MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu uruchomił Giełdę Tematów Prac Dyplomowych. Ideą Giełdy jest promowanie powstawania prac dyplomowych, odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw. Uniwersytet zaprasza firmy i instytucje do włączenia się w realizację tego działania.

Giełda Tematów Prac Dyplomowych łączy studentów i promotorów z firmami i instytucjami, które oferują studentom możliwość pisania prac magisterskich i licencjackich na podstawie swojej działalności. Korzyści, jakie otrzymuje firma dzięki zgłoszeniu się do giełdy to m.in.: możliwość zyskania bezpłatnego wykonania analiz, badań, czy prognoz realizowanych przez studentów w oparciu o wiedzę akademicką kadry naukowej jednej z najlepszych polskich uczelni ekonomicznych (trzecie miejsce wśród uczelni kształcących na kierunkach ekonomicznych w rankingu Perspektyw w 2012 roku).

Nie bez znaczenia jest też szansa nawiązania relacji z potencjalnym przyszłym pracownikiem oraz możliwość rozpowszechnienia wiedzy o firmie i okazja do budowania jej pozytywnego wizerunku. O obszarze badań oraz zakresie informacji, które zechce udostępnić osobom piszącym prace, decyduje firma na etapie zgłoszenia.

W ramach Giełdy Tematów Prac Dyplomowych udostępniono studentom wyszukiwarkę – narzędzie umożliwiające znajdywanie firm gotowych do przekazywania danych niezbędnych do przygotowania prac dyplomowych, a także opisów tematów udostępnianych do realizacji w konkretnych firmach. Wyszukiwarka zawiera także informacje na temat potencjalnych promotorów takich prac.

Aby przyłączyć się do działania wystarczy wejść na stronę, zarejestrować się i uzupełnić dane w formularzu w wersji on-line lub w formie pliku Word oraz dodatkowo przesłać do biura projektu Kadry dla Gospodarki podpisane oświadczenie o przyłączeniu się do Giełdy Tematów Prac Dyplomowych. Oba dokumenty biuro projektu przesyła elektronicznie. Informacje przekazane przez firmę wraz z proponowaną tematyką/zakresem prac dyplomowych dostępne będą w wyszukiwarce dostępnej na stronie www.gtpd.ue.poznan.pl.

Giełda Tematów Prac Dyplomowych jest działaniem realizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu we współpracy z Urzędem Statystycznym w Poznaniu w ramach projektu Kadry dla Gospodarki. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt