MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

olimp wiedzy techn 14 t

Jako fizyk wiem, że perpetuum mobile nie istnieje, ale wiem również,
że szkolna rzeczywistość temu przeczy…

Anna Legwant

W 40-letniej historii Olimpiady Wiedzy Technicznej, tak przekonującym zwycięstwem nie wykazał się chyba jeszcze żaden z jej laureatów. 100 punktów na 100 możliwych w zawodach okręgowych i 98 na 100 w zawodach finałowych to wynik imponujący i wart podkreślenia! A sukces ten osiągnął Tomasz Golis, uczeń III klasy Zespołu Szkół Łączności im. prof. Stanisława Fryzego w Gliwicach. Opiekunem laureata był pan Adam Strzyż.

Tomasz Golis był 791 laureatem OWT, jak to wykazał niestrudzony w ciągłym zajmowaniu się Olimpiadą jej pomysłodawca, dr Zygmunt Kalisz. Dr Kalisz z okazji jubileuszu 40-lecia OWT, odebrał na podsumowaniu tegorocznej edycji, Złotą Honorową Odznakę NOT z rąk Ewy Mańkiewicz-Cudny, prezes FSNT NOT. NOT jest organizatorem Olimpiady od samego jej powołania w 1974 roku.

14 laureatów tegorocznej, rozgrywanej w roku szkolnym 2013/2014 edycji dokończyło ósmą i zapoczątkowało kolejną „setkę” wybitnych młodych uczniów, których zafascynowała technika. Wszyscy zasługują na to, aby ich bliżej przedstawić. Zostali oni bowiem wyłonieni spośród 8 524 uczniów 444 szkół ponadgimnazjalnych, którzy w październiku ubr. przystąpili do zawodów szkolnych XL OWT.

Olimpiada rozgrywana jest w dwóch grupach tematycznych. Zdobywcę I lokaty w grupie elektryczno-elektronicznej już poznaliśmy, to teraz kolej na laureata I lokaty w równoległej grupie mechaniczno-budowlanej. Po raz drugi laureatem OWT – w ubiegłym roku zdobył IV lokatę – został Jakub Kocot, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.

Kolega Jakub sukcesy osiąga nie tylko w OWT. Brał także udział z powodzeniem w Olimpiadach Matematycznej i Fizycznej, a także – to ciekawostka – zajął V miejsce w Ogólnopolskich Mistrzostwach Pomocy PCK. III lokatę w tej grupie zajął inny uczeń I LO w Chełmie – Waldemar Kołodziejczyk, a trzeci reprezentant w zawodach finałowych tego Liceum – Michał Korzeniewski, został finalistą 40 edycji. Taki sukces to zasługa pani Anny Legwant, opiekunki zawodników.

Pani Anna jest absolwentką wydziału Mat-Fiz-Chem UMCS w Lublinie. W I LO w Chełmie uczy fizyki. W OWT szkoła startuje od 2003 r. W tym czasie 8 uczniów zdobyło tytuł laureata, a 6-ciu tytuł finalisty. Jak powiedziała: – Pomysł startu w tej olimpiadzie zrodził się, gdy ucząc w klasach mat-fiz zauważyłam u wielu uczniów zainteresowanie techniką. Początkowo wykorzystywałam te inklinacje do tworzenia pomocy naukowych, różnego rodzaju eksperymentów. Z czasem zaproponowałam im start w OWT. Przygotowanie zaczynamy od klasy pierwszej, w tzw. grupie niezaawansowanej. Równolegle zajęcia odbywa grupa zaawansowana (kl. II i III ), która w październiku zaczyna start w nowej edycji olimpiady. Pracujemy również w ferie i wakacje (w lipcu). Jako fizyk wiem, że perpetuum mobile nie istnieje, ale wiem również, że szkolna rzeczywistość temu przeczy, bo przecież nauczyciel jest siłą, która napędza uczniów do pracy, a zmotywowani uczniowie i ich sukcesy napędzają nauczyciela. I tak wzajemnie się uzupełniają. Moim zdaniem jest to klucz do sukcesu.

No i sukces jest. Ewidentny!

Laureatem II lokaty w grupie mechaniczno-budowalnej XL OWT został Adrian Naruszko, uczeń II klasy VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Jego opiekunem był pan Sławomir Lichota. Kolega Naruszko ma przed sobą jeszcze rok nauki w klasie maturalnej, ale za sobą ma już także tytuły finalisty z wyróżnieniem XX i XXI Olimpiady Informatycznej. Warto tutaj przypomnieć, że radomski „kochanowszczak” to znakomita szkoła, przez lata najlepsza na Mazowszu i przodująca w kraju w rankingach dziennika „Rzeczpospolita” i miesięcznika „Perspektywy”. Liczba laureatów i finalistów tej szkoły w OWT i innych olimpiadach liczy się w dziesiątkach, jeżeli nie setkach znakomitej młodzieży. Cieszy zatem powrót szkoły do grona szkół, które przygotowują olimpijskich laureatów.

Aby zostać laureatem, w grupie mb należało poradzić sobie z takim problemem:

W kopalniach odkrywkowych do wywozu urobku używa się (oprócz taśmociągów) samochodów ciężarowych o bardzo dużej ładowności, ale też bardzo dużej masie własnej. Trasa przejazdy tych samochodów charakteryzuje się dużymi różnicami poziomów. W czasie jazdy znacząco zmienia się ich energia potencjalna. Jedną z metod zmniejszenia kosztów eksploatacji tych pojazdów – przez zmniejszenie zużycia paliwa – jest hybrydyzacja napędu z wykorzystaniem różnic energii potencjalnej, W czasie jazdy w dół część jego zmniejszającej się energii odzyskuje się i magazynuje. Tak zgromadzona energia jest następnie wykorzystywana do napędu samochodu wyjeżdżającego z urobkiem, co zmniejsza zużycie paliwa. Należy przeanalizować efektywność ekonomiczną układu bazującego na akumulatorach elektrochemicznych (magazynowanie energii) i dodatkowym napędzie elektrycznym. Obliczenia wykonać przy podanych założeniach... Te tutaj pominiemy, odsyłając zainteresowanych na stronę Olimpiady www.owt.edu.pl, gdzie znajdują się zadania z wszystkich etapów i obu grup.

Z kolei laureatem II lokaty w grupie elektryczno-elektronicznej został Karol Smyczek, uczeń III klasy Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju. Wcześniej był już finalistą XVI Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”. Jego opiekunem jest pan Jacek Kluba.

O wszystkich laureatach można się nawet dość szeroko rozpisywać. Prawie dla każdego z nich sukces w OWT nie jest sukcesem jednostkowym. Troje z nich potwierdziło swój ubiegłoroczny sukces, kiedy również zdobyli tytuł Laureata XXXIX OWT, a kilkoro było finalistami wcześniejszych edycji. Laury zdobywali także w innych olimpiadach: matematycznej, fizycznej, chemicznej, informatycznej, przedsiębiorczości, „Euroelektrze” oraz różnych konkursach i turniejach wiedzy. 

Chociaż jeszcze dwojgu uczniom z grona laureatów warto poświęcić szczególną uwagę...

Pierwsza z nich nie tylko potwierdziła swój ubiegłoroczny sukces, była bowiem laureatką XXXIX OWT, gdzie zajęła VI lokatę w grupie mb, a teraz poprawiła wynik zdobywając lokatę V. Oprócz tego, trzykrotnie, z wyróżnieniem brała udział w Olimpiadzie Matematycznej; również trzykrotnie w II etapie Olimpiady Fizycznej; dwukrotnie w Olimpiadzie Astronomicznej; zdobyła tytuł laureata i dwukrotnie finalistki konkursu o Diamentowy Indeks AGH; brała udział w II etapie Olimpiady Informatycznej i Olimpiadzie Lingwistyki Stosowanej. To także miła i sympatyczna dziewczyna – Małgorzata Łazuka, uczennica I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie.

Czy oprócz pracy opiekuna, pana Kamila Kamińskiego, swoistego wpływu „genius loci” w jej sukcesie nie należałoby się doszukiwać także w tym, że absolwentem tego Liceum w Lublinie jest dzisiejszy Przewodniczący OWT prof. Wojciech Radomski?

Małgorzata otrzymała – już po raz drugi – Nagrodę im. prof. Jana Oderfelda, wieloletniego Honorowego Przewodniczącego OWT, którą ufundowała prof. Barbara Oderfeld-Nencka, córka Profesora.

Drugi wyróżniony laureat też zajął V lokatę, ale w grupie ee. Mateusza Raczyńskiego wyróżniono dlatego, że został laureatem jako uczeń dopiero I klasy (!) Katolickiego LO im. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie.

Trzeba też podkreślić i mocno wyeksponować wszystkich opiekunów tegorocznych laureatów... Sukces młodzieży to przecież zasługa rzetelnej pracy, pełnej pedagogicznej pasji i znakomitego wychowawczego podejścia i metody ich opiekunów! Tym bardziej jest to godne podkreślenia, że wielu z nich nie po raz pierwszy świętuje sukces kolejnego podopiecznego. 

Dlatego o kilku z nich parę słów więcej... Przede wszystkim o panu Andrzeju Łanuszka, nauczycielu z najlepszej w 2013 r. w Polsce szkole technicznej – według wspomnianego wcześniej rankingu szkół ponadgimnazjalnych–Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie. Filip Oleszek był jego 21 podopiecznym, którego od 1988 roku doprowadził do tytułu laureata OWT, nie wspominając o 40 finalistach! Podopieczni pana Łanuszki w 3 olimpiadach zdobyli 88 tytułów laureata oraz 64 tytuły finalisty. Jak sam mówi: – odpowiedź na pytanie, dlaczego się w to „bawię”, wydaje się być prosta. Praca z olimpijczykami umożliwia mi stały rozwój. W zawodzie nauczyciela popadanie w rutynę i stagnacja nie przynosi efektów.

Także kilka słów o panu Włodzimierzu Zieliczu, w ostatnich latach nauczycielu z XIV LO im. Stanisława Staszica, a wcześniej XXX LO im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Jego podopieczny, Michał Kazaniecki, po raz drugi został laureatem OWT. W obu szkołach pan Zielicz był w sumie opiekunem 6 laureatów i 5 finalistów!

I jeszcze o pani Mirosławie Żuber, bo choć to ją wskazał jako swoją opiekunkę Krystian Plackowski, laureat z I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, ale na zawodach finałowych w Kielcach był z nim pan Stanisław Żuber. Państwo Żuber tworzą od lat znakomity tandem nauczycielski w Białymstoku.

Laureaci XL OWT

w grupie tematycznej elektroniczno-elektronicznej:

 1. Tomasz GOLIS, I lokata, uczeń ZS Łączności im. prof. Stanisława Fryzego w Gliwicach, podopieczny p. Adama STRZYŻA 
 2. Kamil SMYCZEK, II lokata, uczeń ZS nr 6 im. Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, podopieczny p. Jacka KLUBY 
 3. Dariusz BROŻYNA, III lokata, uczeń ZS nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle, podopieczny p. Wojciecha ŹREBCA 
 4. Dawid CHMIEL, III lokata, uczeń III LO im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, podopieczny p. Marka PACHOLSKIEGO 
 5. Filip OLESZEK, V lokata, uczeń ZS Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, podopieczny p. Andrzeja ŁANUSZKI 
 6. Mateusz RACZYŃSKI, V lokata, uczeń I klasy (!) Katolickiego LO im. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie 
 7. Paweł GAJEWSKI, VII lokata, uczeń ZS Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

w grupie tematycznej mechaniczno-budowlanej:

 1. Jakub KOCOT, I lokata, uczeń I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, podopieczny p. Anny LEGWANT 
 2. Adrian NARUSZKO, II lokata, uczeń VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, podopieczny p. Sławomira LICHOTY 
 3. Waldemar KOŁODZIEJCZYK, III lokata, uczeń I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, podopieczny p. Anny LEGWANT 
 4. Mateusz JEŻEWSKI, IV lokata, uczeń II LO im. Mieszka I w Szczecinie, podopieczny p. Beaty SENKOWSKIEJ 
 5. Małgorzata ŁAZUKA, V lokata, uczennica I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie, podopieczna p. Kamila KAMIŃSKIEGO 
 6. Krystian PLACKOWSKI, V lokata, uczeń I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, podopieczny p. Mirosławy ŻUBER 
 7. Michał KAZANIECKI, VII lokata, uczeń XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, podopieczny p. Włodzimierza ZIELICZA

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt