MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

youth3 t

Studenci mogą już wyrażać poparcie dla zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym w przygotowanym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej serwisie LepszeStudia.pl. Akcja jest odpowiedzią na niechęć posłów wobec propozycji wysuniętych przez PSRP. W tej chwili udało się wpisać do projektu ustawy niektóre rozwiązania proponowane przez studentów, wciąż jest jednak wiele postulatów, które powinny zostać uznane. Studenci żądają pisemnej gwarancji w umowie z uczelnią dotyczącej programu studiów i efektów kształcenia, prawa do świadczeń po wcześniejszej obronie oraz stypendiów po uzyskaniu jednego dyplomu i rozpoczęciu kolejnych studiów:  Oddajemy głos naszym koleżankom i kolegom, i liczymy na poparcie tych postulatów poprzez stronę internetową LepszeStudia.pl – mówi Piotr Müller z Parlamentu Studentów RP.

lepsze studia m1

Dzisiaj zakończą się główne prace podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego nad projektem ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, które są prowadzone od kilkunastu miesięcy. Jednak komisja na poprzednich posiedzeniach odrzuciła propozycje zmian PSRP. Kolejnym krokiem ustawodawczym w procedowaniu nad nowelizacją jest zatwierdzenie projektu przez sejmową Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży na posiedzeniu, które odbędzie się prawdopodobnie w pierwszej połowie czerwca. Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej chce wprowadzenia do ustawy przepisów, które będą miały charakter zdecydowanie prostudencki. O poparcie inicjatywy prosi studentów, którzy sami mogą popierać postulaty na stronie LepszeStudia.pl działającej od środy 28 maja.

 Stworzyliśmy formułę pozwalającą nam uzyskać poparcie studentów, którzy często są pokrzywdzeni przez obecny system. Wśród naszych postulatów znalazła się choćby gwarancja wpisania programu studiów i efektów kształcenia do umów student-uczelnia. Chcemy także zachowania prawa do stypendiów, w momencie wcześniejszej obrony oraz rozszerzenia prawa do stypendiów po uzyskaniu jednego dyplomu i rozpoczęciu kolejnych studiów. Walczymy o uwzględnianie głosu studentów w kluczowych sprawach – mówi Piotr Müller, przewodniczący PSRP.

lepsze studia m2

Jak stwierdził przewodniczący Parlamentu Studentów RP, oczywiste jest że przeciwko tym rozwiązaniom mogą protestować rektorzy, jednak należy położyć kres udawaniu, że szkoły wyższe wymagają, a studenci udają, że się uczą:  Nie możemy na to pozwolić w związku z obecną sytuacją na rynku pracy. Bezrobocie wśród młodych osiąga kolejne rekordy. Uczelnie muszą dobrze przygotowywać do pracy zawodowej i dać gwarancje pewnego poziomu jakości kształcenia – kontynuował Piotr Müller.

W ramach akcji, oprócz samej strony internetowej, studenci zamierzają także spotkać się z reprezentantami wszystkich partii politycznych. Przedstawiciele Parlamentu Studentów RP przekażą także studenckie głosy poparcia dla poprawek poszczególnym klubom parlamentarnym, które zdecydują o ich powodzeniu w trakcie głosowania w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

lepsze studia m3

Studenci nie wykluczają zdecydowanej walki o swoje postulaty. Już teraz włączenie w akcje deklarują przedstawiciele wielu organizacji społecznych oraz samorządy studenckie z całej Polski.

 Ta akcja to zaangażowanie na rzecz promocji rozwiązań skierowanych do studentów. Decyzja o wyborze konkretnych propozycji do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym została podjęta po analizie propozycji i spostrzeżeń studentów płynących do nas z całej Polski. Posłowie muszą uznać nasze prawo do głosu w sprawach studenckich – informuje szef Parlamentu Studentów RP.

Wszystkie osoby, które chcą poprzeć akcję, mogą zrobić to na stronie www.LepszeStudia.pl.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt