MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Drugi tydzień września będzie największym świętem organizacji pozarządowych w naszym kraju. W dwudniowym Forum poświęconym aktywności społecznej udział weźmie ponad 1 tys. osób reprezentujących inicjatywy obywatelskie i zaangażowanych w działalność społeczną. Wydarzenia Tygodnia Obywatelskiego i Pikniku Inicjatyw Obywatelskich zgromadzą w Warszawie kilkadziesiąt tysięcy osób.

VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych odbędzie się w dniach 8 – 15 września 2014 r. w Warszawie.VII OFIP będzie okazją do przyjrzenia się rozwojowi aktywności obywatelskiej w Polsce w ostatnich 25 latach.

Wiodącym wydarzeniem VII OFIP-u jest Forum (14-15 września 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim). Towarzyszą mu wydarzenia Tygodnia Obywatelskiego (8-13 września 2014 r.) na terenie całego miasta oraz Piknik Inicjatyw Obywatelskich (14 września 2014 r.) na Krakowskim Przedmieściu.

Forum konferencja na Uniwersytecie Warszawskim 14-15 września 2014

Pierwszego dnia Forum będziemy rozmawiać o aktywności społecznej Polaków, którą przedstawimy na osi czasu obejmującej dokonania ostatnich 25 lat.

Drugi dzień należy do NGO z całej Polski, które podczas kilkudziesięciu sesji równoległych zaproszą na dyskusje i warsztaty poświęcone takim zagadnieniom jak m.in. fundraising, nowe technologie, edukacja obywatelska, wolontariat.

Rejestracja na Forum

Zgłoszenia od wszystkich chętnych do uczestniczenia w Forum przyjmowane są do 21 sierpnia 2014 r. Rejestracja na konferencję odbywa się przez formularz znajdujący się na stronie wydarzenia: https://ofip.eu/formularz-uczestnika/

Tydzień Obywatelski i Piknik na Krakowskim Przedmieściu

Imprezy Tygodnia Obywatelskiego i Pikniku Inicjatyw Obywatelskich będą zachęcać mieszkańców Warszawy do angażowania się w inicjatywy społeczne poprzez udział w warsztatach, pokazach, prezentacjach, grach miejskich, spotkaniach i happeningach przygotowanych przez organizacje.

Zapraszamy do śledzenia przygotowań na naszej stronie www.ofip.eu i stronie na Facebooku: www.facebook.com/ofip.eu.

Całe wydarzenie przygotowywane jest w oparciu o zielone standardy. Sesje plenarne będą tłumaczone na język angielski i język migowy. Posiłki przygotowuje Fundacja Kuroniówka współpracująca z lokalnymi dostawcami.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt