MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

vistulauniversity 630

Finanse i rachunkowość, ekonomię lub zarządzanie od października 2014 r. będzie można studiować w trybie mobile learning w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Studenci zrealizują 60% nauki przez internet, a 40% na uczelni. Pierwszych 20 osób otrzyma iPada mini wraz z zestawem oprogramowania.

Studia mobilne I stopnia w AFiB Vistula są zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia na odległość (z dn. 25 września 2007 z późn. zm.). Absolwenci otrzymają dokładnie taki sam dyplom ukończenia studiów, jak pozostali studenci niestacjonarni. Podstawowa różnica polega na organizacji nauki – 60% zajęć odbywa się w trybie mobilnym, 40% – na uczelni.

Naprzeciw indywidualnym potrzebom

AFiB Vistula opracowała program studiów mobilnych tak, aby jak najlepiej odpowiadał na wyzwania współczesnego rynku pracy.
– Studia mobilne wykorzystują nowoczesne narzędzia edukacyjne w taki sposób, że nauka staje się przyjemna, dopasowana do obowiązków i nawyków studentów, a jednocześnie pozwalają zdobyć doświadczenie i kompetencje kluczowe dla odniesienia sukcesu zawodowego, jak praca w zdalnych grupach projektowych czy wykorzystanie wiedzy teoretycznej do rozwiązywania praktycznych problemów – podkreśla Rektor AFiBV, prof. Krzysztof Rybiński.

– Studia mobilne w AFiB Vistula wykorzystują zróżnicowane rozwiązania metodyczne: multimedialne ćwiczenia, krótkie filmy nagrane przez polskich i zagranicznych wykładowców oraz grywalizację. Dzięki tym metodom nauka jest lepiej dostosowana do indywidualnych potrzeb. Student decyduje, które zajęcia odbywają się w trybie mobilnym, a które w siedzibie uczelni – zaznacza Krzysztof Wojewodzic, EdTech Director Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Nacisk na case study i praktykę

W czasie zjazdów studenci będą pracować przede wszystkim metodą projektową i case study. Oceniana będzie umiejętność przełożenia zdobytej wiedzy na praktykę i przekształcania wiedzy na decyzje biznesowe. Oznacza to, że do zaliczenia zajęć niezbędna będzie umiejętność rozwiązywania konkretnych problemów firm lokalnych i globalnych.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula prowadzi już programy przygotowujące do otwarcia przewodu doktorskiego z ekonomii w systemie mobile learning. Obecnie uczelnia poszerza ofertę o kierunki finanse i rachunkowość, ekonomię oraz zarządzanie na studiach mobilnych I stopnia w języku polskim.

Więcej

IP

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt