebie zmian. – mówi rektor Orczyk.

I to chyba cała tajemnica sukcesu uczelni, która dzięki tej aktywności nie doświadcza spadku rekrutacji.

LJ

WSB w Poznaniu należy do grupy uczelni zakładanych przez Centrum Szkół Wyższych TEB Akademia. – Czasami mówimy o holdingu TEB, od Towarzystwa Edukacji Bankowej, który obejmuje dwa działy firmy, czyli sektor szkół wyższych i sektor szkół policealnych – mówi wiceprezes Zarządu Maciej Kolasiński, który tęinstytucję tworzył, zakładał, rozwijał. Obecnie w Polsce działają cztery WSB z pięcioma wydziałami zamiejscowymi, które mają wspólnego założyciela, integrującego je w różnych wymiarach. To unikatowe rozwiązanie na polskim rynku edukacyjnym.
© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. immediate bitwave