MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

money3 t

Choć Trybunał Konstytucyjny orzekł, że opłaty za drugi kierunek studiów mogą być utrzymane do końca września 2015 r., niektóre uczelnie już w najbliższym roku akademickim z tych opłat zrezygnują. Resort nauki potwierdza, że to zgodne z prawem.

Na razie o tym, że w roku 2014/2015 opłaty za drugi kierunek studiów stacjonarnych nie będą pobierane, zdecydowały Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Szczeciński. – Kwestia pobierania opłat od studentów leży w gestii uczelni. Jest to bowiem przejawem autonomii szkół wyższych. Dlatego władze uczelni mogły podjąć takiego rodzaju decyzję – poinformował PAP rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Łukasz Szelecki.

Niewykluczone że z opłat rezygnować będą kolejne uczelnie. Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego decyzję w tej sprawie podjąć mają pod koniec czerwca. Krakowska uczelnia chce, by sprawą zajęli się przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

5 czerwca Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy dotyczące odpłatności za drugi kierunek studiów za niezgodne z konstytucją. Studia stacjonarne, zdaniem TK, należą do zakresu podstawowej działalności publicznych szkół wyższych i powinny być bezpłatne. Zakwestionowane przez TK przepisy stracić mają moc dopiero 30 września 2015 r., chyba że wcześniej wejdą w życie przepisy nowe.

– W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego należy pilnie zmienić przepisy aktualnie nowelizowanej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, procedowanej obecnie w komisji sejmowej, tak żeby od 1 października student nie musiał płacić za drugi kierunek – wyjaśnił w przesłanym PAP komentarzu przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś. – Nie mamy wątpliwości co do tego, że pilna zmiana aktualnie obowiązujących przepisów, tak żeby przepisy prawa dostosowane były do sentencji TK od 1 października 2014, jest absolutnie niezbędna – dodał.

Jak poinformowano w komunikacie na stronie Uniwersytetu Warszawskiego, władze tej uczelni zdecydowały o rezygnacji z pobierania opłat za drugi kierunek studiów oraz za przekroczenie limitu punktów ECTS. Opłaty nie będą pobierane w roku 2014/2015.

Rektor UW dr hab. Marcin Pałys uzasadnił tę decyzję następująco: "osobom ambitnym chcemy dać szansę uczestniczenia we wszystkich zajęciach, poszerzających ich wiedzę i umiejętności".

Również władze Uniwersytetu Szczecińskiego odstąpiły od pobierania opłat za drugi i kolejny kierunek studiów stacjonarnych w roku akademickim 2014/2015. Decyzja ta dotyczyć będzie zarówno kandydatów na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2014/15, którzy wezmą udział w nadchodzącej rekrutacji, jak i studentów, którzy rozpoczęli naukę na drugim lub kolejnym kierunków studiów na mocy decyzji wydanej po 1 października 2012 roku – zaznaczono w komunikacie US.

Rzecznik UJ Adrian Ochalik podał, że 25 czerwca głosowana będzie uchwała o zniesieniu opłat za drugi kierunek studiów dla wszystkich uczących się na uniwersytecie w trwającym roku akademickim 2013/14 a także w przyszłym 2014/15.

UJ chce też poddać pod obrady KRASP uchwałę, w której wszystkie uczelnie – podobnie jak Uniwersytet Jagielloński –zobowiążą się do wprowadzenia w swoich wewnętrznych regulacjach uchwał w sprawie zwolnienia z opłat za drugi i kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej oraz za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS na zakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny zasadach.

Z kolei rzecznik Uniwersytetu Gdańskiego Beata Czechowska-Derkacz powiedziała PAP – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest, ale stare przepisy nadal obowiązują. Musimy jeszcze czekać na zmianę ustawy. Jak już taka zmiana będzie, to oczywiście w jak najszybszym terminie dostosujemy się do nowych zapisów prawa.

Decyzja o zwolnieniu z opłat nie zapadła też jeszcze na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie.  Senat, który mógłby podjąć taką decyzję zbierze się w ostatnią środę czerwca. U nas takich ustaleń nie ma, ale to nie oznacza, że się nie pojawią  zaznaczyła Aneta Adamska z biura prasowego UMCS. Jej zdaniem, w praktyce studenci najprawdopodobniej nie będą aplikować na drugi kierunek w najbliższej rekrutacji. Przeczekają ten rok, by móc otrzymywać kształcenie za darmo.

Sprawa jest obecnie analizowana również na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Władze uczelni konsultują ją z radcami prawnymi. – Na tę chwilę jest zatem zbyt wcześnie, by mówić o konkretnych decyzjach  poinformowała PAP Agnieszka Książkiewicz z biura prasowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nieco inaczej kwestia odpłatności za drugi kierunek wygląda na politechnikach. – U nas nie było tego problemu, bo studia politechniczne wymagają dyscypliny, regularnego uczestnictwa w laboratoriach. W związku z tym było bardzo niewielu studentów, którzy studiowali u nas na drugim kierunku. Problemu odpłatności też w zasadzie nie było. Nawet jeśli ktoś studiował na drugim kierunku, to mieścił się w darmowych 10 proc. – powiedziała rzecznik Politechniki Warszawskiej Ewa Chybińska.

Podobnie sprawa wygląda na Politechnice Wrocławskiej, na której w roku akademickim 2013/2014 na drugim kierunku studiowało zaledwie pięć osób. – Skoro zapadła decyzja Trybunału, że zapis jest niezgodny z konstytucją, to prawdopodobnie tych opłat i tak nie będziemy pobierali. Natomiast oficjalnej decyzji nie mamy. Trzeba poczekać na decyzję rektora i senatu uczelni  wyjaśnił PAP rzecznik PWr Andrzej Charytoniuk.

Nad jeszcze innym rozwiązaniem pracują władze Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. – Studenci będą mogli składać podania z prośbą o zwolnienie z opłaty za drugi kierunek studiów. My do tych próśb będziemy się przychylać  powiedział PAP rzecznik uczelni Bartosz Dembiński. Na początku lipca propozycję takiego rozwiązania rozpatrzy senat uczelni.

Konstytucjonalista dr Ryszard Balicki z Uniwersytetu Wrocławskiego powiedział PAP, że zgodnie z ustawą z 2011 r., uczelnia może, ale nie musi, pobierać od studentów opłaty za drugi kierunek studiów i za dodatkowe zajęcia. – Z punktu widzenia litery prawa  treści ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym"  nie ma przeszkód, by uczelnia sama zrezygnowała z pobierania takich opłat  podkreślił konstytucjonalista.

Dr Balicki dodał, że decyzje UW i US są zgodne z logiką prawa. – Mamy pewność, że przepis jest niekonstytucyjny, a norma obowiązuje tylko z powodów formalnych – komentował. Przyznał, że decyzja taka mieści się w autonomii uczelni.  Uczelnia kształtuje swoją ofertę. Teraz w związku z demografią liczba kandydatów na studia jest ograniczona. Przedstawianie pewnych propozycji, dawanie możliwości poszerzania wykształcenia, jest zgodne z logiką kształtowania jak najlepszej oferty uczelni – zaznaczył.

Nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w której zawarte są przepisy o opłatach za drugi kierunek studiów, trwają teraz prace w Sejmie. Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży przyjęła na razie rozwiązania zaproponowane w projekcie rządowym jeszcze przed orzeczeniem TK. Drugie czytanie projektu nowelizacji ma się odbyć podczas najbliższego posiedzenia Sejmu.

Resort nauki z konkretną decyzją o tym, jak zmienić przepisy, czeka na pisemne uzasadnienie wyroku TK.  Po zapoznaniu się z uzasadnieniem będziemy wprowadzali zmiany tak, by zaczęły szybko obowiązywać  komentowała po orzeczeniu TK minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska. Przyznała jednak, że studenci, którzy rozpoczynają obecnie studia na drugim kierunku studiów, jeszcze przez rok będą płacić.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt