MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

logo-uep 140

Wśród uczelni ekonomicznych w naszym kraju, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wiedzie prym w liczbie przyznanych grantów w ramach konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki w 2013 r. i I półroczu 2014 r. W sumie UEP otrzymało 43 granty na łączną kwotę ponad 9 milionów złotych.

Najwięcej zatwierdzonych wniosków o granty

Uwzględniając wyższe szkoły ekonomiczne w Polsce, beneficjentem, któremu zatwierdzono największą liczbę wniosków w 2013 r. był Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Na 96 złożonych przez UEP wniosków, przyznanych zostało 26 grantów na kwotę 5 085 817 zł.

W maju 2014 r. rozstrzygnięto kolejne konkursy:
– OPUS na dotowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej potrzebnej do realizacji projektów;
– SONATA dla młodych naukowców, posiadających tytuł naukowy doktora
– PRELUDIUM dla osób rozpoczynających karierę naukową, nie posiadających stopnia doktora.

Co na nich zyskał Uniwersytet?

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w ramach konkursu SONATA zrealizuje 5 grantów o łącznej wartości ponad 750 tys. zł. Plasuje to uczelnię na 5 pozycji wśród wszystkich podmiotów składających wnioski, zaraz po największych krajowych uniwersytetach.

W konkursie PRELUDIUM, który wspiera początkujących naukowców, UEP otrzymał środki finansowe na 3 projekty w wysokości ponad 150 tys. zł. Na dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursu OPUS, Uniwersytet Ekonomiczny otrzymał ponad 3,2 mln zł.

W ostatniej rozstrzygniętej edycji konkursów OPUS 6, SONATA 6, PRELUDIUM 6, Uniwersytet Ekonomiczny zajął 1 miejsce wśród wyższych uczelni ekonomicznych, zarówno pod względem liczby zatwierdzonych wniosków, jak i przyznanych środków na finansowanie projektów badawczych.

Jak powtórzyć sukces UEP?

O dofinansowanie projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki instytucje naukowe mogą się ubiegać cyklicznie w 10 konkursach – OPUS, SONATA, PRELUDIUM, MAESTRO, HARMONIA, SONATA BIS, ETIUDA, FUGA, SYMFONIA, TANGO. W sumie Narodowe Centrum Nauki w 2013 r. i w I połowie 2014 r. przyznało ponad 1000 grantów na łączną kwotę ponad 1,2 mld zł.


Dla zainteresowanych
Szczegółowe rankingi dotyczące powyższych konkursów dostępne są na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki – www.ncn.gov.pl.

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt