MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

foto reka web

artykuł sponsorowany

Do zdobycia – wiedza, do wygrania  staż w renomowanej kancelarii rzecznikowskiej. Pierwsze seminarium już w październiku! Rzecznicy Talentów to projekt Fundacji JWP mający na celu popularyzację wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej wśród studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych uczelni wyższych a także promocję zawodu rzecznika patentowego jako możliwej ścieżki kariery.

II edycję projektu Rzecznicy Talentów w roku akademickim 2014/2015 Fundacja JWP organizuje we współpracy z Politechniką Warszawską i Biurem Karier PW, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz Biurem Karier SGGW. Honorowy patronat nad Rzecznikami Talentów objęła Polska Izba Rzeczników Patentowych, patronem jest też Konfederacja Lewiatan.

Wykłady organizowane w ramach projektu rozpoczną się na przełomie 2014 i 2015 roku. Projekt ma charakter stacjonarny a poszczególne seminaria będą się odbywać w salach Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dla uczestników zaplanowano jedno spotkanie inauguracyjne oraz pięć seminariów przybliżających tematy z zakresu ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Wszystkie spotkania są bezpłatne pod warunkiem dokonania wcześniejszej rejestracji poprzez stronę internetową fundacji JWP (www.jwp-fundacja.pl).

Projektowi towarzyszyć będzie "Konkurs o staż". Aktywni uczestnicy projektu mają szansę wygrać płatny, 3-miesięczny staż w Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, dający możliwości praktycznego przyjrzenia się pracy specjalistów do spraw ochrony własności przemysłowej.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia stron Fundacji JWP oraz partnerów projektu. Niebawem poinformujemy Państwa o dokładnym terminie spotkania inauguracyjnego.
Zapraszamy na nasz profil edukacyjny na Facebooku

Organizator: Fundacja JWP

Patronat honorowy: Polska Izba Rzeczników Patentowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Partnerzy: Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Społecznych, Biuro Karier PW, Biuro Karier SGGW

Partnerzy merytoryczni: Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi, Kancelaria Adwokaci i Radcowie Prawni

Patroni: Konfederacja Lewiatan, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości PW, Fundacja Kobiety Nauki

Patroni medialni: pi.gov.pl, perspektywy.pl, Radio Kampus, Telewizja PW, dlastudenta.pl, podprad.pl, laboratoria.net, IPGuide.pl

Fundacja JWP logo

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt