MegaBaza edukacyjna Perspektywy®lenakolarska 140Finał prac nad nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym: opłaty za drugi kierunek studiów zostaną zniesione. Poza tym głównymi tematami debaty sejmowej był problem uwłaszczenia naukowców, promocji uczenia się przez całe życie, a także zasady bliższej współpracy uczelni. Wszystko w ramach nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 Najważniejsze – wyrok TK potwierdzony

Wszyscy, którzy myśleli o podjęciu drugiego kierunku studiów mogą odetchnąć z ulgą – opłaty na pewno nie będzie. Podczas debaty sejmowej rząd poparł głośną poselską poprawkę, która miała znosić odpłatność za drugi kierunek studiów jako niezgodną z prawem (pisaliśmy o tym tutaj). Podczas dzisiejszego spotkania dostosowano prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Prof. Lena Kolarska-Bobińska podkreśliła, że mimo iż Trybunał dał czas na wprowadzenie zmian do końca września 2015 r., ministerstwo chce, by już teraz studenci mieli pełną jasność co do obowiązujących reguł.  

By nie stawiać w niepewności kolejnych studentów i dostosować prawo do postanowień wyroku Trybunału Konstytucyjnego, rząd poprze zniesienie odpłatności za drugi kierunek – mówiła minister nauki.

Co prawda niektóre uczelnie informowały już o zniesieniu pobierania opłat za drugi kierunek na studiach stacjonarnych, ale dopiero od dziś komunikat ma charakter oficjalny.

 Co jeszcze w nowelizacji

Jak informuje MNiSW, na posiedzeniu poruszana była także kwestia uwłaszczenia naukowców. Nowością w stosunku do wcześniejszych propozycji jest rozwiązanie przewidujące, że obie strony jeśli dojdą do porozumienia, będą mogły przyjąć elastyczną i odpowiadającą im formę komercjalizacji wynalazku lub efektów badań naukowych. Określą one w umowie rozwiązania dotyczące praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, a także podziału środków uzyskanych z ich komercjalizacji.

Jeśli taka umowa nie zostanie podpisana, wówczas obowiązywać będą regulacje zawarte w ustawie. Skrócony zostanie jednak (w stosunku do wcześniejszych propozycji) termin na podjęcie przez uczelnię decyzji w sprawie komercjalizacji – z 6 do 3 miesięcy.

Co z uczeniem się przez całe życie?

Nowelizacja odnosi się też do kwestii uczenia się przez całe życie. Jak informuje w komunikacie ministerstwo, nowe prawo zakłada, że uczelnie będą mogły uznawać wiedzę i umiejętności uzyskane na szkoleniach, kursach, w pracy zawodowej, wolontariacie oraz zaliczać je na poczet studiów. Rozwiązanie to otworzy drogę do studiowania dla osób pracujących, chcących zmienić zawód lub uzupełnić wykształcenie.

– Cały świat próbuje dziś zdefiniować na nowo rolę i cele uczelni, które będą kształcić myślących obywateli, twórczych i lepiej rozumiejących świat. Jednocześnie zastanawia się co zrobić, aby absolwenci opuszczający mury uczelni nie zasilali rzeszy bezrobotnych. I to w sytuacji, gdy często firmy nie mogą znaleźć pracowników o odpowiednich kompetencjach i umiejętnościach – mówiła prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Nowelizacja ustawy wzmacnia szanse studentów i absolwentów na rynku pracy. Wprowadza ona m.in obowiązkowe 3-miesięczne praktyki na studiach o profilu praktycznym oraz monitoring zawodowych losów absolwentów w oparciu o dane z ZUS (wyniki monitoringu ułatwią maturzystom wybór przyszłych studiów i porównywanie oferty uczelni).

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym daje również możliwość tworzenia związków uczelni na nowych, korzystniejszych zasadach, m.in. jeśli chodzi o pozyskiwanie pieniędzy z Unii Europejskiej.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt