MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


dodatkowynabor 140Dodatkowe nabory to szansa na podjęcie studiów nie tylko dla powtarzających niezdaną maturę (26 sierpnia termin poprawkowy!), ale i tych niezdecydowanych, lub nie przyjętych na wymarzony kierunek przy pierwszej rekrutacji.
Dodatkowe nabory bywają ostro krytykowane – to studenci kierunków oferowanych w dodatkowych naborach rzekomo nabijają późniejsze statystyki bezrobocia wśród magistrów. Jest to też przeciwne "świadomemu studiowaniu", jak określiła to dr Magdalena Zawisławska w wywiadzie udzielonym Perspektywom.
Jednak mimo słów krytyki uczelnie dalej walczą i dają szansę kolejnym kandydatom. Najpopularniejszymi kierunkami w ofercie drugiego naboru są biologia, niszowe filologie (klasyczna, słowiańskie), historia, kulturoznawstwo, archeologia i nowopowstałe, hybrydowe kierunki takie jak m.in. zarządzanie państwem.

Braki na czterech do... czterdziestu kierunków

Trudno policzyć, która uczelnia oferuje najwięcej, a która najmniej kierunków w dodatkowym naborze. Zależy od tego, czy uwzględni się wszystkie miejsca, czy tylko studia I stopnia, lub tylko stacjonarne. Uniwersytet Wrocławski przekonuje, że ma najbogatszą ofertę – po zsumowaniu aż 40 kierunków z wolnymi miejscami.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie nie uzbierał dostatecznej ilości studentów na cztery kierunki. To socjologia, towaroznawstwo, oraz gospodarka przestrzenna (inżynierska) i rachunkowość i controlling w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Dębicy. Dokumenty można składać do 13 września.

Wolne miejsca na przyrodniczych

Wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy otworzył niedawno już trzecią rundę naboru. Można jeszcze składać dokumenty rekrutacyjne na: agrobiznes, architekturę krajobrazu, bezpieczeństwo żywności, bioinformatykę, biologię, biotechnologię, biotechnologię stosowaną roślin, inżynierię środowiska, medycynę roślin, ochronę środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, technikę rolniczą i leśną, towaroznawstwo oraz zootechnikę.
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie wypada całkiem podobnie, jeśli chodzi o ofertę na studia stacjonarne I stopnia: do 15 września można rejestrować się na architekturę krajobrazu oraz hipologię i jeździectwo. Na pozostałe kierunki internetowa rejestracja kandydatów trwa do 17 września: biologia (Zamość), rolnictwo (Zamość), agrobiznes, biologia, bioinżynieria, ekonomia, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, leśnictwo, towaroznawstwo, turystyka i rekreacja, ogrodnictwo, ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, zielarstwo i terapie roślinne, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo żywności, ochrona środowiska, zootechnika, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria chemiczna i procesowa, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria przemysłu spożywczego.

Podobnie wygląda lista dodatkowego naboru na studia niestacjonarne. Natomiast jeśli chodzi o studia stacjonarne drugiego stopnia, UPL oferuje żywienie człowieka i dietetykę oraz specjalność biologię stosowaną (na kierunku biologia).

Uniwersytet Przyrodniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – dodatkowy nabór na stacjonarne I stopnia wraz z datami rejestracji:
Architektura Krajobrazu: 15.09.2014r., egz. z rys. 18.09.2014r.
Biologia: 17.09.2014r.
Ekonomia: 24.08.2014r.
Inżynieria i Gospodarka Wodna: 15.09.2014r.
Inżynieria Środowiska: 15.09.2014r.
Leśnictwo: 17.08.2014r.
Ochrona Środowiska: 24.08.2014r.
Ogrodnictwo: 15.09.2014r.
Rolnictwo: 24.08.2014r.
Rybactwo: 17.09.2014r.
Technika Rolnicza i Leśna: 08.08.2014r.
Zarządzanie: 24.08.2014r.
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 15.09.2014r.
Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym: 17.08.2014r.
Zootechnika: 17.09.2014r.

Miejsca na Uniwersytecie Gdańskim

Uniwersytet Gdański z kolei ogłasza nabór trwający do drugiej połowy września m.in. na:
biotechnologię (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed), biologię (Wydział Biologii), międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność international business (Wydział Ekonomiczny).
Wydział Filologiczny UG: etnofilologia kaszubska, filologia klasyczna, filologia polska, kulturoznawstwo, rosjoznawstwo, slawistyka;
Wydział Historyczny: archeologia, etnologia, historia, historia sztuki, niemcoznawstwo.
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki: Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, fizyka oraz fizyka medyczna (I i II stopnia), matematyka i informatyka (I i II stopnia), Niełatwo zapełnić również kierunki w języku angielskim: mathematics, mathematics: spec. economical mathematics, medical physics, physics (I i II stopnia).
Dodatkowo informatyka i ekonometria oraz zarządzanie, gdzie wciąż są wolne miejsca na studia II stopnia.

Jak widać, w przewadze kierunków z wolnymi miejscami znajdują się przyrodnicze i humanistyczne, cieszące się niedużym zainteresowaniem w stosunku do liczby miejsc.
Uwagę warto zwrócić szczególnie na filologię polską, która na innych uczelniach cieszy się relatywnie dużym zainteresowaniem. W dodatku polonistyka na UG oferuje specjalność dziennikarską, która wydawałaby się szczególnie atrakcyjna (na samo dziennikarstwo średnia ilość osób na miejsce w publiczych polskich uczelniach to ok. 20). Mimo to ilość miejsc wciąż przeważa nad ilością chętnych.
Więcej o naborze na UG

Polacy nie chcą studiować po angielsku?

Jeśli chodzi o stacjonarne studia I stopnia, Uniwersytet Wrocławski ogłasza: spośród kierunków ścisłych dodatkowa rekrutacja na astronomię, fizykę i matematykę. Poza tym dyplomacja europejska, europeistyka, politologia, praca socjalna, socjologia grup dyspozycyjnych, socjologia, stosunki międzynarodowe ze specjalnością comparative politics (język wykładowy angielski) na politologii, L L. B. International and European Law (język wykładowy angielski).
Nie brakuje również przyrodniczych: biologia, biotechnology (język wykładowy angielski), specjalność chemia biologiczna, medyczna, ogólna, środowiska, informatyka chemiczna oraz chemistry (język wykładowy angielski); poza tym geografia, geologia, ochrona środowiska, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym.
Wolne miejsca dla zainteresowanych historią: antiquity and archeology (język wykładowy angielski), archeologia, dziedzictwo kultury materialnej, entologia i antropologia kulturowa, european cultures (język wykładowy angielski), historia, historia sztuki, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, militaroznawstwo, muzykologia.
Z filologii na UWr wolne miejsca oferuje czeska, indyjska, klasyczna, rosyjska, serbska i chorwacka oraz ukraińska.

Kierunki z wolnymi miejscami na UAM w Poznaniu niemal całkowicie pokrywają się z tymi na UWr. Dodatkowo UAM oferuje jeszcze miejsca na filmoznawstwie, filologiach słowiańskich, filologii polskiej (podobna sytuacja jak na UG), kierunkach pedagogicznych wraz ze specjalizacjami, turystyce i rekreacji, zarządzaniu państwem i zarządzaniu środowiskiem.

Więcej

SGH za pierwszym razem wyczerpała limit na studia stacjonarne

Dodatkowa rekrutacja w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie rozpoczęła się 1 sierpnia, tylko na studia magisterskie niestacjonarne. Na studiach w trybie popołudniowym na zainteresowanych czeka łącznie 100 miejsc na kierunkach ekonomia, finanse i rachunkowość oraz zarządzanie.

Na studiach w trybie sobotnio-niedzielnym pozostało w sumie 200 miejsc na tyxh samych kierunkach, a dodatkowo także na międzynarodowych stosunkach gospodarczych i kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne.

Katolicki Uniwersytet Lubelski – niemal pełna oferta w drugim naborze:

• Administracja
• Administrowanie ochroną zdrowia
• Analityka społeczna i internetowa
• Architektura Krajobrazu - inżynierskie
• Biotechnologia
• Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
• Edytorstwo
• Ekonomia
• Europeistyka - grupa w języku angielskim
• Europeistyka
• Filologia Germańska - grupa początkująca i zaawansowana
• Filologia Klasyczna
• Filologia Polska
• Filologia Romańska - grupa zaawansowana
• Filologia Słowiańska
• Filozofia - grupa w języku angielskim
• Filozofia
• Gerontologia społeczna
• Gospodarka Przestrzenna - inżynierskie
• Historia
• Historia Sztuki
• Informatyka
• Inżynieria środowiska - Stalowa Wola
• Kognitywistyka - grupa w języku angielskim
• Kognitywistyka
• Krajoznawstwo i turystyka kulturowa
• Kulturoznawstwo
• Matematyka
• Muzykologia - spec. Krytyka i dziennikarstwo muzyczne
• Nauki o Rodzinie
• Ochrona Środowiska
• Pedagogika - Stalowa Wola
• Pedagogika
• Praca Socjalna - Stalowa Wola
• Praca socjalna
• Przyrodoznawstwo i Filozofia Przyrody
• Retoryka Stosowana
• Socjologia
• Stosunki międzynarodowe
• Teksty Kultury i Animacja Sieci
• Zarządzanie
• Zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

Czy kierunki znajdujące się w ofercie drugiego naboru wymrą?

– Te najrzadziej wybierane są najgorsze, jeśli chodzi o znalezienie po nich pracy, nie oszukujmy się – stwierdza anonimowo pracownik dziekanatu jednego z wydziałów UW. Problem z zapełnieniem wszystkich miejsc ma bardzo dużo kierunków, jednak to interesujące, że na wszystkich uczelniach otwierających kolejne tury rekrutacji kierunki bez zapełnienia limitu się pokrywają.
Z wyjątkiem Uniwersytetu Śląskiego uczelnie nie zdradzają, ile dokładnie wolnych miejsc pozostaje na poszczególne kierunki. Wiadomo tylko, że zawsze więcej wolnych, dodatkowych miejsc jest na tryb niestacjonarny.
– Kto studiuje filologię klasyczną zaocznie? – pyta ten sam pracownik dziekanatu. – Bo pasjonaci antyku oczywiście są, i bardzo dobrze, ale oni – jeśli w ogóle –wybierają częściej studia dzienne.
Filologia klasyczna to interesujący przykład kierunku wymierającego. Na Uniwersytecie Śląskim, który jako jedyna uczelnia opublikował dokładny poziom zapełnienia miejsc na swoich kierunkach, na filologię klasyczną do tej pory zapisała się tylko 1 osoba. Podobnie źle, albo i gorzej miewa się teologia – zapisanych jest tam na UŚ po pierwszej turze 6 osób przy 91 miejscach.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Na stronie internetowej UKW eksklamacja: Wciąż możesz zacząć studia w październiku na studiach stacjonarnych I stopnia (licencjackich i inżynierskich)! UKW prowadzi rekrutację uzupełniającą, ogłaszamy przedłużone i dodatkowe nabory, prowadzimy je do 14 września!
Są to:

 • edukacja techniczno-informatyczna,
 • filologia o spec. filologia rosyjska (ze znajomością j. rosyjskiego),
 • filologia o spec. lingwistyka stosowana j. niemiecki z j. rosyjskim,
 • filologia polska,
 • filozofia,
 • geografia,
 • historia - profil praktyczny,
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo,
 • regionalistyka europejska,
 • socjologia,
 • stosunki międzynarodowe,
 • zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków.

Dodatkowe nabory także na:

 • administracja,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • bezpieczeństwo narodowe,
 • biologia,
 • biotechnologia,
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
 • filologia o spec. filologia rosyjska (bez znajomości j. rosyjskiego),
 • filologia o spec. germanistyka (ze znajomością j. niemieckiego),
 • filologia o spec. germanistyka (bez znajomości j. niemieckiego),
 • filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim (ze znajomością j. niemieckiego),
 • filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. arabskim,
 • fizyka,
 • historia - profil ogólnoakademicki,
 • humanistyka drugiej generacji,
 • informatyka,
 • inżynieria bezpieczeństwa,
 • inżynieria materiałowa,
 • innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną,
 • kulturoznawstwo,
 • logopedia,
 • matematyka,
 • mechatronika,
 • ochrona środowiska,
 • pedagogika,
 • pedagogika wczesnoszkolna,
 • praca socjalna,
 • rewitalizacja dróg wodnych,
 • turystyka i rekreacja,
 • wychowanie fizyczne.

Uniwersytet Śląski – zapełnienie miejsc nawet w okolicach 5%

Uniwersytet Śląski publikuje dokładne zapełnienie miejsc na kierunkach objętych dodatkową rekrutacją. Zapełnienie miejsc jest niskie, ale i zróżnicowane – od 1 zarejestrowanej osoby na filologię klasyczną i 11 na biologię (przy 114 miejscach!) do zaledwie 2 wolnych miejsc na doradztwo filozoficzne i coaching.
W nawiasach podana ilość zarejestrowanych osób na liczbę wolnych miejsc.

 • animacja społeczno-kulturalna z animacją kulturalną
 • biologia (11 na 114)
 • biotechnologia (9 na 115)
 • biofizyka (6 na 20)
 • chemia: informatyczna, środowiska 
 • doradztwo filozoficzne i coaching (19 na 21)
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • ekonofizyka (4 na 15)
 • filologia klasyczna (1 na 14), polska, słowiańska
 • doradztwo polityczne i publiczne
 • języki z programem tłumaczeniowym: francuski, hiszpański, rosyjski, portugalski, włoski
 • spec. Nauczycielska z językiem szwedzkim
 • filozofia
 • fizyka (2 na 20)
 • historia (15 na 99), historia sztuki (12 na 20)
 • fizyka medyczna, techniczna
 • geologia (11 na 90), geofizyka (2 na 39), geografia (6 na 62)
 • grafika, historia, historia sztuki, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • inżynieria materiałowa, biomedyczna
 • kulturoznawstwo, kultury mediów,
 • matematyka (13 na 98), mechatronika (3 na 40),
 • nauki o rodzinie (10 na 87)
 • ochrona środowiska
 • pedagogika specjalna (28 na 16!)
 • politologia (40 na 100), praca socjalna
 • socjologia (18 na 71), studia regionalne
 • teologia (6 na 91)
 • turystyka historyczna (11 na 70)

Politechniki

Politechnika Opolska – choć podstawowa rekrutacja zakończyła się tam 13 lipca – od 1 sierpnia ogłosiła zwiększenie limitu przyjęć na architekturę i urbanistykę oraz II nabór na studia stacjonarne I stopnia na kierunki:

 • Administracja
 • Architektura i urbanistyka
 • Automatyka i robotyka
 • Budownictwo
 • Ekonomia
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Informatyka
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria chemiczna i procesowa
 • Logistyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Turystyka i rekreacja
 • Wychowanie fizyczne
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji.

"Nic straconego", zapewnia Politechnika Wrocławska:

"Jeśli nie udało ci się dostać na studia w pierwszej rekrutacji, to nic straconego." Politechnika Wrocławska uruchomiła drugą rekrutację na kierunki, na których zostały jeszcze wolne miejsca. Pełna lista dostępnych jeszcze kierunków widoczna jest tylko dla osób zalogowanych do systemu rekrutacyjnego. Planowane są trzy etapy rekrutacji – trzeci zamyka się 19 września.

Na Politechnice Śląskiej II nabór potrwa do 4 września, a później III – do 19 września. Poniżej dostępne kierunki:

Politechnika Warszawska oferuje kierunki po angielsku

Do 12 września PW oferuje wolne miejsca na kierunki prowadzone w języku angielskim, na których do tej pory nie zapełniono limitu miejsc:
• Computer Science, Telecommunications
• Electric and Hybrid Vehicles Engineering
Do 12 września również otwarta będzie rejestracja kandydatów na kierunki prowadzone w PW Filia w Płocku:
• Budownictwo,
• Inżynieria Środowiska,
• Mechanika i Budowa Maszyn,
• Technologia Chemiczna.

Można załapać się jeszcze na uczelnię medyczną

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prowadzi dodatkowy nabór na studia na Wydziale Farmaceutycznym oraz Wydziale Nauk o Zdrowiu. Jest to zdrowie publiczne (stacjonarne i niestacjonarne), dietetyka (niestacjonarne), fizjoterapia (niestacjonarne), pielęgniarstwo pomostowe (niestacjonarne), położnictwo pomostowe (niestacjonarne). Na Wydziale Farmaceutycznym pozostały tylko miejsca na studia niestacjonarne na farmację i analitykę medyczną.

Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłosił dodatkowy nabór na stacjonarne I stopnia na kierunek optometria. Na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku ruszy dodatkowa rekrutacja tylko na studia niestacjonarne na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmacji, analityki medycznej, kosmetologii, elektroradiologii i ratownictwa medycznego.


© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt