MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Uczestniczyłeś w projektach edukacyjnych realizowanych w ramach unijnych programów? Zdobyłeś nowe umiejętności oraz zachęciłeś innych do działania? Zmieniasz otaczającą Cię rzeczywistość? Odwiedź stronę www.eduinspiracje.org.pl, zgłoś się i zdobądź tytuł EDUinspiratora. Masz czas do 10 października br. Możesz wygrać cenne nagrody.

EDUinspirator to konkurs organizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) Narodową Agencję Programu Erasmus+. W tym roku odbywa się on po raz pierwszy. Konkurs stanowi uzupełnienie EDUinspiracji, które FRSE organizuje od 2011 r.

Poprzez nowy konkurs Fundacja chce wyróżnić osoby, które dzięki uczestnictwu w programach zarządzanych przez FRSE, wpływają na otaczającą rzeczywistość. EDUinspiratorem może zatem zostać osoba, która dzięki projektowi rozpoczęła swoja przygodę z działalnością edukacyjną, rozwinęła się oraz pozytywnie wpłynęła na środowisko lokalne. EDUinspirator to również ktoś, kto podejmuje dodatkowe inicjatywy oraz pracę na rzecz osób trzecich, przyczynia się do ich sukcesu albo pomaga rozwinąć im nowe umiejętności. Z tego właśnie powodu tegoroczne hasło konkursowe brzmi „Jak motywuję innych do działania?”.

Konkurs skierowany jest do osób, które brały udział w projektach realizowanych w latach 2007-2013 w ramach następujących programów: Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, „Młodzież w działaniu” oraz Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.

EDUinspiratorem mogą zostać na przykład: uczniowie, studenci, młodzież, dorośli słuchacze, w tym seniorzy, nauczyciele, trenerzy, edukatorzy, wykładowcy, pracownicy młodzieżowi i inni pracownicy uczelni wyższych oraz kadry zarządzającej w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej, pracownicy instytucji publicznych i niepublicznych, przedstawiciele organizacji, przedsiębiorcy i pracownicy firm.

Kandydaci muszą zgłosić się samodzielnie. Mają na to czas do 10 października br. Ostatecznego wyboru laureatów dokona Kapituła konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone w listopadzie podczas Gali Wręczenia Nagród Edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Nagrody, które można wygrać w konkursie, to tablety oraz szkolenia z budowania wizerunku organizacji.


EDUinspiracje

Konkurs EDUinspiracje w 2014 roku odbywa się po hasłem Jak podzieliliśmy się sukcesem z innymi. Jego celem jest upowszechnianie rezultatów projektów edukacyjnych, promocja dobrych praktyk w tym zakresie oraz pokazanie, jak ważną rolę w życiu odgrywa proces uczenia się oraz zdobywania i rozwijania kompetencji kluczowych.

W konkursie udział biorą najlepsze projekty, które zostały nominowane przez Fundację Systemu Rozwoju Edukacji, Narodową Agencję Programu Erasmus+. W tej edycji nominowano 28 projektów w sześciu kategoriach: Edukacja szkolna (Comenius), Szkolnictwo wyższe (Erasmus), Edukacja zawodowa (Leonardo da Vinci), Edukacja dorosłych (Grundtvig), Edukacja pozaformalna młodzieży („Młodzież w działaniu”) oraz Polsko-Litweski Fundusz Wymiany Młodzieży. Realizacja nominowanych projektów została zakończona w 2013 r. (Opisy 28 przedsięwzięć znajdują się na stronie http://eduinspiracje.org.pl/kategoria/edukacja-szkolna-comenius/). Zwycięzców wybierze Kapituła konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone podczas Gali Wręczania Nagród Edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Ceremonia odbędzie się w listopadzie. Przewidziane nagrody to laptopy oraz uczestnictwo w szkoleniu na temat budowania wizerunku organizacji.

Konkurs EDUinspiracje to inicjatywa podejmowana przez Fundację Rozwoju systemu Edukacji każdego roku. Do tej pory odbyły się trzy edycje konkursu, wyłoniono 34 laureatów oraz przyznano 63 wyróżnienia. Chociaż każda z nich odbyła się pod innym hasłem, cel konkursu był zawsze ten sam – wyłonienie najlepszych projektów dofinansowanych przez Fundację Rozwoju Sytemu Edukacji oraz promocja dobrych praktyk. Podczas wszystkich edycji konkursu do FRSE napłynęło prawie 600 zgłoszeń. Każdego roku były one lepsze. Coraz trudniej było wybrać zwycięzców. Więcej informacji na temat poprzednich edycji można znaleźć:

http://eduinspiracje.org.pl/galeria-zwyciezcow/

http://eduinspiracje.org.pl/galeria/

http://eduinspiracje.org.pl/eduinspiracje/poprzednie-edycje/

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt