MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

fundacja fresnela t

W Warszawie wręczono Certyfikaty Uberrima Fide, przyznawane za najwyższą staranność w zapewnianiu oryginalności prac dyplomowych. Wyróżnienie przysługujące jednostkom naukowo-dydaktycznym utrzymującym najwyższe standardy jakości kształcenia przyznano po raz siódmy. W tym roku jego laureatami zostało trzynaście polskich uczelni i wydziałów, które z powodzeniem przeszły audyt procedur antyplagiatowych, przeprowadzony przez Fundację im. Augustina-Jeana Fresnela.

Uroczystość wręczenia Certyfikatów Uberrima Fide (łac.: z najwyższą starannością) odbyła się 12 czerwca w Centralnej Bibliotece Rolniczej podczas konferencji Kontrola antyplagiatowa prac dyplomowych w świetle nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – szanse i zagrożenia. Galę oraz towarzyszące jej seminarium zorganizowały serwis Plagiat.pl oraz Fundacja im. Augustina-Jeana Fresnela, której patron uznawany jest za wzór rzetelności i uczciwości naukowej.

W gronie prelegentów znaleźli się: prof. Marek Rocki, Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dr Remigiusz Ciesielski, Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza, prof. Łukasz Niesiołowski-Spanò, pracownik naukowy i wykładowca w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z inicjatorów ruchu Obywatele nauki oraz dr Sebastian Kawczyński, animator ruchu antyplagiatowego w Polsce i prezes zarządu Plagiat.pl – największego serwisu antyplagiatowego w Polsce.

Zarówno wystąpienia, jak i towarzysząca im dyskusja dotyczyły konsekwencji zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, związanych z kontrolą antyplagiatową, a więc wprowadzenia obowiązku sprawdzania prac dyplomowych programami antyplagiatowymi oraz utworzenia ogólonopolskiego repozytorium prac dyplomowych, stanowiącego bazę referencyjną dla systemów antyplagiatowych.

Obok niewątpliwych pozytywnych konsekwencji zmian, takich jak systemowa ochrona przed niekontrolowanym powielaniem i ponownym wykorzystywaniem tekstów wszystkich prac dyplomowych, co stwarza szansę na radykalne ograniczenie patologii systemu szkolnictwa wyższego, takich jak handel pracami i pisanie prac na zamówienie, uczestnicy dyskusji wskazywali także na zagrożenia.

Dr Sebastian Kawczyński wymienił brak określenia w zapisach ustawowych definicji i standardów kontroli antyplagiatowej, co może doprowadzić do preferowania przez uczelnie rozwiązań najmniej kosztownych, a jednocześnie spełniających wymogi ustawy, a co za tym idzie, do drastycznego obniżenia jakości tej usługi na rynku polskim. Dr Kawczyński wskazał, że z uwagi na trwające jeszcze prace nad ustawą wciąż jeszcze możliwe jest naprawienie tej wady legislacyjnej.

Prof. Łukasz Niesiołowski-Spanò stwierdził, że tego typu zapisy prawne, forsowane przez ministerstwo są przejawem myślenia o systemie edukacji w kategoriach systemu "policyjnego", opartego na nakazach, któremu można przeciwstawić system o charakterze "akredytacyjnym", w ramach którego instytucje edukacyjne autonomicznie wytwarzają normy, regulujące ich funkcjonowanie.

Dr Remigiusz Ciesielski przedstawiał pozytywne konsekwencje stosowania narzędzi informatycznych, przede wszystkim systemu antyplagiatowego, dla jakości kształcenia i organizacji studiów, podkreślając kluczowe kwestie jakości stosowanych narzędzi.

Prof. Marek Rocki przedstawił podsumowanie 10-letniego dorobku funkcjonowania Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wspominając także o prowadzonej w ramach akredytacji kontroli antyplagiatowej.

Certyfikaty Uberrima Fide przyznane zostały po raz drugi (zastąpiły one wręczane w poprzednich pięciu latach godła Uczelnia walcząca z plagiatami oraz Wydział walczący z plagiatami). Otrzymanie certyfikatu jest potwierdzeniem spełniania przez uczelnię lub wydział najwyższych standardów kontroli oryginalności prac dyplomowych. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest przejście przeprowadzanego przez ekspertów Fundacji Fresnela, audytu procedur antyplagiatowych. Polega on na ewaluacji i weryfikacji skuteczności wdrożonych procedur administracyjnych oraz systemów antyplagiatowych.

W tym roku certyfikaty Uberrima Fide otrzymały: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Akademia Pomorska w Słupsku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu oraz Wydział Zarządzania Politechniki Gdańskiej.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt