MegaBaza edukacyjna Perspektywy®foto: MNiSW

100 studentów ze wschodu Ukrainy już od września br., a 450 w roku 2015, będzie mogło studiować na polskich uczelniach dzięki stypendium polskiego rządu.

- Stypendia mają pomóc Ukraińcom w budowaniu demokracji - mówi Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Zaprezentowany przez Polaków stronie ukraińskiej pakiet stypendialny "Polski Erasmus dla Ukrainy" ma pomóc we wzmacnianiu aspiracji europejskich Ukrainy i w budowaniu demokracji.  

Nowy program stypendialny zbudowany jest na podobnym założeniu jak programy Erasmus i Erasmus +, które pozwalają na odbycie części studiów w jednym z państw Unii Europejskiej. Stypendium obejmie studia na kierunkach priorytetowych - takich jak zarządzanie, europeistyka, ekonomia, administracja i kierunki techniczne. Stypendia nie obejmą studiów artystycznych, medycznych czy neofilologii. Koszt programu wyniesie ponad 10,7 mln zł. Dofinansowanie polskiego rządu obejmie studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie na uczelniach (państwowych lub prywatnych) i koszty utrzymania studiującego w czasie rocznego pobytu w Polsce.

- Doświadczenia związane z pobytem na tych stypendiach wykorzystamy dla rozwoju demokracji w naszym kraju, dla kształtowania standardów w oświacie - zapewnił na konferencji w MNiSW, Serhij Kwit, minister edukacji i nauki Ukrainy. - Jeżeli chodzi o stypendia dla doktorantów, to wykorzystamy je także dla implementacji nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, uchwalonej niedawno przez ukraiński parlament.

Program kierowany jest przede wszystkim do młodych ludzi z obszarów objętych teraz działaniami militarnymi - z obwodu ługańskiego i donieckiego oraz z Krymu. Pierwsza setka ukraińskich studentów (po II roku studiów licencjackich) rozpocznie u nas bezpłatne studia już od semestru zimowego. Otrzymają też po 900 zł stypendium na utrzymanie.

Od stycznia 2015 r. ruszy kolejny etap programu, obejmujący 400 studentów (z całej Ukrainy, z pierwszeństwem dla mieszkańców terenów objętych działaniami wojennymi) i 50 doktorantów. Studenci nieznający polskiego mogą się go uczyć przez pół roku, a drugie pół studiować. Strona polska będzie odpowiedzialna za studiowanie, obecność i dobre wykorzystanie czasu, strona ukraińska zorganizuje rekrutację.

Studenci z Ukrainy już teraz stanowią najliczniejszą grupę obcokrajowców studiujących w Polsce (42 proc.). W roku akademickim 2013/2014 w naszym kraju studiowało 15 tys. obywateli Ukrainy, 4 tys. z nich już teraz otrzymuje różnego rodzaju dofinansowanie (zwolnienia z opłat i stypendia). Ukraińscy studenci najczęściej reprezentują nauki społeczne, techniczne i humanistyczne.

Serhij Kwit dodał, że dla Ukrainy ważne jest nie tylko, aby studenci przyjeżdżali do Polski, ale też, by Polacy odwiedzali dobre uniwersytety ukraińskie. - Studenci polscy byli do tej pory bardzo aktywni na Ukrainie, szczególnie podczas Pomarańczowej Rewolucji widzieliśmy ich wielu na Majdanie. Byli tam licznie reprezentowali także podczas ostatniego Majdanu - przypomniał.

Obecnie studenci z Ukrainy stanowią najliczniejszą grupę obcokrajowców studiujących w Polsce: 42 procent. W roku akademickim 2013/2014 w naszym kraju studiowało  15 tys. obywateli Ukrainy, 4 tys. z nich już teraz otrzymuje różnego rodzaju dofinansowanie (zwolnienia z opłat za studia, stypendia).

Źródło informacji w języku ukraińskim na temat studiów w Polsce to www.studyinpoland.pl/ua

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt