Rektor Politechniki Poznańskiej, prof. Tomasz Łodygowski z hokeistkami AZS, halowymi mistrzyniami Europy do lat 20.

Na stronie Politechniki Poznańskiej aż się roi od informacji o przeróżnych akcjach, inicjatywach, osiągnięciach naukowych, wdrożeniowych i dydaktycznych. Aktywności kipią. W minionym roku, podobnie jak w kilku ostatnich latach, uczelnia miała udaną rekrutację – aplikowało ponad 27 tys. kandydatów, dużo więcej niż mogła przyjąć.

Niezmiennie od lat jednym z najbardziej obleganych kierunków jest informatyka. Popularny jest też stosunkowo nowy kierunek – inżynieria biomedyczna oraz logistyka. Na jedno miejsce aplikuje ponad dziesięciu kandydatów! Pod względem rekrutacji uczelnia znajduje się na drugim miejscu w kraju wśród uczelni technicznych.

AWANS 2014
uczelnie akademickie
Politechnika Poznańska

To tylko niektóre sukcesy minionego roku. W pełni zaczęło tętnić akademickim życiem Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynieri. Mocną stroną politechniki jest stale rozwijający się kampus WARTA, ulokowany w ścisłym centrum Poznania, 5 minut do Starego Rynku, bo właśnie nad Wartą pojawił się nowy budynek Centrum Wykładowego Wydziału Technologii Chemicznej. Jego wyposażenie technologiczne w zakresie infrastruktury informatycznej ICT, multimedialnej oraz instalacyjnej, będzie odpowiadać wymogom czasów, a może nawet trochę je wyprzedzać. W tym roku zostanie również wmurowany kamień węgielny pod budowę hali sportowej.

Uczelnia, wychodząc z założenia, że sama wiedza to za mało i na rynku pracy liczy się praktyczne przygotowanie absolwenta, we współpracy z firmami Volkswagen Poznań i Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o. o zainicjowała pionierski projekt kształcenia zintegrowanego – studia dualne. Taki model nauczania pozwala pogodzić naukę i pracę, zapewniając praktyczne przygotowanie do zawodu oraz cenione na rynku pracy kwalifikacje. Na przykład student drugiego roku automatyki i robotyki spędza jeden dzień w firmie, odpowiednio na trzecim roku dwa, a na czwartym trzy dni, za co otrzymuje wynagrodzenie. Nie jest tam na stażu, czy praktyce, wykonuje normalne obowiązki zawodowe i kształci się poprzez pracę. W tym trybie jest na razie czternastu studentów.

Wzmocnieniem potencjału dydaktycznego jest także projekt Inżynier przyszłości, zapewniający studentom ofertę kształcenia dostosowaną do potrzeb rynku pracy i zmieniającej się sytuacji gospodarczej.

Młodzi naukowcy będą mieć okazję zwiększenia potencjału naukowo-dydaktycznego poprzez programy stypendialne. Dla inżyniera przyszłości bardzo ważna jest także znajomość języka angielskiego, szczególnie języka specjalistycznego. W odpowiedzi na tę potrzebę uruchomione zostaną studia na I i II stopniu kształcenia oraz studia doktoranckie w języku angielskim. Start na uczelni ułatwią nowym studentom dodatkowe zajęcia z matematyki, których celem jest wyrównanie wiedzy matematycznej wśród studentów pierwszego roku. Realizację projektu ułatwi finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Kolejny projekt: Czas zawodowców  – wielkopolskie kształcenie zawodowe, także należy do ważniejszych na PP. Jego cel to podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego poprzez takie działania jak m.in.: organizacja praktyk i staży dla uczniów u wielkopolskich pracodawców, utworzenie na potrzeby realizacji praktyk zawodowych dwóch laboratoriów wraz z opracowaniem nowatorskich programów praktyk, stworzenie, rozwój i upowszechnienie Wielkopolskiego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego – Systemu Zawodowcy, opracowanie innowacyjnych programów kształcenia modułowego w sześciu zawodach na poziomie technika i wdrożenie ich w 35 szkołach. W całym przedsięwzięciu weźmie udział przynajmniej 50 szkół, praktykami zawodowymi zostanie objętych ponad 9 tys. uczniów i uczennic wielkopolskich techników. Wszystko to ma doprowadzić do wdrożenia formy nauczania zapewniającej wyższą skuteczność kształcenia i jednocześnie spowoduje zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych wielkopolskich szkół względem szkół w innych regionach europejskich.

W styczniu 2014 r. powstało na uczelni Centrum Kształcenia Lotniczego, którego głównym celem jest zapewnienie studentom warunków formalnych do odbywania szkoleń lotniczych, realizacja projektów badawczych związanych z rozwojem specjalności lotniczych oraz współpraca z Aeroklubem Poznańskim w zakresie organizowania szkoleń.

Tymczasem prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, rektor Politechniki Poznańskiej, mówi:  – Mam apetyt na więcej… Więcej czego? Sukcesów naukowych, dydaktycznych, udanej współpracy z przemysłem i pracodawcami, świetnych patentów, zadowolenia studentów i absolwentów, którzy szybko znajdą satysfakcjonujące zatrudnienie, czyli tego, co decyduje o pozycji i powodzeniu uczelni. Bo na awans akademicki uczelni w rankingu – rezultat tak wielu działań – trzeba pracować nieustannie.   

(LJ)

www.put.poznan.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt