MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


cnti ue kat t

Jest co świętować. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w sobotę 14 czerwca obchodzić będzie 40-lecie informatyki w uczelni. Jej historia sięga lat 70. Obchody będą odbywały się w ramach XIII Zjazdu Absolwentów.

W sobotę na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach spotkają się absolwenci różnych roczników. Od 8 lat przyjeżdżają praktycznie każdego roku. Zjazdy absolwentów mają już tutaj 57-letnią tradycję. Tym razem wydarzenie połączone zostało z obchodami 40-lecia informatyki w uczelni.

W programie m.in. prezentacja eksponatów z Muzeum Historii Komputerów i Informatyki pt.: Na czym kiedyś pracowaliśmy, prezentacja filmu o dziejach informatyki na uczelni, wystąpienia władz uniwersytetu oraz Stowarzyszenia Absolwentów „Collegium”.

Nie obędzie się także bez części kulturalno-rozrywkowej. Dla uczestników zaplanowano bowiem koncert Orkiestry Big Silesian Band z gościnnym udziałem Wojciecha Myrczka (wokal). W programie koncertu najsłynniejsze utwory z repertuaru Glenna Millera. Na koniec w klubie Arkada absolwenci spotkają się już na mniej oficjalnej części obchodów.

Zjazd rozpoczyna się o godz. 15:30 w sobotę 14 czerwca br. w auli w budynku CNTI, ul. Bogucicka 5. Część koncertowa, poprzedzona wystąpieniem rektora prof. Leszka Żabińskiego, zaplanowana jest na godzinę 17:00 w auli im. Profesora Józefa Lisaka w sąsiadującym w ramach kampusu budynku A, ul. Bogucicka 3).

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zaprasza absolwentów wszystkich roczników. Rejestracja uczestników możliwa będzie także w dniu zjazdu.

40-lecie informatyki: rys historyczny

Wysiłki w zakresie uformowania kierunku kształcenia informatyki ekonomicznej na uczelni podjęto w latach 1984-1992. Założeniami do utworzenia kierunku były zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych, budowa, wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych zarządzania w gospodarce narodowej.

W okresie tym realizowano pierwsze w kraju prace badawcze, które obejmowały kreowanie metodologii budowy oraz wdrażanie komputerowych systemów wspomagania decyzji, a w późniejszym czasie systemów eksportowych i inteligentnych systemów wspomagania decyzji. Pozwoliło to ówczesnemu Zakładowi Informatyki, powstałemu w strukturach Instytutu Organizacji Przetwarzania Danych wraz z Zakładem Rachunkowości i Ośrodkiem Obliczeniowym, na pełnienie roli przodującego ośrodka naukowego w kraju.

Stworzenie bazy informatycznej uczelni oraz jej włączenie do procesu dydaktycznego i badawczego zainicjował prof. Zbigniew Messner, ówczesny rektor – wtedy jeszcze – Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Pozyskano najnowszy w tamtych czasach sprzęt komputerowy (komputer Odra, Mera, R-32). Zbudowano klimatyzowany ośrodek informatyczny, wprowadzono pierwsze wykłady i laboratoria z informatyki.

W latach 90. uczelnia zintensyfikowała powiązania ze znanymi ośrodkami zagranicznymi Japonii, USA, Australii, Niemiec, Anglii, Holandii, Dani, Szwecji, Austrii, Włoch, Belgii, Czech, Słowacji.

W 1992 roku na bazie Instytutu Organizacji Przetwarzania Danych powstały dwie niezależne katedry: Katedra Informatyki i Katedra Rachunkowości.

Takie były początki informatyki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Informatyka dziś

Dziś w Katedrze Informatyki pracuje 18 osób, a cały Wydział Informatyki i Komunikacji, który niedawno obchodził swoje 5-lecie, zatrudnia blisko 80 pracowników. Obecnie dziekanem wydziału, pełniącym jednocześnie funkcję kierownika Katedry Inżynierii Wiedzy, jest prof. Jerzy Gołuchowski. Między innymi dzięki jego staraniom 9 stycznia br. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach otwarł Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych, jeden z najnowocześniejszych w kraju obiektów tego typu, w którym blisko 800 osób może w jednym czasie korzystać ze stacjonarnych i mobilnych stanowisk komputerowych. Zintegrowany system wideokonferencyjny umożliwia różne formuły prezentacji treści we wszystkich przestrzeniach Centrum, a laboratoria komputerowe są wielofunkcyjne dzięki specjalnie opracowanej platformie umożliwiającej pracę „w chmurze”. W budynku zastosowano rozwiązania proekologiczne: panele solarne, pompy ciepła, system odzysku i uzdatniania wody deszczowej.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt