MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


Fundacja BOŚ startuje z ogólnopolskim projektem szkolnym skierowanym do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Konkurs „Postaw na słońce” składa się z części badawczej oraz filmowej. Obie części są niezależne, a udział w konkursie bezpłatny. Celem jest upowszechnienie wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych. Pula nagród przeznaczona na nagrody przekracza 60 tys. złotych. Zapisy już ruszyły, zespoły szkolne mogą rejestrować się przez portale: postawnaslonce.pl i filmeko.pl do końca października br.

Projekt szkolny jest prowadzony równocześnie z ogólnopolską kampanią edukacyjną promującą Odnawialne Źródła Energii i wyjaśniającą co kryje się pod pojęciem „Prosument”. Z badania przeprowadzonego przez TNS Global na zlecenie Fundacji Banku Ochrony Środowiska wynika bowiem, że 98 proc. Polaków nie wie co oznacza ten termin. Tymczasem prosumentem jest osoba fizyczna, który produkuje, konsumuje i sprzedaje energię elektryczną. – Warto pamiętać, że w ramach programu „Prosument” realizowanego rzez NFOŚiGW istnieją środki publiczne na wspieranie wielu rozwiązań z zakresu OZE np.: modułów fotowoltaicznych, pomp ciepła, biomasy, kolektorów słonecznych, małych elektrowni wiatrowych, czy mikrogeneracji – podkreśla Barbara Lewicka-Kłoszewska, ekolog i Wiceprezes Fundacji BOŚ.

Konkurs badawczy

Szkolne zespoły konkursowe będą realizować wyznaczone zadania, a jednocześnie rywalizować między sobą. Uczestnicy będą przeprowadzać (z pomocą nauczyciela) analizy energetyczne budynków szkolnych i mieszkalnych, a następnie dobierać odpowiednie mikroinstalacje fotowoltaiczne. Uczniowie będą również prowadzić kampanie edukacyjne i informacyjne promujące korzyści związane z wykorzystaniem OZE nie tylko wśród swoich kolegów i koleżanek, ale również w środowisku lokalnym. Uczestnicy konkursu będą mogli korzystać z fachowego wsparcia przez cały okres trwania projektu. Fundacja BOŚ udostępnia specjalne kalkulatory, modele i inne szczegółowe materiały, które pomagają w realizacji zadań. – Portal internetowy www.postawnaslonce.pl zawiera szereg materiałów informacyjnych i edukacyjnych. Są wśród nich artykuły dotyczące energii i fotowoltaiki, ciekawe filmy i linki. Przygotowaliśmy sześć specjalnych kalkulatorów, dzięki którym można wyliczyć zużycie energii elektrycznej w domu lub szkole, emisję CO2 oraz jego kompensację, dobrać panele fotowoltaiczne i oszacować efekt ekonomiczny takiego przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że te materiały będą inspiracją dla młodych ludzi i wszystkich innych zainteresowanych tym tematem – mówi  Andrzej Pietrucha, Prezes Fundacji BOŚ.

Film o OZE

Zadaniem uczestników konkursu filmowego będzie przygotowanie spotu filmowego wyjaśniającego znaczenie pojęcia „PROSUMENT”. Młodzież, która weźmie udział w konkursie będzie mogła stworzyć własną ekipę filmową, a później zaangażować się w realizację projektu od A do Z.

Do każdego konkursu (badawczego lub filmowego) obowiązuje oddzielna rejestracja. Zespoły mogą rejestrować się poprzez portale postawnaslonce.pl i filmeko.pl do końca października br. Uczniowie wybierają nauczyciela, który zostaje włączony do współpracy w roli opiekuna i doradcy. W konkursie badawczym zespoły uczniowskie oceniane będą w oddzielnych kategoriach tj. szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. W konkursie filmowym - zespoły uczniowskie oceniane będą w jednej kategorii, bez podziału na szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

Kampania jest współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Patronami honorowymi są: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska. Opiekę merytoryczna nad projektem sprawuje Laboratorium Fotowoltaiki Politechniki Warszawskiej.

www.postawnaslonce.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!