W 15. jubileuszowej edycji Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2014”  przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy oceniono 195 polskich uczelni (88 uczelni akademickich, 80 magisterskich niepublicznych oraz 27 państwowych wyższych szkół zawodowych).

W 2014 roku najlepszą akademicką uczelnią w Polsce jest Uniwersytet Warszawski, który wyprzedził minimalnie Uniwersytet Jagielloński. Na trzecim miejscu znalazł się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pierwsze miejsce wśród uczelni niepublicznych zajęła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, przed Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie.

W rankingu państwowych wyższych szkół zawodowych zwyciężyła PWSZ im. Prezydenta Wojciechowskiego w Kaliszu.

Przygotowany także został ranking 39 kierunków i grup kierunków studiów. Z tego w jedenastu przypadkach zwyciężył Uniwersytet Jagielloński (głównie w naukach medycznych i humanistycznych), w dziewięciu Uniwersytet Warszawski (najwyżej oceniony w naukach ścisłych i społecznych), a w siedmiu Politechnika Warszawska (nowoczesne technologie).

Ranking przygotowany został przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, pod nadzorem Kapituły kierowanej przez prof. Michała Kleibera, prezesa PAN, w skład której weszli m.in.: prof. Marek Safjan, sędzia Trybunału Europejskiego w Luksemburgu, honorowy przewodniczący, prof. Marek Rocki, senator RP, przewodniczący PKA, prof. Franciszek Ziejka, przewodniczący SKOZK, b. rektor UJ, prof. Bogusław Smólski , b. dyrektor NCBiR, prof. Tadeusz Tołłoczko i dr Alicja Adamczak - prezes Urzędu Patentowego RP.

Ranking uczelni akademickich został oparty na 33 szczegółowych kryteriach, tworzących sześć grup kryteriów: prestiż, potencjał naukowy, efektywność naukowa, innowacyjność, warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie. Liderzy w głównych grupach kryteriów to:

 • prestiż wśród kadry akademickiej – Uniwersytet Jagielloński,
 • prestiż wśród pracodawców – Politechnika Warszawska,
 • potencjał naukowy – Uniwersytet Jagielloński,
 • efektywność naukowa – Uniwersytet Jagielloński,
 • publikacje i cytowania – Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • innowacyjność – Akademia Górniczo-Hutnicza,
 • umiędzynarodowienie – Akademia Finansów i Biznesu Vistula.

Główna zmiana w tegorocznej edycji dotyczy rankingu grupy kryteriów „innowacyjność”, której wagę zwiększono z 5 do 9%. Zrezygnowano z uwzględniania w rankingu wyników sportowych uczelni.

W odróżnieniu od ubiegłego roku, nie został opublikowany ranking niepublicznych uczelni licencjackich – gdyż ze względu na niż demograficzny grupa ta uległa daleko idącej dekompozycji.

WYNIKI RANKINGU SZKÓŁ WYŻSZYCH 2014

Ranking Uczelni Akademickich objął 88 szkół wyższych – zarówno publicznych jak i niepublicznych (z wyjątkiem uczelni artystycznych), posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i prowadzących działalność badawczą:

 1. Uniwersytet Warszawski
 2. Uniwersytet Jagielloński
 3. Uniwersytet Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. Politechnika Warszawska
 5. Politechnika Wrocławska
 6. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 7. Uniwersytet Wrocławski
 8. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 10. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 11. Gdański Uniwersytet Medyczny
 12. Politechnika Łódzka
 13. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 14. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 15. Uniwersytet Gdański
 16. Politechnika Poznańska
 17. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 18. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 19. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 20. Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ranking w grupach uczelni akademickich:

Najlepsze uniwersytety

 1. Uniwersytet Warszawski
 2. Uniwersytet Jagielloński
 3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Najlepsze uczelnie techniczne

 1. Politechnika Warszawska
 2. Politechnika Wrocławska
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Najlepsze uczelnie ekonomiczne

 1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 2. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 3. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Najlepsze uczelnie medyczne

 1. Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medium
 2. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 3. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznani

Najlepsze uczelnie rolnicze

 1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 2. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 3. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Najlepsze uczelnie pedagogiczne

 1. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 2. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 3. Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Najlepsze akademie wychowania fizycznego

 • 1. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • 2= Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 2= Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • 2= Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich - objął 80 niepublicznych szkół wyższych posiadających uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra:

 1. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 2. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 3. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
 4. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 5. Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 6. Collegium Civitas w Warszawie
 7. Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 8. Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 9. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 10. Wyższa Szkoła Biznesy w Dąbrowie Górniczej
 11. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Korfantego w Katowicach
 12. Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 13. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 14. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
 15. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Ranking PWSZ - objął 27 państwowych wyższych szkół zawodowych:

 1. PWSZ im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu
 2. Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 3. PWSZ w Tarnowie

Nagrody Specjalne 2014

AWANS 2012 – za najbardziej efektowny skok do grupy najlepszych uczelni otrzymały

 • wśród uczelni akademickich: Politechnika Poznańska (z 22 na 16 miejsce);
 • wśród uczelni niepublicznych magisterskich: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (z 24 na 15 miejsce).

KUŹNIA KADR 2014 - nagroda dla uczelni, która ma największe postępy w kształceniu kadr naukowych przypadła Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Poznaniu.

Pełne wyniki rankingu zostały opublikowane w miesięczniku Perspektywy i w serwisie internetowym www.ranking.perspektywy.pl, a także na łamach Dziennika Gazety Prawnej.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt