MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

fundacja fresnela t

Kontrola antyplagiatowa prac dyplomowych w świetle nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – szanse i zagrożenia.

Termin i miejsce

Konferencja odbędzie się 12 czerwca 2014 r. w Warszawie, w historycznych wnętrzach budynku Centralnej Biblioteki Rolniczej, w Sali Odczytowej, przy ulicy Krakowskie przedmieście 66, w godz. 10:00–15:00.

Fundacja im. Augustina-Jeana Fresnela organizuje seminaria poświęcone tematyce ochrony własności intelektualnej i sposobom przeciwdziałania zjawisku plagiatowania w szkołach wyższych rokrocznie, od 2008 roku. Sednem programu tegorocznej konferencji jest nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i związane z nią istotne zmiany legislacyjne dotyczące przeciwdziałania plagiatowaniu.

Czy polskie uczelnie są do nich przygotowane? Co budzi wątpliwości i niepokój w środowisku akademickim? Czy nowe regulacje są szansą na poprawę, jakości kształcenia, czy wręcz przeciwnie, grozi nam spadek poziomu usług antyplagiatowych w skali całego rynku?

Kształt zapisów znajdujących się w projekcie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym budzi szereg wątpliwości, które wyjaśnić postarają się w trakcie obrad, zaproszeni goście:

  • prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • prof. dr hab. Marek Rocki, Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
  • dr Remigiusz Ciesielski, Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych, UAM w Poznaniu,
  • dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò, Instytut Historii UW, inicjator ruchu Obywatele Nauki
  • dr Sebastian Kawczyński, Prezes Zarządu firmy Plagiat.pl.

Jak co roku, konferencja będzie towarzyszyła uroczystej Gali wręczenia Certyfikatów UBERRIMA FIDE uczelniom, które pomyślnie przechodząc audyt procedur antyplagiatowych dowiodły, że oddolnie powstające na części uczelni ruchy projakościowe wyprzedzają inicjatywy rządowe w tym zakresie.

Więcej informacji na stronie organizatora konferencji.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt