MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 najnowszynius 630

Idea wspierania nowoczesnych metod nauki przedsiębiorczości w polskich szkołach zyskuje coraz więcej zwolenników. Projekt "Przedsiębiorcza szkoła jutra", będący częścią ogólnopolskiej inicjatywy, ma na celu promowanie przedsiębiorczych postaw wśród młodzieży oraz wyrównywanie ich szans edukacyjnych.

Nauka przedsiębiorczości w szkołach ma przygotowywać młodych ludzi do aktywnego życia gospodarczego i realizowania własnych inicjatyw. W założeniach przedmiot ten ma uczyć wytrwałości w dążeniu do celu, wiary we własne możliwości, odpowiedzialności i gotowości do podejmowania ryzyka. Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, w której nauka przedsiębiorczości w szkołach jest obowiązkowa. Ciągle jednak przedmiot ten ma charakter bardziej teoretyczny niż praktyczny, zaś uczniowie zamiast poznawać tajniki prowadzenia własnej firmy, uczą się na pamięć definicji z zakresu ekonomii. Sytuacja może ulec zmianie dzięki projektowi "Przedsiębiorcza szkoła jutra", który uzyskał wsparcie sektora edukacji, szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych.

Pierwsza konferencja pod koniec sierpnia

W ramach inicjatywy pod koniec sierpnia na Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbędzie się pierwsza z serii konferencja "Nowe trendy w edukacji przedsiębiorczości", która dla przedstawicieli szkół, uczelni wyższych, administracji publicznej oraz biznesu będzie okazją do dyskusji na temat kształcenia młodzieży w zakresie postaw przedsiębiorczych. Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości przyczyni się ona do zaspokojenia oczekiwań rynku w kontekście dobrze przygotowanych, samodzielnych i kreatywnych pracowników i przedsiębiorców – mówi Wojciech Gawlik, koordynator projektu ManaGame.pl i jeden z organizatorów konferencji.

Wydarzenie będzie również okazją do ogłoszenia wyników konkursu "Przedsiębiorcza szkoła jutra" na najlepszy pomysł na atrakcyjne lekcje przedsiębiorczości z wykorzystaniem komputerów i Internetu. Zwycięskie zadania zostaną włączone w panel edukacyjny ManaGame.pl. Głównym narzędziem panelu będzie gra przeglądarkowa, której premiera nastąpi podczas konferencji. Zadaniem graczy będzie tworzenie i zarządzanie własnym przedsiębiorstwem w warunkach symulujących rzeczywiste zdarzenia gospodarcze. Dzięki temu użytkownicy będą mogli w praktyce zobaczyć jak funkcjonuje firma oraz poznać zasady rządzące rynkiem. Ideą ManaGame.pl jest przede wszystkim stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej pomocy szkolnej do lekcji przedsiębiorczości. Będą mogły z niej korzystać także firmy i instytucje chcące promować postawy przedsiębiorcze zarówno wśród młodzieży i dorosłych, jak i fani gier przeglądarkowych.

Lekcje przedsiębiorczości ułatwią start w dorosłe życie

Projekt ManaGame.pl wzbudza duże zainteresowanie mediów, nauczycieli i dyrektorów szkół, kuratoriów oraz firm zainteresowanych wspieraniem wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych.

– Wierzymy, że dzięki ManaGame.pl nowocześnie i atrakcyjnie prowadzone w polskich szkołach lekcje przedsiębiorczości zwiększą szansę zatrudnienia oraz ułatwią start w dorosłe życie – dodaje Wojciech Gawlik.
ManaGame.pl zyskała wsparcie m.in. PARP, Politechniki Śląskiej, Uczelni Łazarskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej, Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Stowarzyszenia TOP500 Inovators, Polskiej Izby Handlowej oraz Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju. Również prywatne firmy, takie jak Mitra, hitdea.com, czy ProfiCadr, Positive Power, Plagiat.pl włączają się w inicjatywę mogącą przyczynić się do stworzenia innowacyjnych narzędzi, wspierających polską oświatę.

Więcej informacji

Zobacz także: Badanie wiedzy o finansach wśród piętnastolatków

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt