MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Z końcem października rozpoczął się program zbiórki makulatury EkoKlasa, skierowany do szkół podstawowych i gimnazjalnych z Warszawy i okolic. Szkoły, biorące udział w projekcie, są premiowane atrakcyjnymi nagrodami.

Twórcy ekologicznego projektu proponują szkołom aktywny udział w procesie dbania o środowisko, dzięki któremu uczestnicy dostają bonusy. Ideą programu jest pokazanie, że zbieranie niepotrzebnego papieru może przynieść korzyści – uczeń dba, aby makulatura trafiła do szkolnej zbiórki, ponieważ wie, że dzięki temu szkoła zyska nagrody. Takie działanie utrwala ekologiczny schemat myślenia i działania młodzieży, która w przyszłości będzie miała nawyk selekcjonowania zbędnego papieru.

Szkoły są miejscem, w którym produkcja papieru różnego rodzaju jest bardzo duża, zarówno ze strony uczniów, jak i nauczycieli – niewykorzystane kserówki z lekcji, stare kartkówki, papierowe opakowania po słodyczach. Istotny jest także wkład rodziców uczniów, którzy angażują się w zbiórkę i co jakiś czas przynoszą do szkoły zgromadzone w domu zasoby makulatury (prasa, reklamy, ulotki).

Program EkoKlasa został zainicjowany po dużym sukcesie innego pokrewnego przedsięwzięcia – EkoBiura, którego adresatem są m.in. firmy i urzędy. Oba projekty mają podobny, nieskomplikowany system działania. Wystarczy zgłosić chęć uczestnictwa w programie za pośrednictwem strony internetowej i od tej pory sumiennie zbierać zbędny papier. Pracownicy projektu kontaktują się z placówką, aby dowiedzieć się kiedy mogą odebrać papier, następnie po niego przyjeżdżają, a po kilku dniach szkoła może zobaczyć na swoim koncie w Internecie, ile kilogramów makulatury udało jej się zebrać. Każdy kilogram to jeden punkt. Im więcej uzbiera się punktów, tym większe szanse na atrakcyjne nagrody.

Listę nagród i szczegółowe informacje dotyczące programu EkoKlasa można znaleźć na stronie www.ekoklasa.eu.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt