MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

logo-UJKDobiega koniec projektu "Progres – Program Rozwoju: Gospodarka – Edukacja – Sukces", który od września 2010 roku z powodzeniem był realizowany na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nowe kierunki na UJK

– Projekt przyczynił się do rozbudowy potencjału rozwojowego naszego Uniwersytetu, rozszerzenia i wzbogacenia oferty edukacyjnej oraz poprawę jakości kształcenia na poziomie wyższym – tłumaczy Monika Mazurkiewicz, kierownik projektu.

Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach pojawiło się 7 nowych kierunków studiów: Biotechnologia w języku polskim, Biotechnologia w języku angielskim, Wzornictwo, Filologia angielska w języku angielskim, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Fizyka techniczna, Zdrowie publiczne oraz specjalność Grafika projektowa i reklama.

Studenci kierunków "projektowych" czerpali konkretne korzyści w związku z wyborem kieleckiego uniwersytetu. Przede wszystkim otrzymali bogaty wybór różnorodnych materiałów dydaktycznych oraz interesującą ofertę towarzyszącą, tj. dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla studentów biotechnologii w języku angielskim, objazdy naukowe dla studentów Zdrowia Publicznego do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Genewie, UNESCO w Paryżu, wizyty studyjne studentów biotechnologii w Hiszpanii, wyjazdy studentów wzornictwa do Włoch, stanów Zjednoczonych oraz obozy językowe w Londynie dla studentów filologii, szkolenia w Niemczech i Szwajcarii studentów fizyki technicznej oraz liczne zajęcia ze specjalistami i autorytetami dziennikarstwa na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zajęcia ze specjalistami i autorytetami w dziedzinie grafiki i wzornictwa na kierunku wzornictwo i specjalności grafika projektowa i reklama, a także warsztaty z przedsiębiorczości przygotowujące do podjęcia pracy.

Dodatkowo prace studentów wzornictwa były prezentowane potencjalnym pracodawcom oraz firmom funkcjonującym w Kieleckim Parku Technologicznym.

Stawiają na praktykę

Działania projektu postawiły sobie za cel, aby nauka nakierowana była na praktyczne zdobywanie wiedzy, co zostało osiągnięte dzięki licznym objazdom naukowym po ośrodkach i laboratoriach zajmujących się biotechnologią, praktyki zawodowe na warsztatach dla studentów z kierunku wzornictwo, warsztaty dziennikarskie w ramach dodatkowych zajęć z praktykami zawodu, a następnie publikacja najlepszych prac studentów Dziennikarstwa i komunikacji społecznej w prasie lub emisja w radio i telewizji.

Wszystkie warsztaty, spotkania i dodatkowe zajęcia były prowadzone przez praktyków, którzy mają bogate doświadczenie, są specjalistami w swojej branży, a dodatkowo reprezentują środowiska pracodawców.

– Dodatkowe zajęcia były realizowane tylko dzięki finansowemu wsparciu naszego projektu, a dla studentów były źródłem dodatkowej wiedzy i cennym doświadczeniem, które na pewno znajdzie zaszczytne miejsce w CV absolwentów – podsumowuje Monika Mazurkiewicz.

...i kwalifikacje pracowników

– Obok bogatej oferty zajęć dodatkowych dla studentów mieliśmy możliwość wsparcia w rozwoju pracowników naukowo-dydaktycznych uniwersytetu. Dla nich przewidziane były warsztaty językowe – szczególnie w momencie uruchamiania nowego kierunku biotechnologia w języku angielskim. – kontynuuje. 

Zajęcia pozwoliły na przygotowanie wszelkich niezbędnych materiałów do nauczania na kierunku. Podniesienie kwalifikacji w obszarze IT pozwoliło na przełamywanie barier i częstsze stosowanie narzędzi ICT w codziennej dydaktyce – pracownicy uniwersytetu tworzyli własne prezentacje oraz swoje strony internetowe. Ogromne doświadczenie zdobywali również podczas licznych wyjazdów studyjnych, zagranicznych szkoleń oraz staży w renomowanych ośrodkach akademickich w całej Europie i Stanach Zjednoczonych.

W ramach projektu zrealizowano niezbędne zakupy sprzętowe, aby przystosować Uniwersytet dla studentów niepełnosprawnych. Za sprawą platform schodowych, podjazdów oraz zakupu specjalistycznego sprzętu ułatwiono przemieszczanie się po budynkach i proces nauczania, co istotnie wpłynęło na komfort kształcenia.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt