MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Kongres Edukacja i Rozwój – wyjątkowe spotkanie dla wszystkich zaangażowanych w rozwój oświaty 22-23.10.2014, Warszawa, Hotel Gromada Okęcie.

Organizowany przez Wolters Kluwer, wydawcę czasopism „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej”, „Przed Szkoła” i serwisu Prawo Oświatowe, Kongres Edukacja i Rozwój jest spotkaniem branżowym, koncentrującym się na najważniejszych zagadnieniach związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju i edukacji. Szybkie tempo zmian w zakresie technologii, organizacji, komunikacji i relacji społecznych, wymusza modyfikację w formalnych systemach edukacji obejmujących oświatę, szkolnictwo wyższe, kształcenie ustawiczne i zawodowe.

Celem Kongresu Edukacja i Rozwój jest integracja środowisk edukacyjnych wokół najważniejszych zadań stojących przed systemem oświaty, szkolnictwa wyższego oraz szkolnictwa ustawicznego i zawodowego na najbliższe lata oraz  podnoszenie wiedzy i doskonalenie własnych kompetencji edukacyjnych i organizacyjnych.

Udział w kongresie jest bezpłatny, wystarczy Rejestracja on-line

W związku z tym, że zaproszone do udziału w Kongresie są wszystkie osoby zainteresowane poznaniem najnowszych tendencji i zastosowaniem nowoczesnych technologii w edukacji będziemy wdzięczni za upowszechnienie informacji o Kongresie.

W programie Kongresu Edukacja i Rozwój m.in.:

 • Projekty edukacyjne w oświacie w skali międzynarodowej, ogólnopolskiej, wojewódzkiej , lokalnej, szkolnej i przedszkolnej.
 • Nowoczesne technologie w edukacji – wyzwania, projekty, szanse, zagrożenia.
 • Proces edukacji w świetle najnowszych badań – czy potrzebna zmiana paradygmatu nauczania?
 • Edukacja włączająca – wyzwania, propozycje rozwiązań, projekty.
 • Rozwój szkoły jako organizacji oraz rozwój nauczyciela
 • Szkolnictwo zawodowe - doświadczenia, wnioski , dobre praktyki, problemy m.in.:
 • Nowoczesna biblioteka w szkole
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole
 • Projekty szkolnictwa wyższego dla oświaty
 • Forum Oświaty Niepublicznej - szkolnictwo niepubliczne szansą rozwoju polskiej oświaty
 • Forum Przedszkoli publicznych i niepublicznych

Sprawdź szczegółowy program Kongresu Edukacja i Rozwój

W trakcie trwania Kongresu rozstrzygnięty zostanie Konkurs na Super Dyrektora Szkoły i Przedszkola, który ma na celu wyłonienie dyrektorów potrafiących kierować placówkami oraz wprowadzać w nich rozwiązania organizacyjne podnoszące jakość i komfort edukacji. Więcej na www.superdyrektor.pl

Imprezy towarzyszące Kongresowi:

Imprezy towarzyszące są skierowane do kadry menedżerskiej i są płatne. Uczestnictwo w XVI KKDSiP umożliwia bezpłatne uczestnictwo w pozostałych konferencjach.

Wolters Kluwer jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów  z branży edukacyjnej, prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw.

W ofercie wydawnictwa znajdują się produkty elektroniczne serwis Prawo Oświatowe, książki i czasopisma – „Dyrektor Szkoły”, „Przed Szkołą” jak również szkolenia, konferencje oraz rozwiązania informatyczne dla szkół i przedszkoli. www.wolterskluwer.pl

Wolters Kluwer S.A. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt