MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


newsmnisw 140Do końca września resort nauki czeka na wnioski uczelni w ramach dwóch nowych programów Ministra Nauki: Uniwersytet Młodych Wynalazców i Akademickie Centrum Kreatywności. Na realizację najlepszych projektów MNiSW przeznacza 4,5 mln zł.

Uniwersytet Młodych Wynalazców to program, który ma wzmocnić współpracę między szkołami i uczelniami. Będzie wspierać uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w rozwoju ich aktywności naukowej a także pobudzać innowacyjność i kreatywność. W ramach programu uczniowie i ich nauczyciele będą mogli m.in. prowadzić wspólnie z kadrą akademicką projekty naukowe, korzystać z bibliotek uniwersyteckich oraz laboratoriów. Pod okiem profesorów młodzież stworzy wynalazki, wykona doświadczenia, przygotuje publikacje naukowe.

Uczelnie powinny otworzyć się na uczniów i nauczycieli

– W ostatnich latach powstało setki nowoczesnych laboratoriów, bibliotek, centrów nauki – podkreśla minister Lena Kolarska-Bobińska – Tę bazę uczelnie mogą wykorzystać również do popularyzacji nauki i edukacji uczniów, którzy w przyszłości będą studentami, a może i naukowcami. Chciałabym, aby uczelnie otworzyły się na uczniów i nauczycieli. Wszyscy na tym skorzystają – dodaje.

Budżet programu wynosi 2 mln zł, z czego maksymalnie 50 tys. zł trafi do każdego z czterdziestu jednostek wybranych w konkursie Uniwersytet Młodego Wynalazcy. Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na zakup drobnej aparatury naukowo-badawczej i odczynników, a także pokryją koszty publikacji naukowych. Program potrwa do listopada 2015 r.

Akademickie Centrum Kreatywności dla nauczycieli

Z kolei w ramach programu Akademickie Centrum Kreatywności studenci – przyszli nauczyciele – będą uczyć się m.in. jak rozwijać w uczniach takie umiejętności jak praca w grupie czy rozwiązywanie problemów, a także jak radzić sobie z konfliktami w klasie, zarządzać grupą, tworzyć programy nauczania, projektować działania edukacyjne oraz kierować procesem kształcenia.

– Edukację musimy traktować jako ciągły proces uczenia się – od przedszkola, przez szkoły, po uczelnie. Takie myślenie o edukacji pozwoli kształtować kreatywne, krytycznie myślące i potrafiące rozwiązywać problemy społeczeństwo – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Kolarska-Bobińska.

Akademickie Centra Kreatywności mają stać się placówkami, które wzorcowo kształcą nauczycieli w oparciu o najnowsze metody dydaktyki i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także upowszechniają aktualne metody dydaktyczne wśród pracujących nauczycieli. Akademickie Centra Kreatywności będą miały za zadanie opracować wzorcowe metody dydaktyczne pracy nauczyciela z uczniem z różnych przedmiotów. Metody te zostaną przetestowane w tzw. szkołach ćwiczeń (przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych), w których studenci będą odbywali praktyki. Najlepsze metody będą upowszechniane wśród pracujących nauczycieli. Budżet programu wynosi 2,5 mln zł, do każdej jednostki trafi nawet 250 tys. zł. Pieniądze przeznaczone będą m.in. na zaproszenie profesorów wizytujących, potrzebne oprogramowanie oraz analizy.

Program zostanie zrealizowany wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i potrwa do listopada 2015.

MNiSW

Zobacz także:

Raport o polskich nauczycielach

Czego brakuje polskiemu studentowi

Zmiany w szkolnictwie wyższym

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt