Rektor PW, prof. Jan Szmidt ze studentami

Badanie preferencji pracodawców zatrudniających absolwentów szkół wyższych stanowi jedną ze składowych organizowanego już po raz piętnasty Rankingu Szkół Wyższych. Pomiar przeprowadzany jest przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR metodą ilościową – wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (Computer Assisted Telephone Interviews, CATI).

Wagę wyników badania, określającą wpływ na zbiorczy wynik rankingu, ustalono (podobnie jak w pomiarze z roku poprzedniego) na 11 proc. Pomiar na reprezentatywnej próbie (faza terenowa badania) odbył się w dniach od 10 marca do 7 kwietnia 2013 roku. Wykorzystanie wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo umożliwiło osiągnięcie zamierzonych celów badawczych, w tym reprezentatywność ze względu na wybrane cechy socjodemograficzne (lokalizację oraz wielkość przedsiębiorstwa). Wywiady telefoniczne przeprowadzono z osobami zajmującymi kluczowe stanowiska w przedsiębiorstwach i odpowiedzialnymi za zarządzanie kadrami. Technika CATI zapewniła również, ściślejszą niż w przypadku badań prowadzonych metodą on-line lub tradycyjnych wywiadów kwestionariuszowych „twarzą w twarz”, kontrolę przebiegu realizacji badania oraz lepsze niż w przypadku tradycyjnych bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych przestrzeganie reguł standaryzacji. W tym roku (w porównaniu do ubiegłego pomiaru) została zwiększona liczba badanych przedsiębiorstw z N=1500 do N=1800, rozbudowano liczbę grup kierunków studiów z 40 do 42 oraz zrezygnowano z grupy kierunków artystycznych. Ostatnia zmiana z wymienionych spowodowała zmniejszenie liczby uczelni wyższych w tym pomiarze ze 119 (w 2013 roku) do 103.

Badanie preferencji pracodawców zatrudniających absolwentów szkół wyższych stanowi jedną ze składowych organizowanego już po raz piętnasty Rankingu Szkół Wyższych. Pomiar przeprowadzany jest przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR metodą ilościową – wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (Computer Assisted Telephone Interviews, CATI).

W ogólnopolskim rankingu palmę pierwszeństwa dzierżą niezmiennie od trzech pomiarów Politechnika Warszawska oraz Uniwersytet Warszawski, zajmując odpowiednio pierwsze i drugie miejsce. Jednakże pierwsza dziesiątka ogólnopolskiego rankingu uczelni w porównaniu do pomiaru ubiegłorocznego uległa zmianom. W pierwszej dziesiątce nie znalazła się Politechnika Gdańska, spadając aż na 18 miejsce. Z kolei do liderów rankingu w tym pomiarze dołączyły trzy uczelnie: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego uplasowała, się na 5. miejscu (awans z miejsca 14), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (awans z 23. miejsca na 8.) oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny, awansując z miejsca 25 na 9.

Największe polskie uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie cieszą się uznaniem również poza „swoimi” województwami. Uniwersytet Warszawski ulokował się na drugim miejscu w województwie warmińsko-mazurskim oraz na trzecim w podlaskim i wielkopolskim. Uniwersytet Jagielloński uplasował się na trzecim miejscu w województwie świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce w województwach łódzkim i pomorskim zaś Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – trzecią pozycję w woj. podkarpackim i śląskim.

W rankingu 42 grup kierunków studiów, niekwestionowanymi liderami w obszarze kierunków humanistycznych są Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński. Obszar kierunków społecznych został również zdominowany przez te uczelnie z wyjątkiem grupy kierunków ekonomicznych, w której najlepsza zdaniem pracodawców jest Szkoła Główna Handlowa. W obszarze kierunków technicznych w niemal wszystkich grupach pierwsze trzy miejsca należą do Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Liderami kierunków medycznych i o zdrowiu są Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Niekwestionowanym liderem rankingu grup kierunków studiów jest Uniwersytet Warszawski, który pojawia się w nim dwudziestokrotnie zajmując jedno z trzech pierwszych miejsc, w tym jedenastokrotnie pierwsze. Uniwersytet Jagielloński figuruje w rankingu siedemnastokrotnie w pierwszej trójce – sześciokrotnie na pierwszym miejscu. Z kolei Politechnika Wrocławska – piętnaście razy, zaś Politechnika Warszawska czternastokrotnie na jednym z pierwszych trzech miejsc. Pierwsze miejsce zajmuje aż jedenaście razy.

W celu zneutralizowania nierównowagi siły marki poszczególnych uczelni rozbudowano algorytm liczenia rankingu ogólnopolskiego. Został on stworzony na podstawie uśrednionych wyników uzyskanych z dwóch podrankingów: na poziomie poszczególnych województw (ubiegłoroczny sposób liczenia rankingu) oraz liczby grup kierunków studiów, w których pojawiła się dana uczelnia. W kolejnej fazie wyniki zostały przeliczone na procenty, które określały miejsce w ogólnopolskiej liście rankingowej każdej z uczelni.

Wyniki prezentowane w tabeli obok uwzględniają badania z trzech ostatnich lat.

prof. dr hab. Jan Garlicki
dyrektor generalny
Centrum Badań Marketingowych
INDICATOR

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. Актуальное Леон бет зеркало всегда под рукой для ставок в любое время.