MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

lingwisci 630

artykuł sponsorowany

Rozmowa z Jackiem Nowakowskim, Kanclerzem Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie.

– Filologia to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów. Na czym polega specyfika filologii w Lingwistycznej Szkole Wyższej?

– Rzeczywiście kierunek filologia, a szczególnie filologia angielska, cieszy się od wielu lat wielkim powodzeniem, ale trzeba pamiętać, że filologia filologii nierówna. Filologia w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie – jedynej niepublicznej specjalistycznej uczelni językowej w województwie mazowieckim – to sens codziennej pracy, zaangażowania, rozwoju i istnienia, a nie dodatkowy kierunek utworzony ze względu na swoją popularność. Studia lingwistyczne w naszej Uczelni mają profil praktyczny, nie ogólnoakademicki. Oznacza to, że program studiów i praktyk zawodowych służy zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych, które będzie wykorzystywać przy wykonywaniu zawodu. Mamy ponad 850 absolwentów oraz 15 lat tradycji w tworzeniu autorskich programów studiów i kształceniu lingwistów w ścisłej współpracy z interesariuszami, czyli przyszłymi pracodawcami naszych absolwentów.

– Jakimi metodami uczy się języków w LSW? Skąd rekrutuje się kadra dydaktyczna?

– Każdy szanujący się metodyk odpowie, że nie ma jednej najlepszej metody – każdy z nas to indywidualność, ma odrębne możliwości psychomotoryczne i intelektualne. Trzeba stosować rozwiązania kompleksowe, stąd w naszym programie studiów student znajdzie zarówno zajęcia prowadzone metodą tradycyjną, rozwijające poszczególne sprawności językowe, wspomagające proces twórczy warsztaty praktyczne, jak również zajęcia audiowizualne z zastosowaniem nowoczesnej techniki, po pomoce naukowe w postaci platformy e-learningu. W Lingwistycznej Szkole Wyższej łączymy tradycję i nowoczesność zarówno w odniesieniu do metod kształcenia, programu studiów, jak i w stosunku do nauczycieli akademickich. Zatrudniamy w większości młodą kadrę składającą się z praktyków, przede wszystkim doktorów, ale dobrze zdajemy sobie sprawę z niezbędnego doświadczenia profesorów, szczególnie przy praktycznym profilu studiów. Status Uczelni specjalistycznej zobowiązuje. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami ze wszystkich czołowych ośrodków akademickich w Polsce. Nasza kadra w większości rekrutuje się z pasjonatów swoich dziedzin, co gwarantuje, że zajęcia są ciekawe i atrakcyjne.

– Gdzie znaleźli zatrudnienie Państwa absolwenci, czy pracują w zawodzie?

– Zgodnie z naszym hasłem I niech praca szuka Ciebie, nasi absolwenci bez problemu znajdują zatrudnienie w edukacji oraz różnych gałęziach biznesu, gdzie wymagana jest profesjonalna znajomość języka obcego. Również organizowany przez nasze Akademickie Biuro Karier program praktyk zawodowych i akcje informacyjne wspierają kontakt naszych studentów z ich potencjalnymi pracodawcami, wśród których są renomowane wydawnictwa językowe i biura tłumaczeń.

LSW-logotyp-RGB– Czy rynek nie jest już nasycony tłumaczami i nauczycielami języków? Jacy tłumacze są obecnie poszukiwani?

– W przypadku Polaków, mając na uwadze to, że jest nas na świecie ok. 60 milionów w porównaniu do ponad 7 miliardów ludzi zamieszkujących obecnie Ziemię i władamy własnym językiem, trudno pomyśleć, że w ogóle kiedyś taka sytuacja nastąpi. Ponadto nasi absolwenci to nie tylko tłumacze, ale specjaliści, znający realia kraju studiowanego języka specjalności i wyposażeni w dobrą znajomość obsługi komputera i programów biurowych. Rynek pracy ciągle poszukuje – dla wielu gałęzi biznesu – kadr średniego szczebla z profesjonalną znajomością języka obcego, a to właśnie oferuje w ramach specjalizacji tłumaczeniowej Lingwistyczna Szkoła Wyższa.
W ramach projektu Lepsza Strona Wiedzy Uczelnia organizuje, prowadzone wyłącznie przez specjalistów-praktyków, cykliczne dwusemestralne studia podyplomowe, doskonalące warsztat już pracujących w zawodzie tłumaczy. Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszą się studia dla przyszłych tłumaczy przysięgłych oraz studia dla tłumaczy specjalistycznych.

– Czy jest "popyt" na nauczycieli języków obcych dla przedszkoli i szkół podstawowych?

– Pomimo niżu demograficznego i chwilowo spadającej liczby etatów w państwowych palcówkach oświatowych, ciągle potrzebujemy w Polsce lektorów posiadających uprawnienia nauczycielskie, którzy dzięki przygotowaniu metodycznemu wypierają tych, którzy jedynie władają biegle językiem obcym. Większość poważnych szkół językowych pyta o te uprawnienia podczas rozmów kwalifikacyjnych – a nasi absolwenci je posiadają. Podjęliśmy również starania aby uruchomić studia II stopnia, żeby – zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli języków obcych – dać absolwentom Lingwistycznej Szkoły Wyższej szersze możliwości przekazywania zdobytej wiedzy.

– Czy studia filologiczne są dobrym wstępem do innych studiów – także, na przykład, technicznych – umożliwiającym w przyszłości pracę w międzynarodowych firmach i instytucjach?

– Najlepszym! Szczególnie dla osób, które nie są jeszcze zdecydowane, jak pokierować swoją dalszą karierą. Studia w Lingwistycznej Szkole Wyższej to gwarancja dobrze wykorzystanego czasu na studia I stopnia, gdyż w ciągu 3 lat zdobywa się konkretny zawód, profesjonalną znajomość języka obcego, która w dzisiejszym świecie jest niezbędnym narzędziem nie tylko
komunikacyjnym, ale również poznawczym, a dyplom otwiera drogę do dalszego studiowania na dowolnych studiach uzupełniających II stopnia, nawet prawniczych!

– Który język podstawowy (angielski, niemiecki czy rosyjski) cieszy się największym zainteresowaniem kandydatów?

– Zdecydowanie największym zainteresowaniem wśród kandydatów cieszy się język angielski, ale germanistyka i rusycystyka też przeżywają swoje "epoki renesansu". Wśród specjalizacji zawodowych obecnie największe powodzenie ma łączona specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa. Wymaga ona od studenta większego wysiłku, ale gwarantuje w ciągu 3 lat zdobycie wiedzy zarówno z zakresu warsztatu tłumacza, jak i uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego.

– Jakie języki dodatkowe najczęściej wybierają studenci: klasyczne nowożytne czy też egzotyczne?

– W ofercie Uczelni mamy do wyboru i jedne, i drugie z możliwością nauki od podstaw, ale najczęściej wybieraną przez anglistów kombinacją jest język angielski z językiem hiszpańskim, natomiast germaniści i rusycyści często – jako język dodatkowy – wybierają właśnie język angielski.

– Jakie zalety ma studiowanie w Lingwistycznej Szkole Wyższej?

– Podstawową zaletą Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie jest to, że LSW to uczelnia stworzona przez ludzi dla ludzi, w której pracownik nie jest numerem PESEL, a student numerem albumu. W przyjaznej atmosferze odnajdujemy wzajemne zrozumienie potrzeb drugiego człowieka. Atutami z pewnością są również, obok praktycznego profilu studiów, lokalizacja w centrum Warszawy, jak również plany zajęć ułożone tak, żeby maksymalnie wykorzystać czas na pracę i naukę, a nie na dojazdy czy oczekiwanie na kolejne zajęcia.
W Lingwistycznej Szkole Wyższej trzeba studiować. Pomagamy wszystkim, którzy starają się zdobyć rzetelne wykształcenie, ale zdecydowanie stawiamy nie na ilość, ale na jakość absolwentów, których praca będzie szukać.

(Ann)

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt