MegaBaza edukacyjna Perspektywy®









autostrada 140 2

Z inicjatywy Politechniki Wrocławskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej powołane zostało 15 lipca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie potężne konsorcjum technologiczne mające szansę na dokonanie przełomu we współpracy polskiej nauki z gospodarką. W skład konsrocjum wchodzi 17 uczelni oraz kilka wielkich firm i instytutów badawczych.

Podstawowym celem przedsięwzięcia są wspólne projekty, wymiana informacji i doświadczeń. IATiI ma stanowić forum integracji przedsiębiorców i uczelni. Liderami całej inicjatywy są Politechnika Wrocławska i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, a porozumienie podpisało 17 uczelni, 3 przedsiębiorstwa (KGHM Polska Miedź S.A., TAURON Polska Energia S.A. i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu) oraz 2 instytuty branżowe.

Biznes chce współpracy z nauką

– Mówi się dziś o neoindustralizacji. I to jest kierunek, który obieramy. Nasz potencjał naukowy jest ogromny, lecz rozproszony. Trzeba współpracować z gospodarką, zwłaszcza w takich przedsięwzięciach, które są ważne dla całego kraju – mówił rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. Tadeusz Więckowski.
Pierwsze udane kontakty z przedsiębiorcami świadczą o dużym zainteresowaniu współpracy biznesu z ośrodkami naukowymi.
– Oni niewiele wiedzą o nas i my wiemy niewiele o firmach. Dlatego podpisujemy umowę o współpracy – zaznaczył prof. Więckowski.
Drugi z inicjatorów współpracy, prof. Tadeusz Słomka, rektor AGH, mówiąc o uczelniach i przedsiębiorstwach podkreślił wzajemną nieznajomość potencjałów. Wynika to z bardzo ograniczonej współpracy i małej ilości dużych projektów.
– Dużej organizacji będzie łatwiej. Gdy współpraca się powiedzie, będziemy mogli stwierdzić, że uczelnie spełniają swoją – powiedzmy to – państwowotwórczą rolę – podkreślił.

Tańsze wydobywanie węgla = bycie konkurencyjnym

Podczas spotkania wielokrotnie padały słowa innowacyjność i konkurencyjność. To dwa cele, do których dążą sygnatariusze porozumienia.
Prezes zarządu KGHM, który entuzjastycznie przyklasnął inicjatywie, przywołał przykład jednego z wyzwań: tańsze wydobywanie węgla, a przez to bycie konkurencyjnym.
– To wstyd, ile pieniędzy wydajemy na badania i rozwój przy przychodach rzędu kilkudziesięciu miliardów: 150 milionów. To na prawdę nic – wyznał. Zapewnił, że spółka KGHM jest do dyspozycji i będzie wspierać rozwiązywanie tych problemów, które są do rozwiązania przez polską naukę.

IATiI pozwoli na realizację celów Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Wśród gości spotkania była m.in. wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel. Mówiła o konkretnych celach gospodarczych, wskazanych w dokumentach strategicznych na poziomie europejskim i krajowym.
– Bardzo cieszę się z tej konsolidacji, znaczy to, że wcześniejsze dyskusje nie poszły na marne. Dzisiejsze przedsięwzięcie pozwoli na przygotowanie do realizowanych projektów ministerstwa. Odrobiliśmy zadanie z ważnej współpracy dzisiaj po raz pierwszy. Gdy będziemy odrabiać tę lekcję po raz drugi, trzeci i dziesiąty, chciałabym, żeby Polska była już dużo bardziej konkurencyjna.
Zaznaczyła, że mamy w kraju myśl technologiczną i coraz mniej brakuje, żeby ją skomercjalizować. Celem ministerstwa jest osiągnięcie wydatku 2% PKB na badania i rozwój do roku 2023. Okresem przejściowym będzie rok 2020, kiedy jesteśmy zobowiązani przez Komisję Europejską do wydatków na poziomie 1,7% PKB. Udział w finansowaniu badań i rozwoju musi być 50 na 50 – po stronie sektora publicznego i prywatnego.

Znaczenie strategiczne współpracy – zwiększenie eksportu

Ilona Antoniszyn, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki dodała, że musimy pokazywać za granicą Polskę przez pryzmat nowoczesnych produktów. Moment podpisania porozumienia bardzo weryfikuje dawniejsze, kolonialne podejście do Polski. Nasz kraj powoli staje się dostarczycielem nie tylko kadr, ale i kapitału.
Jako podstawowy cel współpracy uczelni z przedsiębiorstwami wskazała zwiększenie eksportu.
– Już teraz polskie maszyny górnicze sprzedają się świetnie. Utrzymajmy ten trend i idźmy dalej.

Podobnie podsekretarz stanu w MNiSW, Włodzisław Duch, wyraził zaniepokojenie słabą działalnością badawczo-rozwojową w firmach. Dodał też:

– W Polskim systemie każdy zdolny musi być profesorem i nie wiem, czy to najlepsze dla gospodarki. Inne ścieżki rozwoju zawodowego również powinny być. Chcemy jak najwięcej produktów Made In Poland – podsumował.

 Z kolei prof. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej uznał, że

– Jest to najwyższy skok w kontekście doświadczeń wynikających z poprzedniego okresu programowania, aby połączyć wysiłki w pozyskiwaniu pieniędzy z europejskich programów badawczych.

Ze strony przedsiębiorców głos zabrał Rafał Jurkowlaniec, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej twierdząc, że polska oferta za granicą, poszerzona o element naukowy, będzie bardziej atrakcyjna dla partnerów zagranicznych.

Sygnatariusze porozumienia:

• Politechnika Wrocławska,
• Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
• Akademia Morska w Gdyni,
• Akademia Morska w Szczecinie,
• Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
• Politechnika Białostocka,
• Politechnika Częstochowska,
• Politechnika Krakowska,
• Politechnika Poznańska,
• Politechnika Opolska,
• Politechnika Rzeszowska,
• Politechnika Śląska,
• Politechnika Świętokrzyska,
• Uniwersytet Zielonogórski,
• Szkoła Główna Służby Pożarniczej,
• Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
• Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny,
• KGHM Polska Miedź S.A.,
• TAURON Polska Energia S.A., 
• Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu,
• Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla,
• Główny Instytut Górnictwa.

Galeria

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt