MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Przedmiot Arkusze i oficjalne klucze odpowiedzi
Język polski

poziom podstawowy

poziom rozszerzony 

poziom podstawowy - dla niesłyszących

klucz odpowiedzi (poziom podstawowy oraz rozszerzony)

Języki obce
Angielski

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom podstawowy - transkrypcja

poziom rozszerzony część I

poziom rozszerzony część II, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony - transkrypcja

poziom podstawowy - dla osób niesłyszących

poziom rozszerzony część I -dla niesłyszących

poziom rozszerzony część II -dla niesłyszących
, klucz odpowiedzi

Klasy dwujęzyczne

część I

część II

transkrypcja

klucz odpowiedzi

 

Niemiecki

poziom podstawowy

poziom podstawowy - transkrypcja, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony część I

poziom rozszerzony część II

poziom rozszerzony - transkrypcja, klucz odpowiedzi

poziom podstawowy - dla niesłyszących

poziom rozszerzony część I - dla niesłyszących

poziom rozszerzony część II - dla niesłyszących, klucz odpowiedzi

Klasy dwujęzyczne

część I

część II

transkrypcja

klucz odpowiedzi

Francuski

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom podstawowy - transkrypcja

poziom rozszerzony część I

poziom rozszerzony część II, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony - transkrypcja

Klasy dwujęzyczne

część I

część II

transkrypcja

klucz odpowiedzi

Rosyjski

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom podstawowy - transkrypcja

poziom rozszerzony część I,

poziom rozszerzony część II, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony - transkrypcja

Hiszpański

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom podstawowy - transkrypcja

 

poziom rozszerzony część I,

poziom rozszerzony część II, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony - transkrypcja

Klasy dwujęzyczne

część I,

część II, klucz odpowiedzi

transkrypcja

Włoski

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom podstawowy - transkrypcja

poziom rozszerzony część I

poziom rozszerzony część II, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony - transkrypcja

Języki mniejszości narodowych i kaszubski
Język litewski

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony

Język ukraiński

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony

Język kaszubski

poziom rozszerzony, klucz odpowiedzi

Język białoruski

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony

Wybrany przedmiot obowiązkowy
Biologia

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony

Chemia

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony

Filozofia

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony

Fizyka i astronomia

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony

Geografia

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony

mapa

Historia

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony

poziom podstawowy - dla niesłyszących

Matematyka

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony

WOS

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony

poziom podstawowy - dla niesłyszących

Historia sztuki

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony

Historia muzyki

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony

przykłady nutowe

Łacina i kultura antyczna

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony

Wiedza o tańcu

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony

Informatyka

poziom podstawowy część I,

poziom podstawowy część II

dane do poziomu podstawowego: 1, 2, 3, 4

poziom rozszerzony część I

poziom rozszerzony część II

dane do poziomu rozszerzonego: 1, 2, 3, 4

klucz odpowiedzi (poziom podstawowy i rozszerzony)

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!