Wyszukiwarka studiów w PWSZ

Grupa kierunków
Podgrupa kierunków
Kierunek
Tryb studiów
Województwo
porównaj studia


Studia MBA w Kaliskiej PWSZ prowadzone są w języku angielskim. Trwają rok i obejmują 2 semestry podzielone na ośmiotygodniowe półsemestry oraz sesję letnią z opcją wyjazdu do USA.

W czasie krajowych półsemestrów słuchacze realizują 6 kursów online oraz 4 kursy w formie tradycyjnej w siedzibie PWSZ.

Letnie kursy mogą być realizowane są w sposób mieszany: w formie tradycyjnej w czasie pobytu w Chadron State College w USA oraz online. Słuchacz studiów może zrezygnować z wyjazdu do USA i odbyć letnie kursy w formie online.

Zajęcia tradycyjne w PWSZ odbywają się w piątki po południu, soboty i niekiedy w niedziele, zgodnie z harmonogramem studiów, a w trakcie sesji wyjazdowej w USA w ciągu całego tygodnia.

Oczekiwania wobec kandydatów są następujące:

  • ukończone studia wyższe z oceną minimum 3,5,
  • udokumentowana praktyka zawodowa - co najmniej 2 lata stażu pracy,
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie w języku angielskim, najlepiej potwierdzona certyfikatem (np. CAE, TOEFL).

Technologie nauczania i uczenia się podczas studiów MBA obejmują:

  • Nauczanie tradycyjne (F2F) w salach wykładowych uczelni wspomagane materiałami, ćwiczeniami, zadaniami oraz sposobami komunikowania na portalu edukacyjnym,
  • Nauczanie mieszane (blended) - część zajęć realizowana jest tradycyjnie w sali wykładowej, a druga część poprzez Internet na platformie edukacyjnej (w takiej formie odbywają się kursy letnie),
  • Nauczanie zdalne (online) - zajęcia prowadzone są metodą e-learning; materiały do zajęć, aktywności grupowe, projekty, zadania, testy, komunikacja synchroniczna i asynchroniczna realizowane są w oparciu o platformę edukacyjną.

Słuchacze odbywają zajęcia przygotowujące do użytkowania platformy edukacyjnej. Obrona pracy dyplomowej przebiega z wykorzystaniem technologii wideokonferencyjnej.

W czasie studiów MBA każdemu słuchaczowi przydzielony jest doradca oraz 3-osobowy komitet, który prowadzić będzie również ustny egzamin końcowy.

Absolwenci studiów MBA otrzymują: Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration wydany przez PWSZ w Kaliszu oraz Dyplom Master of Business Administration wydany przez Chadron State College w Nebrasce.

Więcej informacji: http://www.pwsz.kalisz.pl/?studia-mba-(master-of-business-administration),768

15 lat PWSZ - historia sukcesu

8 maja Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych zorganizowała w Sali Kolumnowej Sejmu RP debatę podsumowującą dorobek i określającą perspektywy grupy zawodowych uczelni państwowych. Dyskusja 15 lat PWSZ: wygrane szanse - bariery rozwoju okazała się ważną okazją do refleksji o wymiarze gospodarczym i edukacyjnym.

Czytaj więcej...

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe – uczelnie, które dają wiedzę i pracę

Prezentacja „Raportu 15-lecia PWSZ” oraz dyskusja o szansach i wyzwaniach, jakie stoją przed tymi uczelniami – to najważniejsze punkty programu dzisiejszej konferencji prasowej w Centrum Prasowym PAP. Studenci i absolwenci PWSZ-ów, którzy wzięli udział w spotkaniu, to najlepsza reklama tych uczelni!

Czytaj więcej...

15 lecie PWSZ

W ciągu piętnastu lat państwowe wyższe szkoły zawodowe dowiodły, że można na tzw. prowincji zbudować uczelnię dobrze współdziałającą z miejscowym rynkiem pracy, na wysokim poziomie dydaktycznym, umiejętnie wyważającą proporcje między teorią a praktyką, a nawet z gotowym dorobkiem do utworzenia uczelni akademickiej.

Czytaj więcej...

Duma i wyzwania

Rozmowa z prof. dr hab. Józef Garbarczykiem, przewodniczącym Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół Zawodowych (KRePSZ), rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.

Czytaj więcej...

Bliżej gospodarki i ludzi

Państwowe wyższe szkoły zawodowe są mocno osadzone w środowisku gospodarczym i społecznym. Nic dziwnego – kształcą praktycznie, odpowiadając na potrzeby lokalnego rynku pracy. Dlatego tak ważne dla nich są dobre kontakty z przedsiębiorcami. Wiele szkół przyłącza się do klastrów, jak np. uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Białej Podlaskiej czy Łomży, a nawet inicjuje ich powstawanie, jak PWSZ w Wałczu, czy Sulechowie.

Czytaj więcej...

Pomóc i dać szansę

Rozmowa z prof. dr hab. Jerzym Woźnickim, prezesem Fundacji Rektorów Polskich

– Pierwsze państwowe wyższe szkoły zawodowe obchodzą jubileusz piętnastolecia. Jak zdaniem Pana Profesora wpisały się w najnowszą historię polskiego szkolnictwa wyższego?

Czytaj więcej...

Otwarci na świat

Jednym z kluczowych wskaźników, obrazujących stopień innowacyjności i otwarcia uczelni na nowe wyzwania, jest umiędzynarodowienie kształcenia.

Czytaj więcej...

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. immediate bitwave